Doktoraty 1996: Alicja NowakPobieranie 27.35 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar27.35 Kb.

DOKTORATY
1996:
1. Alicja Nowak

„ Zastosowanie metod analizy DNA w dignostyce bakterii rodzaju Acinetobacter”. Rozprawa doktorska (1996.05.08). Uniwersytet Gdański, Wydz. Biologii, Geografii i Oceanologii.

Promotor dr hab. J. Kur.
1997:

2. Beata Krawczyk

„Oczyszczanie białek IHF-podobnych bakterii, badanie wiązania z DNA i funkcji regulatorowych w transkrypcji”. Rozprawa doktorska (1997.06.23). Uniwersytet Gdański, Wydz. Biologii, Geografii i Oceanologii.

Promotor dr hab. J. Kur.3. Barbara Zablewska

„Rola białek IHF, RecA, RecBC i RecD w procesie wewnątrzcząsteczkowej transpozycji elementu insercyjnego IS1“. Rozprawa doktorska (1997.11.14). Uniwersytet Gdański, Wydz. Biologii, Geografii i Oceanologii.

Promotor dr hab. J. Kur.
1998:
4. Elżbieta Hiszczyńska-Sawicka

„Wpływ białka IHF Escherichia coli na replikację plazmidów zawierających orip15A”. Rozprawa doktorska (1998.12.18). Uniwersytet Gdański, Wydz. Biologii, Geografii i Oceanologii.

Promotor prof. dr hab. J. Kur.
1999:
5. Sławomir Dąbrowski

„Biotechnologiczna produkcja termostabilnych białek fuzyjnych zawierających domenę polihistydynową“. Rozprawa doktorska (1999.05.21). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny.

Promotor prof. dr hab. J. Kur.
6.Roman Kotłowski

„Zastosowanie techniki PCR w badaniu żywności”. Rozprawa doktorska (1999.06.02). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny.

Promotor prof. dr hab. J. Kur.
2000:
7. Paweł Sachadyn

„Badanie syntazy glukozaminy-6-fosforanu jako celu molekularnego chemioterapii grzybic układowych przy zastosowaniu technik inżynierii genetycznej”. Rozprawa doktorska (2000.09.26). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny.

Promotor prof. dr hab. J. Kur.
2001:
8. Radosław Pladzyk

„Biotechnologiczna produkcja rekombinowanej kalcytoniny ludzkiej w systemach ekspresyjnych Escherichia coli”. Rozprawa doktorska (2001.02.28). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny.

Promotor prof. dr hab. J. Kur.
9. Anna Brillowska-Dąbrowska

„Biotechnologia szczepionek DNA przeciwko chorobom infekcyjnym wywołanym przez wirusa BLV i Toxoplasma gondii”. Rozprawa doktorska (2001.04.18). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny.

Promotor prof. dr hab. J. Kur.
2002:

10. Gabriela Olędzka

”Biotechnologiczna produkcja i oczyszczanie termostabilnych proteaz serynowych Aqualizyny I i pyrolizyny”. Rozprawa doktorska (22.03.2002) Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii.


Promotor: prof. dr hab. Józef Kur
11. Anna Stanisławska

„Rekombinantowe białko MutS jako narzędzie do wykrywania mutacji punktowych”.

Rozprawa doktorska (10.04.2002) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur2003:
12. Beata Zalewska

„ Czynniki adhezyjne i inwazyjne uropatogennych szczepów Escherichia coli DR+- badania podstawowe i aplikacyjne” Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

data obrony: 22.12.2003

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur2004:
13. Hubert Cieśliński

„ Zimnolubna β-D-galaktozydaza Pseudoaltermonas sp.22b- identyfikacjia genu, klonowanie, ekspresja w komórkach Escherichia coli, oczyszczanie i charakterystyka”

18.02.2004

Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur
14. Łukasz Naumiuk

„Serratia marcescens- studium epidemiologiczne z wykorzystaniem metod fenotypowych i genotypowych”

Rozprawa doktorska (27.05.2004) Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski.

Promotor: prof. dr hab. J. Kur.


15. Rafał Piątek

„ Molekularny mechanizm biogenezy fimbrii Dr uropatogennych szczepów Escherichia coli”05.05.2004 Rozprawa doktorska Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur2005:
16. Marta Wanarska

„Termostabina β-D-galaktozydaza Pyrococcus woesei – konstrukacja nowych systemów ekspresyjnych, oczyszczanie charakterystyka i immobilizacja enzymu”

Rozprawa doktorska (28.09.2005) Politechnika Gdańska,Wydział Chemiczny

Promotor: prof. dr hab. J. Kur.


17. Krzysztof Lewandowski

ADSRRS-fingerprintig- nowiczesne narzędzie biligii molekularnej w badaniach epidemiologicznych- optymalizacja i walidacja metody badawczej oraz konstrukcja zestawu diagnostycznego”

Rozprawa doktorska (09.11.2005) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur


18. Marcin Olszewski

Białko SSB-podobne Thermus aquaticus- właściwości biochemiczne, struktura i potencjalne możliwości zastosowania”

Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur


19. Piotr Szweda

„ Nowe żródła lizostafyny Staphylococcus simulans – konstrukcja układów ekspresyjnych, oczyszczanie i badanie właściwości białka”

Rozprawa doktorska (16.02.2005) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur


2006:
20. Paweł Filipkowski

„ Białka SSB-podobne bakterii z rodziny Deinococcaceae - identyfikacja, izolacja, otrzymywanie, oczyszczanie i charakterystyka”

Rozprawa doktorska (16.010.2006) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur2007:
21. Barbara Chrzanowska

„Funkcjonalna Topografia pętli transkrypcyjnej w transkrypcyjnym kompleksie inicjacyjnym polimerazy RNA Escherichia coli”.

Rozprawa doktorska, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej AMG

Promotor: prof.dr hab. Józef Kur


22. Lucyna Holec-Gąsior

„Antygeny rekombinantowe Toxoplasma gonidii jako narzędzie w diagnostyce toksoplazmozy”

Rozprawa doktorska (28.11.2007) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur


23. Artur Gąsior

„Konstrukcja i wstępna ocena użyteczności szczepionki anty-Toxoplasma gondii opartej na chimerycznych fimbriach Escherichia coli typu Dr z epitopami antygenów SAG1, GRA1 lub MAG1”

Rozprawa doktorska (28.11.2007) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii.

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur


2008:
24. Anna Długołęcka

„Adaptowana do zimna esteraza Pseudoalteromonas SP.643A- produkcja w systemach ekspresyjnych Escherichia coli, oczyszczanie i charakterystyka”

Rozprawa doktorska (22.10.2008) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii

Promotor: prof.dr hab.Józef Kur


25. Katarzyna Bury

„ Białko Drad uropatogennych szczepów Escherichia coli DR+- mechanizm transportu na powierzchnię komórki i rola w procesie polimeryzacji struktur fimbrialnych”

Rozprawa doktorska (22.10.2008) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii

Promotor: prof.dr hab.Józef Kur2009:
26. Justyna Leibner-Ciszak

„ Metody typowania genetycznego mikroorganizmów: PCR MP i LM PCR/Shifter? opracowanie procedur, optymalizacja, walidacja i zastosowanie w badaniach epidemiologicznych”

Rozprawa doktorska (29.09.2009) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: dr hab. Beata Krawczyk2010:
27. Marta Kur

„ Badanie oddziaływań kanałotwórczego białka DraC z białkiem opiekuńczyń DraB I adhezyną DraE w biogenezie fimbrii Dr utopatogennych szczepów Escherichia coli.”

Rozprawa doktorska ( 15.06.2010) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur


28. Katarzyna Werbowy

„ Izolacja i charakterystyka plazmidów kryptycznych bakterii psychrotrofowych oraz możliwość ich wykorzystania do konstrukcji wektora wahadłowego”.

Rozprawa doktorska (8.06.2010) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur


29. Małgorzata Mickiewicz

“ Białka SSB-podobne Thermoanaerobacter tengcongensis, charakterystyka molekularna oraz ich zastosowanie w technikach biologii molekularnej”

Rozprawa doktorska (21.06.2010) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: prof.dr hab. Józef Kur.


2011:
30. Anna Wierzbicka-Woś

Rozprawa doktorska (10.11.2011) Uniwersytet Szczeciński

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur
31. Piotr Hildebrandt

“ Konstrukcja rekombinantowego szczepu drożdży Saccharomyces cerevisiae produkującego zewnątrzkomórkowe zaadaptowaną do zimna beta-D-galaktozydazę, zdolnego do wydajnej produkcji etanolu z laktozy zawartej w serwatce.”

Rozprawa doktorska (16.12.2011) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur
2012
32. Karolina Stojowska

„ Opracowanie nowych metod typowania genetycznego bakterii opartych o ligację adapterów oligonukleotydowych do fragmentów restrykcyjnych genomowego DNA i technikę PCR, zastosowanie i ocena ich przydatności w badaniach epidemiologicznych”

Rozprawa doktorska (4.06.2012r.) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: dr hab. Beata Krawczyk


2013
33. Sabina Wilkanowicz

„ Rola czynników wirulentnych uropatogennych szczepów E.coli Dr+ w formowaniu biofilmu, jako mechanizmu zwiększającego wewnątrzkomórkową trwałość i przeżywalność bakterii w obrębie dróg moczowych”Rozprawa doktorska (16.01.2013) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Promotor: dr Beata Zalewska-Piątek


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna