Dodatkowe informacjePobieranie 12.1 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.1 Kb.
Informacja prasowa

BPSC SA
Dodatkowe informacje:


Adam Mitura, InPulsMedia, GSM 693 880 495, amitura@inplusmedia.pl

Dariusz Wala BPSC SA, GSM 660 719 399, dwala@bpsc.com.pl

Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim – Grupa Synthos wdrożyła system mHR

Pozyskanie rzetelnej wiedzy o kompetencjach zawodowych pracowników, możliwość ich obiektywnej oceny oraz planowanie działań rozwojowych w oparciu o wyniki to główne zadania, jakie są realizowane w Grupie Kapitałowej Synthos SA w oparciu o system informatyczny. Ten wiodący producent surowców chemicznych w Polsce uruchomił właśnie mHR - zaawansowane rozwiązanie IT, wspomagające zarządzanie kapitałem ludzkim. Dostawcą systemu jest chorzowska spółka BPSC SA.

Grupa Kapitałowa Synthos SA jest polską firmą o międzynarodowym zasięgu. To pierwszy w Europie producent kauczuków emulsyjnych oraz wiodący europejski producent polistyrenu do spieniania. Dynamiczny rozwój spółki w ostatnich latach ma również odzwierciedlenie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi – w firmie dąży się do pełnego wykorzystania kompetencji pracowników oraz optymalnego ich dopasowania do bieżących i przyszłych zadań.


Między innymi w tym celu Zarząd spółki podjął decyzję o wykorzystaniu narzędzia informatycznego do zarządzania kompetencjami. Informacje pozyskane z systemu mHR mają służyć wzmacnianiu i pełnemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego pracowników Grupy Kapitałowej Synthos SA.

Wdrożeniem systemu mHR zostali objęci pracownicy z dwóch spółek produkcyjnych Grupy Synthos, zlokalizowanych w Polsce i Czechach. Według Adama Chrobasika, Dyrektora Personalnego w Synthos SA, największym wyzwaniem w trakcie wdrożenia systemu mHR było uruchomienie mechanizmu ocen pracowniczych w ramach dwujęzycznej – polskiej i czeskiej – struktury organizacyjnej korporacji. – Niebagatelną rolę miał w tym przypadku fakt, że specjaliści BPSC wspierali nas zarówno jako doradcy, jak i wykonawcy tego wdrożenia – komentuje Chrobasik.

W ramach systemu mHR realizowany jest cały proces zarządzania kompetencjami – od planowania, poprzez ocenę okresową po działania rozwojowe i ścieżki karier. mHR wspomaga Grupę Synthos również w zarządzaniu strukturą organizacyjną i planowania zasobów ludzkich. Punktem wyjścia wdrożenia był opracowany przez Synthos model kompetencyjny, zaimplementowany przez konsultantów BPSC do systemu mHR.

Funkcjonalność aplikacji pozwala m.in. na przypisanie wymaganych kompetencji do danego stanowiska, ocenę ich poziomu u pracowników oraz planowanie dla nich działań rozwojowych w oparciu o osiągane wyniki. Wdrożenie systemu mHR wspiera również spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania jakością. W przyszłości planowe jest rozszerzenie zakresu wdrożenia m.in. o zarządzanie kwalifikacjami, szkoleniami, efektywnością, rekrutacjami.

- Synthos to wymagający klient. Nasi partnerzy z działu HR od początku wiedzieli, co chcą osiągnąć i jakie mają wymagania względem systemu Co istotne, byli otwarci na nasze sugestie i pomysły na realizację ich planu.zauważa Piotr Skotnicki, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego mHR. Końcowy kształt projektu był wypadkową wiedzy i najlepszych praktyk Synthosa i BPSC. Żmudny etap uzgodnień poprzedzający podpisanie kontraktu umożliwił z jednej strony precyzyjne opisanie projektu, z drugiej nabranie przez klienta zaufania do dostawcy. – Takie podejście spowodowało, że potencjalnie trudny projekt, obejmujący sporo kastomizacji systemu mHR, w dodatku prowadzony w środowisku międzynarodowym, okazał się możliwy do zrealizowania w zakładanym czasie i budżecie a jednocześnie był inspirujący dla obu stron – dodaje Piotr Skotnicki.

mHR to system opracowany przez BPSC we współpracy z grupą psychologów, socjologów i specjalistów


z firmy Alta. Umożliwia on kompleksową obsługę „miękkiego HR” i obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia, wykraczających poza zakres działania standardowych systemów kadrowo-płacowych. System wykorzystywany jest obecnie w ponad 30 przedsiębiorstwach w Polsce, m.in. przez Krajową Spółkę Cukrową SA, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Organikę SA, Dom Maklerski BZ WBK, Bank Gospodarki Krajowej czy SP Jurajska.

***


BPSC SA zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Sztandarowym produktem firmy jest zintegrowany pakiet klasy MRPII/ERP Impuls EVO. System należy w tej chwili do ścisłej czołówki oferowanych na rynku rozwiązań tej klasy. Dzięki swojej kompleksowości i elastyczności kolejne rozwiązania klasy ERP wykorzystywane są przez ponad 540 średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Firma zatrudnia ponad 240 osób - najwyższej klasy specjalistów w doskonały sposób łączących wiedzę na temat nowych technologii ze znajomością potrzeb współczesnych przedsiębiorstw.

Wśród klientów BPSC są m.in. wybrane przedsiębiorstwa Grupy Tauron Polska Energia, Kler, BIG – STAR, Stalexport-Transroute Autostrada, CTL Logistics, Organika, Selena, Matras, Grupa Sokołów, Sokpol, OSM Piątnica, WSP Społem Kielce, Krajowa Spółka Cukrowa.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna