Dla przetargu nieograniczonegoPobieranie 1.72 Mb.
Strona4/19
Data01.05.2016
Rozmiar1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl
 1. gwarantowana trwałość płyty obrazowej, co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu)
 1. kaseta z płytą obrazową 35x43 cm – szt. 1.
 1. kaseta z płytą obrazową 24 x 30 cm – szt. 1
 1. kaseta z płytą obrazową 20 x 25 cm – szt. 1
 1. płyty obrazowe niezintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kasetStacja technika – 1 szt.
 1. oprogramowanie stacji technika zgodnie z Dicom 3.0 umożliwiające użytkownikom wprowadzanie informacji o pacjencie; skanowanie kaset, edycję obrazu, drukowanie, wysyłanie obrazów do innych miejsc docelowych w tym drukarka Dicom i stacja diagnostyczna
 1. oprogramowanie dedykowane dla weterynarii
 1. możliwość rejestracji pacjentów bezpośrednio na stacji oraz za pomocą Dicom Worklist
 1. możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w sieci za pomocą okna przeglądarki internetowej 1. podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów:

 • zmiana zaczernienia i kontrastu,

 • powiększanie, w tym stopniowe 2x i 4x

 • obroty obrazu, w tym o dowolny kąt

 • funkcje pozytyw – negatyw

 • skala centymetrowa

 • kalibracja liniowa względem punktu odniesienia

 • kolimacja obrazu liniowa i kołowa
 1. adnotacje graficzne i tekstowe
 1. zaawansowane oprogramowanie do wieloczęstotliwościowej analizy obrazu polepszające jakość obrazowania
 1. adnotacje tekstowe i graficzne z możliwością zapisania własnych
 1. pomiary odległości, kątów i kątów Cobba
 1. możliwość odrzucenia badania pacjenta z podaniem przyczyny
 1. wielopoziomy system logowania się do systemu z podziałem na role, min. technik i administrator
 1. Możliwość zmiany danych pacjenta po zeskanowaniu
 1. wyszukiwanie pacjenta na podstawie kryteriów:

 • imię i nazwisko Klienta

 • imię zwierzęcia

 • data rejestracji

 • identyfikator

 • gatunek

 • data urodzenia

 • rodzaj badania
 1. możliwość podglądu badania na minimum 4 komputerach w sieci za pomocą przeglądarki internetowej. Podgląd badania wraz z możliwością pomiarów kątów i odległości
 1. wpisywanie parametrów ekspozycji, kV, mAs, dawka
 1. możliwość nagrywania płyt CD z badaniem pacjenta w standarcie Dicom 3.0 wraz z przeglądarką
 1. archiwizacja badań na nośnikach CD/DVD lub dyskach USB z możliwością późniejszego zlokalizowania badania w systemie
 1. import i eksport obrazów i dokumentów:

 • w różnych formatach, w tym DCM, JPEG i BMP

 • import obrazów z różnych źródeł obrazu, w tym pamięci flash USB oraz CD/DVD

 • eksport obrazów Dicom do dowolnego katalogu, wybranego przez użytkownika
 1. możliwość przesyłania badań z innych urządzeń Dicom w celu archiwizacji na stacji technika
 1. komputer stacji technika, parametry minimum:

 • procesor czterordzeniowy, 4GB RAM, 2 x500 GB RAID1, karta sieciowa 100/1000Mbit/s, mysz, klawiatura, system operacyjny,

 • przekątna ekranu monitora LCD stacji technika  20 Wymagana ilość

zestaw 1.

Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Wartość brutto

Skaner + kasety: …………………...................

Stacja technika:

- oprogramowanie……………………………………..

- komputer ………………………………………………

- monitor …………………………………………….Ogólna wartość brutto zadania nr 12.2
12.3

SYSTEM PACS (Serwer i oprogramowanie PACS i system dystrybucji badań – 1 kpl, stacje diagnostyczne- 3 sztuki)


Stacja diagnostyczna - 3 szt.

 1. Parametry stacji min.:

 • komputer PC, procesor min. 2,40GHz, czterordzeniowy, 8GB RAM, 1 dysk 500GB, system operacyjny 64 bit, dedykowana karta grafiki do monitorów diagnostycznych, klawiatura, myszka,

 • UPS dobrany mocą do stacji min. 750VA,

 • monitory diagnostyczne kolorowe, klasy 2MP, para, rozdzielczość min. 1200x1600 pikseli, przekątna min. 21”, kontrast min. 1000:1, jasność min. 300 cd/m2 1. Otwieranie badań diagnostycznych z urządzeń typu CR/DR/MG/CT/MR/USG i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych
 1. Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca)
 1. System pozwalający wyświetlać jednocześnie, co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta
 1. Oprogramowanie diagnostyczne korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer)
 1. Oprogramowanie nie przechowujące lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów
 1. Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej
 1. Oprogramowanie przechowujące na serwerze PACS uprawnienia użytkownika – uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji pozwala na pracę z uprawnieniami nadanymi przez administratora
 1. Oprogramowanie zapewniające wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS
 1. Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalająca wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane:
  - imię i nazwisko pacjenta
  - rodzaj badania
  - opis badania
 1. Interfejs użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy
 1. Dostęp do aplikacji tylko po zalogowaniu się użytkownika
 1. Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print oraz drukarce systemowej na papierze
 1. Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku
 1. Zaznaczenie zmian w obrazie z zapisanych w systemie razem z raportem dostępnym wraz z badaniem w celu śledzenia zmian np. nowotworowych
 1. Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych, zakres dat, tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego, tylko do opisu
 1. Funkcja tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego oznakowaniem i ułatwioną nawigacją
 1. Zarządzanie protokołami wyświetlanych obrazów na monitorach w powiązaniu z urządzeniami z możliwością zapisywania własnych protokołów wyświetlania
 1. Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), w czasie rzeczywistym, z możliwością zmiany parametrów warstwy:

 • rekonstrukcje wzdłuż prostej równoległej (MPR Standard)

 • rekonstrukcje wzdłuż prostej skośnej (MPR Oblique)

 • rekonstrukcje wzdłuż dowolnej krzywej (MPR Curved)
 1. Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości piksela i jednostek Hounsfielda dla badań TK
 1. Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR
 1. Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne
 1. MIP (Maximum Intensity Projection) – projekcja największej wartości natężenia
 1. MinIP (Minimum Intensity Projection) – projekcja najmniejszej wartości natężenia
 1. AveIP (Average Intensity Projection) – projekcja średniej wartości natężenia
 1. Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań
 1. Automatyczne dostosowywanie wartości jasności
  i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania
 1. Przeglądarka animacji, funkcje min.:

 • ustawienia prędkości animacji,

 • ustawienie przeglądania animacji w pętli,

 • zmiana kierunku animacji,

 • ustawienie zakresu obrazów do animacji.
 1. Funkcja podręcznego menu z miniaturami obrazów pacjenta znajdujących się w systemie wraz z opisem, jeśli był wykonany w systemie.
 1. Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.:

 • numer obrazu,

 • czas akwizycji obrazu,

 • lokalizacja warstwy.
 1. Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika
 1. Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta za pomocą jednego kliknięcia
 1. Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika za pomocą jednego kliknięcia
 1. Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie
 1. Funkcja powiększania obrazu, min.:

 • powiększanie stopniowe,

 • powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu,

 • powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu),

 • powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania.
 1. Pomiar kątów oraz kątów Cobba
 1. Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 20 znaków
 1. Funkcja dodania strzałki do obrazu badania
 1. Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie
 1. Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika
 1. Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo
 1. Możliwość zapisania adnotacji i przetworzeń. Zapisane adnotacje muszą być widoczne w systemie dystrybucji obrazów
 1. Funkcja wybierania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres:

 • wybrany obraz,

 • wybrana seria badania,

 • całe badanie.
 1. Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia
 1. Funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu
 1. Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania
 1. Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami:

 • powierzchnia regionu zainteresowania,

 • średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania,

 • odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnią a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania).
 1. Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania
 1. Funkcja importowania obrazów do systemu PACS obrazów graficznych i dokumentów tekstowych oraz badań z nośników CD/DVD/USB
 1. Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D oferujące następujące funkcje:

 • kolorowa wolumetryczna rekonstrukcja 3D,

 • predefiniowane protokoły cieniowania z możliwością definicji własnych

 • usuwanie obrazu stołu urządzenia diagnostycznego CT

 • manipulacje obrazem rekonstrukcji jak obroty, wycinanie fragmentów, zmiana wielkości rekonstrukcji

 • zapisywanie w systemie PACS wtórnych rekonstrukcji i widoczność w systemie dystrybucji
 1. Oprogramowanie do prezentacji naczyń krwionośnych oferujące następujące funkcje:

 • zaznaczanie naczynia za pomocą 2 punktów

 • kolorowa wolumetryczna rekonstrukcja 3D

 • pomiary długości i średnicy naczynia

 • pomiary sten ozy

 • prezentacja naczynia z graficzną prezentacją w kolorze

 • zapisywanie w systemie PACS pomiarów i raportów i widoczność w systemie dystrybucjiWymagana ilość

Szt. 3.

Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Wartość brutto

Stacja diagnostyczna:

Komputer:…………………………………………..

Monitor:……………………………………………..

UPS:…………………………………………………….Oprogramowanie:……………………………….1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna