Diagnostyka w sporcie met. BiomechanicznePobieranie 63.86 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar63.86 Kb.


DIAGNOSTYKA W SPORCIE - MET. BIOMECHANICZNE


Ramowy program nauczania dla kierunku Sport

(studia II stopnia)


WYKŁADY

Lp.

Tematyka zajęć

W1

Metrologia jako nauka o sposobach dokonywania pomiarów i ich interpretacji. Szczegółowa charakterystyka podstawowych pojęć metrologicznych. Przyrządy pomiarowe i przetworniki (czujniki) wielkości elektrycznych i nieelektrycznych stosowane w biomechanice.

W2

Akcelerometria i spidometria – metody pomiaru kinematyki ruchu.

W3

Kinematografia biomechaniczna i optoelektronika pomiarowa w zastosowaniach do badania techniki ruchu.

W4

Elektromiografia kinezjologiczna w zastosowaniach do badania koordynacji neuromięśniowej.

W5

Dynamometria piezoelektryczna i tensometryczna w zastosowaniach do badania sił (momentów sił) w statyce i dynamice (izokinetyce).

W6

Trenażery jako systemy treningowo-pomiarowe w sporcie.

W7

Systemy pomiarowe stosowane w zawodach sportowych, na przykładach: lekkiej atletyki, pływania, tenisa, zespołowych gier sportowych, kolarstwa, narciarstwa.

W8

Miernictwo (diagnostyka) w sporcie poprzez biomechaniczne kryteria oceny skutecznej techniki ruchu.

ĆWICZENIA

Lp.

Tematyka zajęć

ĆW1

Miernictwo sił generowanych przez wybrane zespoły mięśniowe zawodników w warunkach statyki.

CW2

Miernictwo sił generowanych przez zespoły mięśniowe zawodników w warunkach dynamicznych.

ĆW3

Badania mocy kończyn dolnych i tułowia oraz skoczności (wysokości uniesienia OSM) człowieka w zadaniu ruchowym wyskok pionowy z zamachem (CMJ)

ĆW4

Miernictwo podstawowych wielkości kinematycznych i dynamicznych podczas lokomocji zawodników.

ĆW5

Badania stabilograficzne i posturalne zawodników w teście równowagi.Literatura podstawowa

Lp.
1

Bober T., Zawadzki J. (2001) Biomechanika układu ruchu człowieka. BK Wrocław

2

Buśko K., Musiał W., Wychowański M. (1989) Instrukcja do ćwiczeń z biomechaniki i wybrane zagadnienia metrologii. AWF Warszawa, Skrypt Nr 96

3

Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A. (2003) Metrologia elektryczna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa

4

Dworak L. B. (1991) Niektóre metody badawcze biomechaniki i ich zastosowanie w sporcie, medycynie i ergonomii. AWF Poznań, 1991, Skrypt Nr 91

5

Dworak L.B., Mączyński J., Miśko J., Kmiecik K. (2001) Analiza dynamiki odbicia w ćwiczeniach treningowych skoczków wzwyż, Międzynarodowa konferencja Naukowa – Lekkoatletyka w Teorii i Praktyce, Gdańsk, 187-201

6

Dworak L.B., Dziewiecki K., Kmiecik K., Mączyński J. (2001) Związek siły uderzenia w karate z ruchem środka masy zawodnika, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 3, Supp. 2, 123-130

7

Dworak L. B., Dziewiecki K., Mączyński J. (2003) Charakterystyka kinematyki i dynamiki wybranych uderzeń w karate. Zagadnienia biomechaniki sportu - technika ruchu. Red.: Urbanik Czesław. Warszawa AWF, 125-133

8

Dworak L. B., Kmiecik K., Mączyński J., Miśko J. (2003) Topografia momentów sił mięśniowych u skoczków wzwyż. Problemy badawcze w lekkoatletyce Red.: Kowalski Paweł. Wrocław AWF, 109-116

9

Dworak L.B. (2004) Biomechaniczne aspekty techniki sportowej. W: Współczesne koncepcje szkolenia w zespołowych grach sportowych. Red. J. Czerwiński i H. Sozański. AWFiS Gdańsk, 69-83

10

Erdmann W. S. (2001) Podstawy kinematyki sportu. Część I: Czas. W: Cz. Urbanik Redaktor: Wybrane problemy biomechaniki sportu. BK AWF Warszawa, 11-25

11

Erdmann W. S. (2001) Podstawy kinematyki sportu. Część II: Droga. W: Cz. Urbanik Redaktor: Wybrane problemy biomechaniki sportu. BK AWF Warszawa, 28-46

12

Erdmann W. S. (2001) Podstawy kinematyki sportu. Część III: Prędkość i Przyspieszenie. W: Cz. Urbanik Redaktor: Wybrane problemy biomechaniki sportu. BK AWF Warszawa, 47-67

13

Erdmann W. S. (2006) Metody Obrazowe. Badanie techniki, taktyki, czasu i Dystansu w sporcie od prehistorii do XXI wieku. AWFiS Gdańsk

14

Fidelus K. i współaut. (1975) Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki. Zeszyty Naukowo-Metodyczne AWF w Warszawie

15

Fidelus K., Ostrowska E., Urbanik Cz., Wychowański M. (1996) Ćwiczenia laboratoryjne z biomechaniki. AWF W-Wa

16

Janiczek R. (2008) Metody oceny niepewności pomiarów. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego

17

Piotrowski J. (1986) Teoria pomiarów. Pomiary w technice i fizyce. Warszawa, PWN

18

Piotrowski J. (2002) Podstawy miernictwa. Wydawnictwa Naukow-Techniczne Warszawa

19

Urbanik Cz. red. (2001) Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu. AWF w Warszawie. Wyd. BK Wrocław

20

Urbanik Cz. red. (2003) Zagadnienia biomechaniki sportu-technika ruchu. AWF w Warszawie

21

Urbanik Cz. red. (2007) Wybrane zagadnienia biomechaniki ruchu człowieka. AWF w Warszawie

22

Urbanik Cz. red. (2007) Biomechanika ruchu. Wybrane zagadnienia. AWF w Warszawie

23

Urbanik Cz. red. (2009) Biomechanika sportu i rehabilitacji. Wybrane zagadnienia .AWF w Warszawie


Literatura uzupełniająca

Lp.

Literatura polskojęzyczna

1

Biocybernetyka red. Nałęcz M. (2000) Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. T.5. BIOMECHANIKA i INŻYNIERIA REHABILITACYJNA. Wyd. Exit

2

Browne J.E., O'Hare N.J. (2002) Przegląd metod badania zdolności utrzymania równowagi w pozycji stojącej. Rehabilitacja Medyczna t. 6 nr 1, 72-76

3

Dworak L.B. (1987) WIBA – Skomputeryzowany system pomiarowo-treningowy. Sport Wyczynowy, Nr 8/9, 59-62

4

Dworak L.B. (1987) Strength Measuring Stand SMS-1 for Tests of Torque of Man’s Lower Leg Muscle Groups. Biology of Sport, Vol.4, No 1/2, 81-86

5

Dworak L.B., Piekarski P. (1992) Metrologiczne aspekty badań biomechanicznych. Część I: Miernictwo siły człowieka. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, 40, 43-67

6

Dworak L.B. (2000) Ekspertyza z biomechnicznych badań diagnostycznych przeprowadzonych dla Polskiego Związku Taekwondo. Materiał do użytku wewnętrznego. Maszynopis, 27

7

Fidelus K. (1977) Trening cech fizycznych. W: K. Fidelus Zarys biomechaniki ćwiczeń fizycznych. AWF Warszawa

8

Golema M. (1981) Biomechaniczne badania regulacji równowagi u człowieka. Monografia AWF Wrocław

9

Karpiłowski B., Nosarzewski Z., Staniak Z. (2001) Twardość i amortyzacja mat gimnastycznych do ćwiczeń wolnych. W: Cz. Urbanik Redaktor: Wybrane problemy biomechaniki sportu. BK AWF Warszawa, 121-128

10

Kiwerski J., Paśniczek R. (1990) Zastosowanie metod elektrostymulacji w rehabilitacji narządu ruchu człowieka. W: Problemy Biocybernetyki i inżynierii biomedyczne. A. Morecki red. Tom 5 BIOMECHANIKA. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

11

Konrad P. (2007) ABC EMG. Technomex Spółka z o.o. Gliwice

12

Kostro J. (1986) Pomiary wielkości nieelektrycznych. Warszawa, WSiP

13

Król H. (2001) Pomiar czasu biegu treningowego a kinematyka „kroku płotkowego” w zależności od wysokości płotka. w: Cz. Urbanik Redaktor: Wybrane problemy biomechaniki sportu. BK AWF Warszawa, 83-102

14

Król H. (2003) Kryteria doboru i oceny ćwiczeń doskonalących technikę sportową.

Monografia AWF w Katowicach15

Król H., Mynarski W. (2005) Cechy ruchu. Charakterystyka i możliwości parametryzacji. Studia nad motorycznością ludzką.7. AWF w Katowicach

16

Łapiński M. (1974) Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi i

elektronicznymi. Warszawa, WNT17

Mączyński J., Dworak L.B. (1991) Komputerowa symulacja ruchu jako metoda nauczania biomechaniki – analiza zagadnienia na przykładzie balistyki kuli. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, Z. 40, 63-72

18

Morawski J.M. (2000) Antropocentryczne I antropomorficzne aspekty pomiaru. W: Janusz M. Morawski: Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby sportu. Biblioteka PTNKF, 74-89

19

Morawski J.M. (2000) Podstawy i zasady eksperymentu modelowego. W: Janusz M. Morawski: Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby sportu. Biblioteka PTNKF, 128-147

20

Morawski J.M. (2000) Psychologiczne podstawy modelowania i symulacji. W: Janusz M. Morawski: Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby sportu. Biblioteka PTNKF, 148-156

21

Pomiar (1997) Pomiar w wychowaniu fizycznym i sporcie. Monografia Nr 117, AWF w Poznaniu

22

Popowski S. (2000) Ogólne zasady pomiaru. W: Janusz M. Morawski: Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby sportu. Biblioteka PTNKF, 58-73

23

Sobera B., P. Pietrak, Sojka-Krawiec K. (2001) Badania stabilograficzne w testach motorycznych. W: Cz. Urbanik Redaktor: Wybrane problemy biomechaniki sportu. BK AWF Warszawa, 143-150

24

Stabrowski M. (1994) Miernictwo elektryczne. Cyfrowa technika pomiarowa.

Warszawa, Wyd. PW25

Staniak Z. (2000) Stanowisko do pomiaru momentu siły zginaczy i prostowników rozwijanego w warunkach statyki w stawie skokowym człowieka – Opis techniczny.

JBA Zb. Staniak, Systemy Kontrolno-Pomiarowe. Warszawa26

Staniak Z., Z. Nosarzewski, Karpiłowski B. (2001) Metoda pomiaru i wyznaczania charakterystyki wiosłowania osad wioślarskich. w: Cz. Urbanik Redaktor: Wybrane problemy biomechaniki sportu. BK AWF Warszawa, 103-120

27

Sydenham P.H. (1988/1990) Podręcznik metrologii. Warszawa, WKiŁ T.1 (1988), T.2 (1990)

28

Tejszerska D., Świtoński E. red. (2004) Biomechanika Inżynierska. Zagadnienia wybrane. Laboratorium. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice

29

Trzaskoma Z. (1994) Wykorzystanie trenażera wahadłowego w zwiększaniu możliwości silowi-szybkościowych mięśni kończyn dolnych człowieka. Monografia habilitacyjna. Biology of Sport, S.6, 1-119

30

Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł. (2001) Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej sportowców. Centralny Ośrodek Sportu

31

Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł. (2001) Pomiary siły i mocy sportowców wysokiej klasy. W: W: Cz. Urbanik Redaktor: Wybrane problemy biomechaniki sportu. BK AWF Warszawa, 151-172

32

Trzaskoma Z. (2003) Maksymalna siła mięśniowa i moc maksymalna kobiet i mężczyzn uprawiających sport. AWF w Warszawie. Studia i Monografie Nr 94. Rozprawa habilitacyjna

33

Urbanik Cz. (2001) Wybrane metody pomiaru mocy kończyn dolnych człowieka. W: Cz. Urbanik, red. Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu. Wydawnictwo BK. Wrocław, 172-182

34

Zaciorski V. M. (1970) Kształcenie cech motorycznych sportowca. Sport i Turystyka. Warszawa
Literatura anglojęzyczna

35

Cram J.R., Kasman G.S., Holtz J. (1998) Introduction to Surface Electromyography. Aspen Publishers

36

Dvir Z. (2004) Isokinetics. Muscle Testing, Interpretation and Clinical Applications. Churchill Livingstone. London

37

Gordon D., E. Robertson, G.E. Caldwell, J. Hamill, G. Kamen, Whittlesey S.N. (2004) Research methods in biomechanics. Human Kinetics

38

Knudson D.V., Morrison C. S. (2002) Qualitative Analysis of Human Movement. Human Kinetics

39

Medved V. (2001) Measurement of Human Locomotion. CRC Press

40

Zatsiorsky V.M. - editor (2000) Biomechanics In Sport. Performance Enhancement and Injury Prevention. Blackwell Science

41

Zatsiorsky V.M., Kraemer W.J. (2006) Science and Practice of Strength Training. Human Kinetics


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna