DO: wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publicznePobieranie 19.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.19 Kb.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021

00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13


Warszawa, dnia 13.08.2014r.DO:

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

UCZESTNICZĄCYCH

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

(zgodnie z rozdzielnikiem oraz do zamieszczenia na stronie internetowej www.ozgst.wp.mil.pl)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość 5 185 000 euro na roboty budowlane w zakresie konserwacji i napraw obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021.
Nr Sprawy 72/2014/PN/WI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na roboty budowlane w zakresie konserwacji i napraw obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021”, wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 3 firmy:

z siedzibą 18-210 Szepietowo, Dąbrówka Kościelna 100
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył, ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.

  • porównanie ważnych ofert złożonych w postepowaniu:
NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

1.


Usługi Remontowo Budowlane Piotr Przybysz

z siedzibą 05-120 Legionowo, Husarska 17m 20


96,302 pkt


2.


N-Bud Borowski Adam Borowski

z siedzibą 05-220 Zielonka, ul. Obrońców Westerplatte 3


95,517pkt3.Sylwia Winter „ECCO” KONSORCJUM

siedzibą w 18-10 Szepietowo, Dąbrówka Kościelna 100


100,00 pkt


4.PPHU „ADBUD” Adam Sojka

z siedzibą 28- 142 Tuczępy, Niziny 62


95,517pkt

5.

Zakład Robót Remontowo-Budowlanych Zofia Woś

z siedzibą w 02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 29D/6

88,100pktUmowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony osobnym pismem.


Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania pisma za pośrednictwem faksu.
DOWÓDCA
ppłk Andrzej RYNIAK

Wyk. Urszula Budaszewska (22) 6 847 412dnia, 13.08 .2014r.

T-19/3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna