Deklaracja uczestnictwaPobieranie 7.59 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.59 Kb.
DEKLARACJA UCZESTNICTWA*

W Adopcji Serca Niewidomego Dziecka w Ośrodku w Kibeho (Rwanda)

Imię i nazwisko:

ul. i nr domu:

kod pocztowy:

miejscowość:

tel.:

e-mail:

zawód:

data urodzenia:

Zobowiązuję się do częściowego pokrycia kosztów nauki dziecka niewidomego
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów nauki niewidomego dziecka przez okres:


1 roku

3 lat

Szkoły podstawowej


Wpłaty sumy rocznej w wysokości………………………………… zł będą dokonywane w ratach:raz na rok

raz na kwartał

raz na miesiąc


Pieniądze będę przekazywać na konto:
SIOSTRY FRANCISZKANKI SŁUŻEBNICE KRZYŻA

ul. Piwna 9/11

00-265 Warszawa
nr: 36 1020 1013 0000 0902 0120 3744

z dopiskiem: „Adopcja Serca – Kibeho – Rwanda”


W przypadku zamiaru wycofania się z Adopcji przed upływem zadeklarowanego czasu, poinformuję o tym Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

…………………………………………………. ……………………………………………

miejscowość i data podpis

__________________________________________________________________

* prosimy o przesłanie czytelnie wypełnionej deklaracji na adres lub email:

s. Jana Maria e-mail: s.jmfsc@googlemail.com

Educational Institute for Blind at Kibeho

B.P.449 Butare, RwandaAfrica Centrale


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna