Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu SpójnościPobieranie 13.12 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.12 Kb.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Informacja prasowa Ełk, 22.09.2010 r.


KAMIEŃ WĘGIELNY WMUROWANY
W dniach 16-17 września 2010 roku w Szeligach k/Ełku odbyła się konferencja tematyczna pn. „Rusza budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod nowopowstający Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Gościem specjalnym konferencji był Minister Środowiska Pan Andrzej Kraszewski.

Wszyscy licznie zgromadzeni goście byli świadkami podpisania Aktu Erekcyjnego przez Andrzeja Kraszewskiego – Ministra Środowiska, Adama Krzyśków – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zenona Dziądziaka – Prezesa „PRIBO - EPB” Sp. z o.o. w Ełku – wykonawcy robót oraz Edwarda Palczewskiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. w Ełku. W uroczystości wmurowania Aktu wziął udział również Pan Jan Maścianica – Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski, Pan Jarosław Słoma – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jak również parlamentarzyści Ziemi Ełckiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, przedstawiciele Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz zaproszeni goście. Podpisany Akt trafił do mosiężnej tuby wraz z monetami i egzemplarzem gazety regionalnej, po czym został zamurowany w fundamentach na placu budowy w Siedliskach k/Ełku.


Wmurowanie Aktu Erekcyjnego zapoczątkowało oficjalne rozpoczęcie budowy jednej
z największych w Województwie Warmińsko – Mazurskim inwestycji o wartości 88 mln zł (netto). Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w wysokości 42 mln zł. Powstający system unieszkodliwiania odpadów, składający się
z Zakładu Głównego zlokalizowanego w Siedliskach k/Ełku oraz trzech stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku i Białej Piskiej, uporządkuje gospodarkę odpadami na terenie 12 gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Nowoczesna technologia zastosowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów pozwoli odzyskać 61% całkowitego strumienia odpadów trafiających na instalację w ciągu roku. Projekt zakłada, że cały system obsługiwać będzie 154 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar 2974 km ². Inwestycja ma być oddana do użytku w kwietniu 2012 roku.

Podczas dwudniowej konferencji zaprezentowano zaawansowanie prac nad inwestycją pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”, jak również stan realizacji poszczególnych projektów Beneficjentów z Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w tym Olsztyna, Elbląga


i Giżycka. Dokonano wymiany doświadczeń Beneficjentów funduszy unijnych w zakresie gospodarki odpadami. W trakcie konferencji zostały również poruszone kwestie uwarunkowań prawnych w zakresie przejęcia własności odpadów przez gminy.


BENEFICJENT: INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami www.mrr.gov.pl

„Eko-MAZURY” Sp. z o.o. www.mos.gov.pl

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2 www.wfosigw.olsztyn.pl

19 – 300 Ełk

Tel. (0-87) 621 01 01

Fax. (0-87) 621 78 17

www.eko-mazury.elk.pl

eko-mazury@elk.com.plWIĘCEJ INFORMACJI:

Wojciech Jóźwik

ComPress Public Relations

Tel. 0 603 050 004

Tel. 22 515 03 09

E – mail: wjozwik@compress.com.pl


Andrzej Kielczyk

ComPress Public Relations

Tel. 0 602 210 160

E – mail: akielczyk@compress.com.pl
Strona z©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna