Deklaracja KandydataPobieranie 13.58 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar13.58 Kb.
Dłącznik prostoliniowy 17łącznik prostoliniowy 18łącznik prostoliniowy 1eklaracja Kandydata

Do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Ja,……………………………………………………………………….

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim.

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuje się do wypełnienia następujących warunków:


  • W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej- prowadzić zeszyt;

  • Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty;

  • Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczać obowiązujący materiał z Katechizmu;

  • Systematycznie brać udział spotkaniach w grupach z animatorem;

  • Uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent),rekolekcjach wielkopostnych, Drodze krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwo majowe(maj) lub wstąpię i regularnie będę uczestniczył w spotkaniach grupy młodzieżowej (KSM, Zespół młodzieżowy, Lektorzy);

  • Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.


………………………….

Dłącznik prostoliniowy 3ata……………………………………….………….

Podpis kandydata


Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.


Z łącznik prostoliniowy 19głaszam naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się spierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osoba prowadzącą w parafii przygotowanie do Bierzmowania.


………………………….

Data


……………………………………….………….

Podpis rodziców/opiekunów


łącznik prostoliniowy 6


Dłącznik prostoliniowy 30łącznik prostoliniowy 28ane Kandydata

Nazwisko i imię kandydata:…………………….…

…………………………………………………..…….

Szkoła i klasa:…………………………….………….. ……………………………………………..………….

Adres zamieszkania:…………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………………..

Nr telefonu rodziców:…………………………………………….……

Nr telefonu kandydata:…………………………………………………......... Data i miejsce urodzenia:…………………………..……………………… …………………………………………………...………………….………………

Data Chrztu Św.:…………………..……………………………………………. Parafia Chrztu Św.:…………………………...………………………………… ………………………………………………………………………………………W terminie wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania należy dostarczyć wyciąg z Aktu Chrztu (ad Sacra) z parafii, w której kandydat był chrzczony. Potwierdzenie chrztu jest warunkiem koniecznym do przyjęcia Bierzmowania.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna