sites/default/files/uploads/pracownicy/u843
  Akademia wychowania fizycznego
sites/default/files/uploads/pracownicy/u798
  Prof dr hab. Mirosław Ponczek (wybór najważniejszych publikacji spośród ponad 260)
sites/default/files/uploads/pracownicy/u930
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
sites/default/files/uploads/pracownicy/u843
  Uchwała Rady Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach nr rwf – 2/XI/2013 z dnia 12 listopada 2013r w sprawie szczegółowych
sites/default/files/uploads/pracownicy/u941
  Nauka w Służbie Kultury Fizycznej” awf katowice, 13 czerwiec 2014 r. Miejsce – sala 302,
sites/default/files/uploads/pracownicy/u709
  Powtarzanie przedmiotu
sites/default/files/uploads/pracownicy/u790
  Ważniejsze publikacje naukowe (monografie)
  Struktura organizacyjna i działalność Katedry od roku akademickiego 1970/1971 do 2012/2013
sites/default/files/uploads/pracownicy/u709/uchwaly_RW
  IM. jerzego kukuczki w katowicach
sites/default/files/uploads/Newsy
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
sites/default/files/uploads/pracownicy/u798
  Nazwa przedmiotu – historia architektury i sztuki
  Humanistyczne refleksje nad turystyką
sites/default/files/uploads/pracownicy/u843
  Antczak Natalia Ballon Magdalena
sites/default/files/uploads/pracownicy/u909
  Katedra zespołowych gier sportowych
sites/default/files/uploads/pracownicy/u714
  Rozwój technik chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
sites/default/files/uploads/pracownicy/u843
  Szczegółowy program sesji tematycznych Konferencja Naukowa z okazji 10. lecia Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach „Fizjoterapia i aktywność zdrowotna”
sites/default/files/uploads/pracownicy/u941
  Wychowanie fizyczne, sport, turystyka oraz zdrowie w badaniach naukowych
sites/default/files/uploads/pracownicy/u709/Kardiologia
  Chirurgiczne leczenie nabytych zastawkowych wad serca teraźniejszość i przyszłość Surgical treatment of valvular heart disease the present and future
sites/default/files/uploads/pracownicy/u798
  Historia kultury fizycznej
directory sites default  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna