Dla przyrody I lokalnej społeczności – otop otworzył zakład produkcji pelletuPobieranie 14.99 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar14.99 Kb.
Marki, 25 czerwca 2013
Dla przyrody i lokalnej społeczności – OTOP otworzył zakład produkcji pelletu
21 czerwca, w obecności przedstawicieli Biebrzańskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i lokalnych samorządowców nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu produkcji pelletu, wybudowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) w Trzciannem (woj. podlaskie).

Zakład został wybudowany w ramach realizowanego przez OTOP projektu „LIFE+ „Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowywania biomasy” [1]. Jego głównym celem jest zachowanie siedlisk wodniczki – niewielkiego ptaka z rzędu wróblowych. 25% światowej populacji tego gatunku zamieszkuje rozległe łąki w Dolinie Biebrzy. Aby wodniczki mogły się tu rozmnażać, potrzebne jest regularne koszenie zapobiegające zarastaniu terenów otwartych.

Dotychczas poważnym problemem związanym z zabiegami ochronnymi były duże ilości uzyskiwanej biomasy (głównie trzciny) – materiału o niskiej wartości dla rolnictwa. W zleconym przez OTOP studium wykonalności analizowano trzy alternatywne rozwiązania: produkcję biogazu, kompostowanie oraz wykorzystanie biomasy jako paliwa (poprzez spalanie bezpośrednie lub w formie pelletu). Po uwzględnieniu uwarunkowań ekologicznych i ekonomicznych produkcja pelletu okazała się najlepszym pomysłem. Dzięki zakupieniu zabudowań dawnego tartaka w Trzciannem nie trzeba było budować wszystkiego od zera , lecz zaadaptować istniejący obiekt do nowego przeznaczenia.

W Dolinie Biebrzy koszenia obejmują ok. 3000 ha, na których produktywność wynosi 1-1,5 t suchej biomasy z hektara. Moce produkcyjne zakładu umożliwiają nam, przy odpowiedniej dostępności surowca, na produkcję 4-4,5 tys. ton pelletu rocznie. mówi Dariusz Gatkowski, koordynator projektu. OTOP prowadzi obecnie działania mające na celu dotarcie z informacją o zakładzie do jak najszerszego grona potencjalnych dostawców i odbiorców.

Nawiązaliśmy już pierwsze kontakty. Skupujemy biomasę z Doliny Biebrzy, także tę z poprzednich sezonów. Stawki są w każdym przypadku ustalane indywidualnie – zależą m.in. od jakości surowca (zwłaszcza wilgotności), kosztów związanych z transportem do miejsca przetworzenia i poziomem cen na rynku. – tłumaczy Dariusz Tatarczuk, dyrektor zakładu w Trzciannem.

Produkowany pellet będzie służył przede wszystkim zaspokojeniu zapotrzebowania energetycznego społeczności lokalnej, która uzyskuje w ten sposób dostęp do bardzo dobrej jakości materiału opałowego. Jego cena staje się coraz bardziej atrakcyjna w kontekście drożejących paliw kopalnych. Jednak cena to nie wszystko - mówi Tatarczuk. – Należy podkreślić, że produkowany w Trzciannem pellet charakteryzuje się brakiem szkodliwych substancji wiążących, niskim poziomem emisji dwutlenku siarki podczas spalania, a także niewielką ilością powstającego popiołu, który można wykorzystywać jako naturalny nawóz. – dodaje.

O korzyściach dla gminy z nowego zakładu mówił na uroczystości Zdzisław Dąbrowski, wójt gminy Trzcianne. Podkreślał, że poza nowym źródłem przyjaznego środowisku surowca do ogrzewania budynków, inwestycja oznacza również zwiększenie dochodów z podatku oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Do tej pory zatrudnienie w zakładzie znalazło 4 mieszkańców gminy, docelowo natomiast zakład ma zatrudniać 9 pracowników technicznych oraz osobę do pracy biurowej.

Zakład w Trzciannem to znakomity przykład na to, że ochrona przyrody nie tylko nie musi stać w sprzeczności z rozwojem ekonomicznym, ale może go wręcz napędzać. Ogromnie się cieszymy, że wieloletnie staranie licznej grupy ludzi zaangażowanych w ten projekt zostały uwieńczone miejscem, które idealnie pasuje do hasła promocyjnego gminy: „Trzcianne – Dolina Wodniczki” – podkreślił w swoim przemówieniu Prezes Zarządu OTOP, dr Dariusz Bukaciński.

Nota:


[1] Beneficjentem projektu „Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowywania biomasy” jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami: Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), FUT Przemysław Zelent oraz Eko-Różanka. Sponsorami projektu są: Program UE LIFE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firma Cemex.

Więcej informacji:

Antoni Marczewski

specjalista ds. komunikacji

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

(+22) 761 82 05 wew. 903, antoni.marczewski@otop.org.pl
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)

to działająca od dwudziestu lat organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jego działania wspiera rzesza kilkunastu tysięcy członków, wolontariuszy i sympatyków. OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.


Po 20 latach istnienia OTOP to:

  • Prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona przyrody

  • 174 ostoje ptaków (IBA), w tym 110 objętych regularnym monitoringiem zagrożeń

  • 159 lęgowych gatunków ptaków objętych regularnym monitoringiem

  • 2.500 nakładu kwartalnika “Ptaki”

  • 800 wolontariuszy

  • 2.000 członków

  • 10.000 zadeklarowanych sympatyków

  • 50.000 dzieci objętych programem edukacyjnym

Więcej informacji o działaniach OTOP na: www.otop.org.pl.


BirdLife International
jest światowa federacją towarzystw ochrony ptaków, która dąży do zachowania ptaków, ich siedlisk i różnorodności biologicznej na świecie, pracuje z ludźmi w kierunku zrównoważonego rozwoju, w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych. BirdLife działa w 117 krajach i terytoriach na całym świecie. BirdLife Europe jest obecne w 45 krajach i wszystkich państwach członkowskich UE. http://europe.birdlife.org


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna