Decyzje Zarządu podjęte w roku 2012Pobieranie 1.85 Mb.
Strona7/16
Data09.05.2016
Rozmiar1.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

234/2012

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku"

 

 

Nagroda w wysokości 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego w Szczawnie Zdroju

235

ZW

2012

12.06

235/2012

 

Przyjęcia przez Zarząd Funduszu protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej w ramach działania "Media informacyjne" wraz z listą rankingową oraz podjęcie decyzji przez Zarząd o rozstrzygnięciu konkursu w ramach ETAPU I.

 

 

Przyjęcie protokołu wraz z listą rankingową oraz podjęcie decyzji o rozstrzygnięciu konkursu w ramach etapu I

236

OA

2012

12.06

236/2012

Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.zo.o.

"Modernizacja systemu ciepłowniczego Zgorzelca, w tym instalacji odpylania w Ciepłowni przy ul. Groszowej" - Modernizacja węzłów cieplnych - Faza 3

 

1 000 000

Informacja na RN

237

OW

2012

19.06

237/2012

Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna "SUPLAZ" sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda

 

1 259 000

Informacja na RN. Dodatkowa pomoc, pożyczka na płynność

238

OA

2012

19.06

238/2012

Powiat Głogów

Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie

 

636 400

Informacja na RN

239

OZ

2012

19.06

239/2012

Miasto Jelenia Góra

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowice Wielkie

-165725

 

Zmniejszenie dotacji z kwoty 206.125 zł do kwoty 40.400 zł tj. o kwotę 165.725 zł

240

OZ

2012

19.06

240/2012

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM"Sp.zo.o.

Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce

 

-2587000

Informacja na RN. Zmniejszenie pożyczki z kwoty 7.744.800 zł do kwoty 5.157.800 zł tj. o kwotę 2.587.000 zł

241

OZ

2012

19.06

241/2012

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM"Sp.zo.o.

Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce

 

 

Informacja na RN. Zwiększenie pożyczki z kwoty 14.232.300 zł do kwoty 16.819.300 zł tj. o kwotę 2.587.000 zł

242

OZ

2012

19.06

242/2012

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.-Jelcz-Laskowice

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Brzezinkach-Dębinie.

 

2 159 500 zł

Informacja na RN

243

OP

2012

19.06

243/2012

Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy

Zachowanie bioróżnorodności ichtiofauny starorzeczy i stawów w Dolinie Środkowej Odry

18 500

 

 

244

OP

2012

19.06

244/2012

Koło Łowieckie "Górnik" w Lubinie

Restytucja zająca

14 500

 

 

245

EE

2012

19.06

245/2012

Fundacja Zielona Akcja

Akademia Przyrodnicza - innowacyjne podejście do edukacji przyrodniczej i ekologicznej w terenie "

22 500

 

 

246

EE

2012

19.06

246/2012

Gmina Gaworzyce

Puszki i nakrętki zbieramy , bo o przyrodę dbamy

5 000

 

 

247

EE

2012

19.06

247/2012

Miasto Duszniki - Zdrój

Gminny Konkurs Ekologiczny "Promujemy czyste Duszniki"

-2500

 

Zmniejszenie dotacji z kwoty 5.000 zł do kwoty 2.500 zł tj. o kwotę 2.500 zł

248

EE

2012

19.06

248/2012

ERRATA Sp.zo.o.

Wydawnictwo "Uzdrowiska Dolnego Śląska"

 

 

Uchwała odmowna

249

EE

2012

19.06

249/2012

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Stowarzyszanie Europa Nasz Dom

"Organizacja konferencji poświęconej obecnym wyzwaniom samorządów w obliczu konieczności utylizacji azbestu pt. Polska wolna od azbestu."

 

 

Uchwała odmowna

250

UR

2012

19.06

250/2012

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka Akcyjna

Odbudowa zniszczonych w trakcie powodzi w dniu 07.08.2010r. sieci wodno kanalizacyjnych w Bogatyni

-2105000

 

Informacja na RN. Zmniejszenie dotacji z kwoty 5.934.000 zł do kwoty 3.829.000 zł tj. o kwotę 2.105.000 zł

251

OW

2012

26.06

251/2012

Miasto Legnica

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach zadania inwestycyjnego budowa ul. Środkowej

58 000

100 000

 

252

OW

2012

26.06

252/2012

Powiat Polkowice

Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1137D w miejscowości Trzebnice

162 181

162 200

 

253

OA

2012

26.06

253/2012

Caritas Diec. Legnickiej

Przebudowa i rozbudowa kotłowni Diecezjalnego Domu Caritas im. Jana Pawła II w Szklarskiej Porębie

208 400

416 900

propozycja na Radę

254

OZ

2012

26.06

254/2012

Gmina Siekierczyn

Zakup sprzętu do zbierania i wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych w Gminie Siekierczyn

 

116 000

 

255

OZ

2012

26.06

255/2012

Miasto Lubin

Usuwanie wyrobów zawierającycyh azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubin

 

 

zmniejszenie z 102 000 (dot.WF z udz.NF)dotacji do kwoty 88.452,37zł

256

OZ

2012

26.06

256/2012

Gmina Brzeg Dolny

Odbiór i utylizacja azbestowych pokryć dachowych w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2011-2032"-II etap.

 

 

Zmniejszenie z 74 194 (dot.WF z udz. NF) dotacji do kwoty 31.631zł

257

GW

2012

26.06

257/2012

Gmina Siekierczyn

Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Siekierczynie

 

411 000

 

258

OP

2012

26.06

258/2012

Miasto Jelenia Góra

Odnowienie zalesień w lasach komunalnych

130 000

 

 

259

OP

2012

26.06

259/2012

Gmina Miękinia

Przylądek natury

28 858

 

 

260

NZ

2012

26.06

260/2012

Gmina Wałbrzych

Weryfikacja stanu technicznego systemu odwodnienia zabezpieczającego m. Wałbrzych przed skutkami zatopienia dawnych kopalń węgla kamiennego wraz z oceną pewności jego dalszego funkcjonowania

10 300

 

 

261

NZ

2012

26.06

261/2012

Gmina Oława

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach

100 000

 

 

262

PR

2012

26.06

262/2012

Fundacja Tobiaszki

Kolonie letnie dla dzieci - profilaktyka zdrowotna

7140
 

263

PR

2012

26.06

263/2012

TPD Oddział Okręgowy

Profilaktyka zdrowotna Dzieci i młodzieży - kolonie

113 400

 

 

264

PR

2012

26.06

264/2012

Fundacja Alert

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach programu "LATO Z ALERTEM 2012"

112 000

 

 

265

PR

2012

26.06

265/2012

Stowarzyszenie Pomocy Larum

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży

12 600

 

 

266

PR

2012

26.06

266/1012

TPD Karłowice

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży – obóz sportowo-wypoczynkowy

11 900

 

 

267

ZW

2012

12.07

267/2012

 

Procedura udzielania pomocy finansowej w usuwaniu skutków powodzi na Dolnym Śląsku w 2012 r.

 

 

Informacja na RN

268

UR

2012

12.07

268/2012

Gmina Olszyna

usuwanie skutków powodzi katastrofalnej z dnia 05.07.2012r. - usuwanie odpadów popowodziowych na terenie Gminy Olszyna - I etap

430 000

 

 

269

OW

2012

12.07

269/2012

Gmina Wąsosz

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wasoszu - etap II

1 553 700

3 107 500

Informacja na RN

270

OW

2012

12.07

270/2012

Gmina Złotoryja

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka, gmina Złotoryja

 

880 000

Informacja na RN

271

OA

2012

12.07

271/2012

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.

Rekonfiguracja systemu grzewczego miasta Lubań

 

-896500

Informacja na RN. Zmniejszenie pożyczki z kwoty 2.464.500 zł do kwoty 1.568.000 zł tj. o kwotę 896.500 zł

272

OA

2012

12.07

272/2012

Gmina Wąsosz

Przebudowa oświetlenia rynku i ulic okalających w ramach programu rewitalizacji Starego Miasta w Wąsoszu

113 000

227 000

 

273

OA

2012

12.07

273/2012

Gmina Stoszowice

Budowa Gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie

117 800

320 200

 

274

OZ

2012

12.07
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna