Do Dyrekcji oraz NauczycieliPobieranie 36.08 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar36.08 Kb.
Rada i Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny

Muzeum Lotnictwa Polskiego

Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta
Kraków, 10 października 2011 r.

Do Dyrekcji oraz Nauczycieli
Szanowni Państwo,
Już po raz siódmy pragniemy serdecznie zaprosić uczniów oraz nauczycieli gimnazjów w naszym mieście do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie wiedzy o lotnictwie Na skrzydłach historii.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży lotnictwem i lataniem oraz rozwijanie jej wyobraźni i pomysłowości. Ponadto - zapoznanie gimnazjalistów z historią miejsc związanych z lotnictwem, ze szczególnym uwzględnieniem historii Lotniska Rakowice–Czyżyny i lotniczych jednostek wojskowych, których nazwy noszą pobliskie osiedla (Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego).


Do udziału w konkursie zapraszamy drużyny 4-osobowe reprezentujące szkołę (skład reprezentacji: 4 uczniów + 1 nauczyciel-opiekun). Udział w konkursie prosimy zadeklarować w terminie do 28 października 2011 r. na załączonej karcie zgłoszenia. Z jednego gimnazjum można zgłosić maksymalnie dwie drużyny.
W ramach przygotowań zorganizowane zostaną wykłady i lekcje historyczne w Muzeum Lotnictwa Polskiego i w Klubie 303 oraz konsultacje w pracowni modelarskiej Klubu 303 Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta.
W ramach nagród dla wszystkich uczestników, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu, przewidujemy wyjazd do 13 Eskadry Lotnictwa Transportowego Kraków – Balice. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody, a macierzysta szkoła zwycięskiej drużyny otrzyma sprzęt multimedialny.

Kalendarium konkursu oraz szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.


Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich edycjach, zarówno wybór tematu, jak też forma przygotowań i zmagań konkursowych, spotka się z Państwa zainteresowaniem, a samym uczestnikom, niezależnie od osiągniętych wyników przyniesie wiele satysfakcji.

Więcej informacji o poprzednich edycjach konkursu na stronie:

http://na_skrzydlach_historii.zso14.pl
VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Lotnictwie

NA SKRZYDŁACH HISTORII

REGULAMIN
Organizatorzy: Rada i Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny, Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie oraz Klub 303 Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta
Współorganizatorzy: Rada i Zarząd Dzielnicy XV
Partnerzy:

Aeroklub Krakowski, 8 Baza Lotnicza Kraków – Balice, 13 Eskadra Lotnictwa Transportowego Kraków - Balice


Patronat honorowy: Porozumienie Dzielnic Nowohuckich (Dzielnice XIV, XVI, XVII)
Patronat medialny: Głos. Tygodnik Nowohucki
Cel konkursu:

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży lotnictwem i lataniem oraz rozwijanie wyobraźni i pomysłowości. Ponadto zapoznanie gimnazjalistów z historią miejsc związanych z lotnictwem (ze szczególnym uwzględnieniem historii Lotniska Rakowice – Czyżyny i lotniczych jednostek wojskowych, których nazwy noszą pobliskie osiedla – Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego).


Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjów krakowskich. Szkoły przystępujące do konkursu mogą być reprezentowane maksymalnie przez 2 drużyny 4-osobowe. (W przypadku mniejszej od przewidywanej liczby chętnych, organizatorzy dopuszczają możliwość zgłoszenia więcej niż dwóch drużyn z danej szkoły)

Każda z drużyn musi mieć nauczyciela - opiekuna.
Zgłoszenie drużyn (na załączonej karcie – Załącznik nr 1), należy dostarczyć pocztą, faksem lub osobiście do 28 października 2011 r. na adres: Klub 303, os. Dywizjonu 303 nr 1, 31-871 Kraków, faks nr 12 425-89-39, e-mail: klub303@krakownh.pl
Zasady i kalendarium konkursu:

Inauguracją konkursu będzie, 28 października o godzinie 17:00 w Klubie 303, wernisaż fotografii poprzedniej edycji oraz omówienie zasad i regulaminu konkursu. Następne wykłady dotyczyć będą zasad budowy i pilotażu modeli oraz historii krakowskiego pola wzlotów, a pierwszy z nich odbędzie się w Klubie 303 5 listopada o godzinie 10:00.


Konkurs obejmuje dwa etapy.
Pierwszy etap to trzy spotkania przygotowując - inauguracja w Klubie 303 oraz 2 spotkania w Klubie 303 i jedno w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Zostanie on zakończony eliminacjami których celem jest wyłonienie 8 drużyn do dalszego etapu konkursu.

Eliminacje obejmą dwie części:

część praktyczna: ocena długości lotów modelu wykonanego z gotowego zestawu

część teoretyczna: pisemny test, rozwiązywany wspólnie przez całą drużynę.
Drużyny, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu konkursu, otrzymają dyplomy za udział w pierwszym etapie.

Drugi etap to dalsze przygotowania teoretyczne, konsultacje w pracowni modelarskiej Klubu 303 oraz zmagania finałowe.
Finał obejmuje dwie części:
część teoretyczna: pisemny test indywidualny – jednakowy dla wszystkich uczestników.

Suma punktów uczestników biorących udział w teście, stanowi liczbę punktów drużyny. Będą obowiązywały wiadomości z wykładów i lekcji muzealnych, materiałów przygotowanych przez organizatorów oraz podanych lektur i stron internetowych.

Ocena uzyskana przez drużynę w części teoretycznej stanowić będzie 75% całości oceny konkursowej.
część praktyczna: zaprojektowanie, przygotowanie i prezentacja modelu latającego (wyrzucanego ręką).

W razie potrzeby przy wykonaniu modelu będzie można skorzystać z konsultacji w pracowni modelarskiej Klubu 303.

Na część praktyczną finału drużyny przynoszą gotowe modele.

Modele powinny posiadać metryczkę z pieczątką szkoły, nazwiskami uczniów oraz opiekuna-nauczyciela. Uczestnicy proszeni są również o dołączenie szkicowego projektu modelu.

Nie są wymagane modele specjalistyczne, ale Jury będzie oceniać m.in. pomysłowość, wybór materiałów, estetykę i samodzielność wykonania, zachowanie modelu w powietrzu oraz długość i czas lotu.

Ocena uzyskana przez drużynę w części praktycznej, stanowić będzie 25% całości oceny konkursowej.


Wszystkie modele przechodzą na własność organizatorów.


Nagrody:
Nagrody główne:

  • I miejsce - sprzęt multimedialny dla szkoły i nagrody rzeczowe dla zawodników

  • II miejsce - sprzęt multimedialny dla szkoły i nagrody rzeczowe dla zawodników

  • III miejsce - sprzęt multimedialny dla szkoły i nagrody rzeczowe dla zawodników


Nagrody dodatkowe:

  • wszystkie drużyny - pamiątkowe dyplomy.

  • wszyscy uczestnicy II etapu konkursu: wizyta w 13 Eskadrze Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach

  • nagroda indywidualna za najwyższą ilość punktów w teście finałowym - nagroda rzeczowaBieżące informacje o konkursie, zdjęcia, terminy na:

http://na_skrzydlach_historii.zso14.pl


Adresy / kontakty:

Adres, na który można dostarczyć zgłoszenia – pocztą, faksem lub osobiście:

Klub 303, os. Dywizjonu 303 nr 1, 31-871 Kraków

tel. 12 681 39 78

faks 12 425 89 39


Miejsce przeprowadzenia eliminacji i części finałowej konkursu:

Klub 303, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14.

W przypadku dużej ilości drużyn biorących udział w eliminacjach, odbędzie się on w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, os. Dywizjonu 303 bl.66 lub w Muzeum Lotnictwa.
Osoby odpowiedzialne za realizację konkursu:

Agnieszka Kucharzyk, Klub 303 – tel. 12 681 39 78, e-mail: klub303@krakownh.pl

Janusz Gąsiorek, Klub 303 – tel. 605-100-852, e-mail: janusz.gasiorek@zso14.pl
Pracownia Modelarska Klubu 303 - instruktor – Wojciech Kałoń.

Konsultacje należy wcześniej umówić pod nr tel. 12-681-39-78.Uwaga:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Załącznik nr 1

do Regulaminu
VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Lotnictwie

NA SKRZYDŁACH HISTORII
KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………….

Adres, tel., fax, e-mail: .…………………………………………………..…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….………………

Nauczyciel – opiekun drużyny (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail): ………………….…..


………………………………………………………………………………………………………
Skład drużyny:


  1. ……………………………………………………………… klasa ………………  1. ……………………………………………………………… klasa ………………  1. ……………………………………………………………… klasa ………………  1. ...........................................................klasa ………………

Pieczęć szkoły Podpis DyrektoraUwaga!

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 28 października 2011r. pocztą, faksem lub osobiście na adres: Klub 303, os. Dywizjonu 303 nr 1, Kraków, faks nr 12 12 425 89 39, e-mail: klub303@krakownh.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna