Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca 05. 12. 2011 07. 12. 2011 Dzień 1Pobieranie 23.58 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar23.58 Kb.
Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca 05.12.2011 - 07.12.2011 
Dzień 1-


900- 930

Wprowadzenie. Przyczyny zaburzeń rytmu, współczesny podział i symptomatologia.

dr hab. med. Małgorzata Kurpesa

30 min.

930- 1000

EKG, a zjawiska elektryczne zachodzące w sercu

dr hab. med. Małgorzata Kurpesa

30 min.

1000- 1100

Przydatność monitorowania EKG metodą Holtera w diagnostyce i stratyfikacji ryzyka pacjentów z zaburzeniami rytmu

dr med. Ewa Trzos

1 godz.

1100- 1130

Przerwa1130- 1200

Późne potencjały komorowe i alternans załamka T jako metody oceny ryzyka arytmii

dr med. Tomasz Rechciński

30 min.

1200- 1245

Zespoły preekscytacji

dr med. Tomasz Rechciński

45 min.

1245- 1400

Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne i ablacja przezskórna

dr med. Paweł Ptaszyński

1 godz. 15 min.Dzień 2 -


900- 1000

Migotanie przedsionków – etiologia, diagnostyka, powikłania, leczenie

dr med. Ewa Mrozowska-Peruga

1 godz.

1000- 1100

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS – podział, diagnostyka, różnicowanie i leczenie

dr med. Ewa Trzos

1 godz.

1100- 1130

Przerwa1130- 1230

Bradyarytmie – przyczyny, podział, objawy, diagnostyka i postępowanie

dr med. Tomasz Rudziński

1 godz.

1230- 1315

Zastosowanie echokardiografii w diagnostyce zaburzeń rytmu. Arytmogenna dysplazja/kardiomiopatia prawej komory

prof. dr hab. med.

Jarosław D. Kasprzak45 min.

1315- 1400

Zaburzenia rytmu u kobiet - odrębności

dr hab. med. Małgorzata Kurpesa

45 min.

Dzień 3 –

900- 1000

Kanałopatie – aktualna klasyfikacja, epidemiologia i postępowanie

dr hab. med. Małgorzata Kurpesa

1 godz.

1000-1100

Współczesne rekomendacje dotyczące farmakoterapii zaburzeń rytmu


dr med Tomasz Rechciński

1 godz.

1100- 1130

Przerwa1130- 1300

Urządzenia implantowane – podział, wskazania, zagrożenia i korzyści


dr med. Zbigniew Bednarkiewicz

1 godz. 30 min.

1300- 1330

Test

dr Barbara Uznańska

30 min.

1330- 1400

Dyskusja. Zakończenie kursu.

dr hab. med. Małgorzata Kurpesa

30 min.

Razem 13,5 godz. wykładów
: materialy
materialy -> Wykład czwarty
materialy -> Projekt wirtualnej współpracy jednostek am w Lublinie w zakresie dokumentacji dorobku naukowego I przygotowania danych do oceny parametrycznej Uczelni
materialy -> Rozwiązania zadań
materialy -> Spis treści: lokalizacja cele I zadania
materialy -> Sytuacja na rynkach zmusza firmy do szukania oszczędności. Przedsiębiorstwa zmniejszają koszty, tnąc zatrudnienie i zamówienia
materialy -> Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCI
materialy -> Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz
materialy -> Andrzej Nowakowski Biblioteka Uniwersytecka
materialy -> Wielowymiarowa analiza porównawcza cz. II analiza danych panelowych
materialy -> Wielowymiarowa analiza porównawcza cz. II analiza związku korelayjnego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna