Dokumenty elektroniczne Na podstawie Normy pn-iso 690-2: 1999 Dokument elektroniczny – każdy dokument zarejestrowany na nośniku, który da się odtworzyć za pomocą komputera lub jest dostępny za pośrednictwem techniki komputerowejPobieranie 10.39 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.39 Kb.
Dokumenty elektroniczne

Na podstawie Normy PN-ISO 690-2:1999

Dokument elektroniczny – każdy dokument zarejestrowany na nośniku, który da się odtworzyć za pomocą komputera lub jest dostępny za pośrednictwem techniki komputerowej.
Ogólne zasady sporządzania przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej dotyczące dokumentów elektronicznych są podobne do zasad dotyczących dokumentów drukowanych.

Wprowadza się jednak dodatkowe elementy opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego, takie jak:

typ nośnika, np. CD-ROM, DVD-ROM, online, dyskietka,

data aktualizacji,

data dostępu (dla dokumentów dostępnych w internecie),

warunki dostępu/adres internetowy (dla dokumentów dostępnych w internecie).Przykłady stosowania opisów bibliograficznych
I. Elektroniczne wydawnictwo zwarte (książka, baza danych, program komputerowy)

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora,tytuł dzieła,

typ nośnika [zapisujemy w nawiasie kwadratowym],

wydanie / wersja

miejsce wydania, (jeśli nie da się ustalić, piszemy [b.m.] )

wydawca,

data aktualizacji

data dostępu [zapisujemy w nawiasie kwadratowym],

warunki dostępu / adres internetowy

ISBN.

Przykłady:


  1. Kopaliński Wł., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], wersja 1.0.3.16., Łódź, PRO-media CD, 1998, aktualizowane dn. 25.11.1998, ISBN 83-7231-731-3.
  1. Konopnicka M., Wybór nowel [online], [b.m.], Nauka i Edukacja w Scence Serwis Naukowy, 1999-2008, [dostęp 9 lipca 2008], dostępny w internecie :

II. Rozdział / artykuł/ fragment w wydawnictwie zwartym, w pracy zbiorowej lub w pracy autorskiej

Opis sporządzamy zachowując strukturę analogiczną jak w dokumentach drukowanych, dodając elementy obowiązkowe dla dokumentów elektronicznych, jak w opisie powyżej.III. Wydawnictwa ciągłe w internecie

Elementy opisu:

Tytuł wydawnictwa (np. czasopisma),

typ nośnika [online]

wydanie,


miejsce wydania,

wydawca,


rok wydania,

data dostępu,

warunki dostępu / adres internetowy,

ISSN.
Przykład:

Biblioteka w szkole”, [online], Warszawa, Agencja „Sukurs”, 1991- [dostęp 24 lutego 2012], dostępny w internecie:http://www.vulcan.edu.pl/biblioteka/internet.html, ISSN 0867-5600

IV. Różne wydawnictwa w internecie (komunikaty, wypowiedzi, informacje na stronach www, blogi, itp.)

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora/autorów komunikatu,Tytuł komunikatu,

[w:] tytuł macierzystego systemu komunikowania się,

typ nośnika,

miejsce wydania,

wydawca,

rok wydania (lub data wysłania wiadomości),

data dostępu,

lokalizacja w systemie macierzystym,warunki dostępu/adres internetowy/
Przykłady:

  1. Kłos B., Bezrobocie na wsi, [w:] [online], Warszawa, Biuro Studiów i Ekspertyz, 1998 [dostęp 08 kwietnia2007], Informacje BSE, III/98, s.13, dostępny w internecie: http://biurose.sejm.gov.pl/info/index.htm.


2. Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Akademia Pedagogiczna w Krakowie, aktualizacja 23.03.2004 [dostęp14 kwietnia 2007], dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna