Dla przetargu nieograniczonegoPobieranie 1.72 Mb.
Strona5/19
Data01.05.2016
Rozmiar1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Serwer i oprogramowanie PACS i system dystrybucji badań – 1 kpl

 1. Serwer PACS, parametry minimum:

 • Dedykowany serwer z procesorem min. sześciordzeniowym 3GHz, 16 GB RAM, 2 dyski 500GB RAID1, 4 dyski hot plug 2TB RAID 5, system operacyjny 64 bitowy, 2 karty sieciowe 100/1000Mbit/s,

 • UPS o mocy dobranej do zasilacza serwera min. 1000VA, możliwość zdalnego zarządzania sprzętem i aplikacją z poziomu przeglądarki Web.

 • System NAS do przechowywania i archiwizacji danych zgodny z protokołem iSCSI wyposażony w 4 dyski Hot Plug 2TB RAID 5 z własnym UPS dobranym do mocy zasilacza

 • szafa instalacyjna o wymiarze min. 25”
 1. Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU
 1. System umożliwiający automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM
 1. System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7
 1. Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania
 1. Oprogramowanie PACS spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Access to Radiology Information, Portable Data for Imaging
 1. Baza danych przechowująca wszystkie dane przesłanych do systemu pacjentów
 1. Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na inne nośniki w tym typu macierz DAS i NAS
 1. Możliwość definicji czasu, po upływie, którego badanie zostanie przeniesione do danego archiwum
 1. Mechanizm automatycznego przesyłania (przywracania) poprzednich badań pacjenta z wymaganego archiwum do pamięci podręcznej systemu PACS i systemu dystrybucji obrazów na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS, co umożliwia ich szybkie wyświetlenie na stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów
 1. Autorouting badań na podstawie co najmniej następujących kryteriów:

 • rodzaju urządzenia diagnostycznego

 • rodzaju wykonanej procedury

 • lekarza kierującego

 • urządzenia
 1. System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze - aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nieprzechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań
 1. Centralne zarządzanie użytkownikami systemu stacji diagnostycznych i systemu dystrybucji obrazów
 1. Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty, technika
 1. Funkcjonalność przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału lub specjalności
 1. System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się
 1. Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika
 1. Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu:
 1. Funkcjonalność dziedziczenia uprawnień –uprawnienia nadane danemu oddziałowi przenoszą się na przynależące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału oraz roli przenoszą się na konto użytkownika
 1. Integracja systemu PACS z systemem HIS/RIS poprzez standard HL7. Minimum wymiana informacji o:

 • zmianie danych pacjenta

 • opisie badania

 • scaleniu kart pacjenta
 1. Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM:

 • aparat CR - 1 sztuka

 • aparat CT - 1 sztuka

 • aparat MR 1 sztuka

 • wszystkie urządzenia diagnostyczne są wyposażone w interfejs min. DICOM Store (mogą wysyłać badania)
 1. Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i inne komputery w sieci
 1. Dystrybucja obrazów klinicznych - dostęp do badań z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej 1. Zarządzanie użytkownikami w systemie PACS
 1. Dostęp do systemu dystrybucji obrazów stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się
 1. Konsultacje z użyciem systemu dystrybucji obrazów za pomocą narzędzia do komunikacji online np. tekst
 1. Programowe szyfrowanie połączenia klienta systemu dystrybucji obrazów z systemem PACS
 1. Stratna i bezstratna kompresja obrazów; możliwość wyboru przez użytkownika systemu dystrybucji obrazów rodzaju wyświetlanych obrazów (skompresowane stratnie lub bezstratnie obrazy kliniczne) 1. Aplikacja wyświetla obrazy testowe do oceny kalibracji monitorów klinicznych 1. Język interfejsu użytkownika – język polski
 1. Dostęp do systemu pomocy aplikacji w języku polskim
 1. Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS
 1. System dystrybucji obrazów oraz serwer PACS pozwala wyszukać pacjenta na podstawie danych min.
 1. Możliwość tworzenia własnych makr wyszukiwania pacjentów na podstawie danych min.

 • imię i nazwisko pacjenta

 • identyfikator pacjenta

 • numer badania

 • urządzenie

 • czy jest opis

 • lekarz kierujący
 1. Możliwość wyświetlania opisów badań pacjenta
 1. Możliwość wyświetlania dokumentów nie-Dicom z systemu PACS dołączonych do badania pacjenta
 1. Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić równocześnie, co najmniej 2 obrazy na jednym ekranie użytkownika, z porównaniem badań i serii 1. Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na regulację zaczernienia i kontrastu oraz umożliwia korzystanie z predefiniowanych ustawień poziomu i okna (W/L) oraz pomiar odległości 1. Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na połączenie serii badań w jedną całość
 1. Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na przełączanie się pomiędzy seriami badań pacjenta
 1. Tworzenie własnych makr wyświetlających listę badań w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego
 1. Oprogramowanie systemu dystrybucji danych umożliwia pracę z wykorzystaniem przeglądarki internetowej na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych
 1. Możliwość zdalnego nadzoru systemu i informowanie o błędach do centrum serwisowego
Wymagana ilość

Zestaw 1.

Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Wartość brutto

Serwer:

Serwer + system NAS:……………………………..UPS:……………………………………………….…..…..

Oprogramowanie:…………………………….…….

Wymagana ilość

Zestaw 1.

Ogólna wartość brutto zadania nr 12.3
12.4

PRZENOŚNY APARAT RTG 1. moc generatora (max): 2, 4 kW
 1. zakres wartości kV: 40 – 100
 1. zakres mAs: 0,32 – 100
 1. maksymalne programowalne wartości mA:·20, 26, 30, 35, 40
 1. plamka ogniskowej: 1, 2 x 1, 2 mm
 1. czas ekspozycji: ·0, 02 – 2, 5 s
 1. całkowita filtracja: 2, 5 mmAl
 1. APR (programy automatyczne): 8 standardowych
 1. waga ≥12,5 kg
Wymagana ilość

szt.1.

Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Ogólna wartość brutto zadania nr 12.4
OGÓLNA WARTOŚĆ BRUTTO ZADANIA NR 12 (1+2+3+4)
13.

APARAT RTG DO BADAŃ ŚRÓDOPERACYJNYCHGenerator
 1. generator wysokiej częstotliwości [kHz]: min. 20
 1. moc [kW]: min. 2,0
 1. możliwość przełączania trybu ręcznego i automatycznego dostosowania parametrów ekspozycji
 1. zasilanie jednofazowe [V]: 230
 1. zabezpieczenie elektryczne
 1. pedał włączania ekspozycji i zapisuLampa RTG ze stacjonarna anodą
 1. wielkość ogniska lampy [mm]: max 0,6 / max 1,5
 1. pojemność cieplna anody lampy [kHU]: min 45
 1. zabezpieczenie przed przegrzaniem się anody lampy RTGFluoroskopia
 1. zakres napięciowy [kV]: min 40 - 110
 1. zakres prądowy [mA]: min 0,5 - 6
 1. tryb fluoroskopii ciągłej
 1. tryb fluoroskopii pulsacyjnej
 1. automatyczny dobór parametrów oknaRadiografia
 1. zakres napięciowy [kV]: 40 - 110
 1. zakres prądowy [mA]: min do 10Kolimator
 1. przysłona kolista
 1. przysłona szczelinowa
 1. przesłony obrotoweRamię C
 1. obrót orbitalny ramienia C [°]: min 115
 1. obrót rotacyjny względem osi wzdłużnej [°]: min. ± 180
 1. zakres ruchu pionowego [cm]: min. 40
 1. zakres ruchu poziomego [cm]: min. 20
 1. zakres ruchu wahadłowego: min. ± 10
 1. SID [cm]: min. 95
 1. wolna przestrzeń - odległość pomiędzy obudową lampy a wzmacniaczem obrazu [cm]: min. 72


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna