dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”Pobieranie 23.36 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar23.36 Kb.
(A10)

……….……., dnia ……………… r.

………………………………

(pieczęć firmowa)


Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „……………………………………………………………………………………………”

w kwocie ……………………………………………………………………………………. zł.

1. Planowane terminy złożenia dokumentów do rozliczenia:


Nr raty

Data

Kwota w zł

IIIIIIIV……..RAZEM

2. Planowane terminy spłaty rat pożyczki:
Nr raty

Data1

Kwota w zł 2

I

20.…..20… r.3
II

20.…..20… r.
III

20.…..20… r.
IV

20.…..20… r.
V

20.…..20… r.
VI

20.…..20… r.
VII

20.…..20… r.
VIII

20.…..20… r.
…….

……….
RAZEM……………………. ……………………………………………....

Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

(Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnychUwaga:

1 spłatę rat pożyczki należy planować w układzie kwartalnym (co 3 miesiące), w terminie do 20 ostatniego miesiąca kwartału

2 w przypadku pożyczki umarzalnej, ostatnia rata powinna odpowiadać wysokości kwoty planowanej do umorzenia

3 rozpoczęcie spłaty pożyczki musi nastąpić przed upływem 1 roku od zakończenia przedsięwzięcia zgodnie z zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna