Do 6 stron, za większą liczbę stron lub dodatkową publikację należy wnieść dopłatę w wysokości 60 zł za każdą dodatkową stronęPobieranie 23.8 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar23.8 Kb.
Publikacje:

Organizatorzy przewidują druk wszystkich nadesłanych streszczeń prac w materiałach konferencyjnych oraz opublikowanie pełnych tekstów prac po pozytywnych recenzjach. Przewidujemy drukowanie większości prac we Fragmenta Agronomica, jeśli jednak Autorzy mają własne preferencje odnośnie publikacji prosimy o wybranie jednego z niżej wymienionych czasopism naukowych: Roczniki Gleboznawcze, Łąkarstwo w Polsce, Nawozy i Nawożenie, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych i przygotowanie publikacji zgodnie z wymogami wydawniczymi określonego czasopisma.

W ramach wpisowego zapewniamy druk jednej pracy o objętości do 6 stron, za większą liczbę stron lub dodatkową publikację należy wnieść dopłatę w wysokości 60 zł za każdą dodatkową stronę. Organizatorzy nie przewidują sesji posterowej.

Jednocześnie przypominamy, że nie ma możliwości publikacji pracy bez uczestnictwa w konferencji i wniesienia kosztów wpisowego.

Koszty uczestnictwa:

 • Wpisowe obejmuje koszt druku materiałów i publikacji, wyżywienie w dniu 23 - 24. 06. 06, sesję terenową w dniu 24. 06. 2006, udział w uroczystościach jubileuszowych – 450 zł,

 • Dojazd i noclegi uczestnicy pokrywają w ramach delegacji służbowych lub we własnym zakresie


Terminy:

  • Termin nadsyłania pełnych tekstów prac do druku do 15. 04. 2006

  • Termin wpłaty wpisowego do 30. 04. 2006

Opłatę konferencyjną należy przesłać na konto:
Bank BPH S.A. O/Warszawa ul. Nowoursynowska 166
41106000760000404370000022
w treści podać: 50701010001 z dopiskiem „Konferencja Jubileuszowa”
Informacji na temat konferencji udzielają:

prof. dr hab. Piotr Stypiński (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) tel. (+48 22) 593 27 07

dr Maria Janicka (sekretarz Komitetu Organizacyjnego)

tel. (+48 22) 593 27 09 e-mail janicka@delta.sggw.waw.pl


Adres do korespondencji:

dr Maria Janicka, Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 WarszawaKomunikat 2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Rolnictwa i Biologii

uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych pt.


PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA

PRODUKCJI ROŚLINNEJ”
organizowanej pod patronatem

JM Rektora SGGW prof. dr hab. Tomasza Boreckiego

z okazji jubileuszu 100 – lecia Wydziału Rolniczego
która odbędzie się

w dniach 23 – 24. 06. 2006

w SGGW w Warszawie

Cel Konferencji

Konferencja o charakterze integracyjnym jest organizowana dla środowiska naukowego i praktyków zainteresowanych szeroko rozumianą produkcją roślinną oraz jej przyrodniczymi uwarunkowaniami. Nawiązuje ona do dorobku Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW (dawniej Wydziału Rolniczego), w rozwoju nauk rolniczych w Polsce i w ten sposób staje się częścią jubileuszu 100-lecia istnienia Wydziału Rolniczego.


Ramowy program konferencji:

23. 06 .2006 (piątek)
8.30 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 13.00 Uroczysta Sesja Jubileuszowa poświęcona 100–leciu Wydziału Rolnictwa i Biologii, nadanie doktora h.c. prof. dr hab. Mariuszowi Fotymie (Aula Kryształowa)

13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa i spotkania okolicznościowe

15.00 – 18.30 Sesja naukowa (budynek 37, Aula III)

15.00 -15.10 Otwarcie konferencji - Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii prof. dr hab. Jan Łabętowicz

15.10 – 15.40 prof. dr hab. Piotr Skłodowski (prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego) – Racjonalne wykorzystanie gleb

15.40 – 16.10 prof. dr hab. Sławomir Podlaski (kierownik Katedry Fizjologii SGGW, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego) – Postęp hodowlany w produkcji roślinnej – wczoraj, dziś i jutro

16.10 – 16.40 prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński (kierownik Zakładu Oceny Jakości Żywności SGGW, ekspert FAO ds. oceny żywności) - Jakość produkcji rolniczej a bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego

16.40 – 17.00 przerwa na kawę

17.00 – 17.30 dr George Fisher lub dr John Frame (W. Brytania) Transmissions of agricultural knowledge from science to practice

17.30 – 18.00 prof dr Urs Wyss, Institute of Pytopathology, University of Kiel (Germany) Aphids and their natural enemies (research movie and comments)

18.00 – 18.30 Dyskusja

20.00 – 24.00 Uroczysta kolacja i spotkanie koleżeńskie (Aula Kryształowa)

24. 06. 2006 (sobota)
8.30 Wyjazd na sesję terenową (parking przed budynkiem 37)

9.30 – 14.00 Sesja terenowa: Skierniewice - Stacja Doświadczalna Wydziału Rolnictwa i Biologii im prof. M. Górskiego (85 lat trwałych doświadczeń nawozowych), Żelazna, Nieborów, Żelazowa Wola

18.00 Planowany powrót do Warszawy
Komitet Naukowy Konferencji:


 • dr hab. Piotr Guliński - Dziekan Wydziału Rolniczego AP w Siedlcach

 • prof. dr hab. Jan Łabętowicz - Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW

 • prof. dr hab. Teofil Łabza - Dziekan Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego AR w Krakowie

 • prof. dr hab. Andrzej Mocek - Dziekan Wydziału Rolniczego AR w Poznaniu

 • prof. dr hab. Krystyna Ostrowska - Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa AR w Szczecinie

 • prof. dr hab. Edward Pałys - Dziekan Wydziału Rolniczego AR w Lublinie

 • prof. dr hab. Danuta Parylak - Dziekan Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu

 • prof. dr hab. Józef Tworkowski - Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie

 • prof. dr hab. Jacek Żarski - Dziekan Wydziału Rolniczego ATR w Bydgoszczy


Komitet Organizacyjny Konferencji:
prof. dr hab. Piotr Stypiński (Przewodniczący Komitetu)

prof. dr hab. Andrzej Radecki

prof. dr hab. Wiesław Mądry

dr hab. Zdzisław Wyszyński prof. SGGW

dr Maria Janicka (Sekretarz Komitetu)

dr Danuta Kaczorekdr Wojciech Kwasowski

dr Beata Rutkowska


dr Wiesław Szulc


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna