Diagnoza I wsparcie psychologiczne wobec dziecka wykorzystanego seksualnie oraz wobec jego rodziny tematyka szkolenia (52godz)Pobieranie 15.69 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar15.69 Kb.
Instytut Psychoterapii zaprasza na szkolenie
DIAGNOZA I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE WOBEC DZIECKA WYKORZYSTANEGO SEKSUALNIE ORAZ WOBEC JEGO RODZINY


 • Tematyka szkolenia (52godz):

I warsztat: Diagnoza objawów i czynników w rodzinie i środowisku

 • definicja „praktyczna” przemocy seksualnej doznanej wewnątrz (w tym kazirodztwo) i na zewnątrz rodziny (osoba obca), typy przemocy seksualnej; grupy ryzyka, specyfika kazirodztwa

 • diagnoza czynników ryzyka w rodzinie, z której dziecko zostało wykorzystane seksualnie (w rodzinie lub poza nią

 • rozpoznawanie objawów przemocy seksualnej u dziecka (PTSD, złożone PTSD, specyficznych, niespecyficznych)

II warsztat: wybrane techniki psychologiczne diagnozujące przemoc seksualną

III warsztat: wsparcie psychologiczne udzielane dziecku i rodzinie po ujawnieniu przemocy
 • Struktura programu:

18h/diagnoza rodziny, środowiska, dynamika przemocy seksualnej, pierwszy kontakt z matką, objawy specyficzne u dziecka/

18h/techniki diagnostyczne, pisanie opinii/

16h/wsparcie/


 • Zaświadczenia:

uczestnik po ukończeniu całego szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności, wraz z ilością godzin i podejmowanymi tematami.


 • Prowadząca:

dr Agnieszka Widera - Wysoczańska (psycholog; adiunkt Zakładu Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Superwizor PTT; psychoterapeuta certyfikowany przez European Association for Psychotherapy; konsultant w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka w specjalności: pomoc psychologiczna dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych PTP; Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA; Specjalista w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT; Trener Treningu Grupowego PTP; Trener NLP The Society of NLP w zakresie psychoterapii; przewodnicząca sekcji Terapii Stresu Pourazowego PTT, członek Rady do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA (2007 – 2010), autorka artykułów psychologicznych i książki: Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczne badanie psychologiczne (2000); Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, 2010, Interpersonal trauma and its consequences In adulthood (2010); Zrozumienie interpersoanlenj traumy. Mechanizmy. (2011) , członek International Society for Traumatic Stress Study i American Academy of Experts in Traumatic Stress). [życiorys z publikacjami znajduje się na www.psychologia.uni.wroc.pl].


 • Szkolenie przeznaczone jest dla:

Dla pracowników RODK, osób z wyższym wykształceniem zajmujących się ochroną zdrowia człowieka, psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy oraz prawników (prawnicy mogą uczestniczyć w sesjach dotyczących diagnozy objawów u dziecka i w rodzinie, manipulacji sprawcy i mechanizmów przemocy w rodzinie).


 • Warunki uczestniczenia w szkoleniu:

przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, wraz z ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych; dokonanie pełnej opłaty za szkolenie


 • Warunki ukończenia szkolenia:

udział we wszystkich sesjach szkolenia,

w przypadku nieobecności na sesji, należy ją odrobić w następnej edycji szkolenia, wówczas dokonuje się opłaty także za tą sesję.
 • Terminy: 8 - 9 XII 2011; 23 – 24 II; 10 - 11 V 2012r.

 • Koszt szkolenia 52 godzinnego (godziny edukacyjne) od osoby: 1600zł

można płacić w następujących ratach: 10 XI 2011: 800zł (zaliczka); 8 XII: 500zł; 23 II: 300zł.

 • Wpłata zaliczki w wysokości 800zł na konto Instytutu, do dnia 10 XI 2011r.  Wpłatę proszę opisać w następujący sposób: "zaliczka za DDz, (50 godz.) rozp. 8 XII 2011r., imię i nazwisko, adres". Wpłacona zaliczka jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia.


KONTYNUACJA

 • Postępowanie z opiekunem dziecka wykorzystanego seksualnie i z jego rodziną.

 • Postępowanie psychologiczne z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi dzieci wykorzystanych seksualnie.

 • Profilaktyka przemocy seksualnej - praca z dzieckiem, z rodziną, środowiskiem.

 • Diagnoza, wsparcie i terapia osoby dorosłej po urazie chronicznym doznanym w dzieciństwie.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny:

Instytut Psychoterapii, ul. Petrażyckiego 77; 52 – 434 Wrocław

tel.: 660 92 73 71 (poniedziałek – czwartek, godz. 9.00 – 16.00)

e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl; www.psychoterapia.wroclaw.pl

Konto: mBank, 98 1140 2004 0000 3102 3391 8803
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna