archiwum/ugkozuchow/bip.kozuchow.pl/data/files/common/kozuchow
  Protok ó Ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Wsi I Rolnictwa Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 23 października 2007 roku
flexshare/bip/2013/Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Czerwin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r poz. 145 z późń. zm.); Ustawa
archiwum/ugkozuchow/bip.kozuchow.pl/data/files/page/pl_PL/1110
  Obwodowych komisji wyborczych w gminie Kożuchów
archiwum/ugkozuchow/bip.kozuchow.pl/data/files/common/kozuchow
  Protok ó Ł nr ii/06
archiwum/ugkozuchow/bip.kozuchow.pl/data/files/page/pl_PL/1229
  Protok ó Ł nr 31/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki I Budżetu Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 24 lutego 2009 roku
  Protok ó Ł nr 30/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki I Budżetu Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 28 stycznia 2009 roku
  Protok ó Ł nr 43/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki I Budżetu Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 26 listopada 2009 roku
archiwum/ugkozuchow/bip.kozuchow.pl/data/files/page/pl_PL/734
  ProtokóŁ nr 32/09 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych rm odbytego w dniu 25 marca 2009 roku

  1. Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego: dochody 27 170 393,00 pln
archiwum/ugkozuchow/bip.kozuchow.pl/data/files/page/pl_PL/1116
  Protok ó Ł nr xxxvi/09
bip/atach/4/253/481
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
bip.mszczonow.pl/upload
  Informacj a na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902 z późn zm.), informuj ę
  Uchwała Nr xv/121/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2007r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice
  Informacj a na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902), informuj ę
  Informacj a na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn zm.) informuj ę
directory bip  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna