Dolores claibornePobieranie 48.2 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar48.2 Kb.
DOLORES CLAIBORNE

a certified letter – (US) list polecony

a registered letter – (UK) list polecony

a caption – tytuł, nagłówek; wstępna część dokumentu/aktu prawnego (wymieniająca miejsce, czas i strony)

It’s crucial. – It’s extremely important.

It’s salad. – It ‘s unimportant.

to set up – to start

to cut sth out – wyciąć

malpractice – (medical) pomyłka lekarska; nadużycia

a surgeon – chirurg

to assign a task to sb – zlecić komuś zadanie do wykonania

to deserve – zasługiwać

a do-or-die situation – sytuacja, że albo wszystko albo nic

to be do or die – to do sth at all costs – zrobić coś za wszelką cenę

Never say die! – Don’t give up!

a dozen people – 12 people (but dozens of people)

a clipping – a cutting – wycinek

a questioning – an interrogation - przesłuchanie

a cover sheet/page – the first page of a FAX message, giving information such as the name and fax number of the person sending it

a cot – (US) łóżko polowe; (UK) łóżeczko dziecięce; (ship) koja

the mainland – a large mass of land that forms the main part of a country but does not include any islands belonging to the country – stały ląd

to wrap up – to finish; to pack (e.g. a present)

a constable – posterunkowy

a (total/partial) solar/lunar eclipse – całkowite/częściowe zaćmienie słońca/księżyca

an investigator – oficer śledzczy

a hearing of a witness – przesłuchanie świadka

Oh, my gravy! – Oh, my God!

gravy – sos pieczeniowy; (US) dodatkowa forsa

He is on the gravy train. – On zarabia kokosy.

We’ve scheduled an inquest for Monday. – Zaplanowaliśmy dochodzenie przyczyny zgonu na poniedziałek.

in custody – under arrest

I’m straightening up this friggin’ mess. – I’m tidying up this fuckin’ mess.

This place is a dump. – This place needs massive cleaning.

a rubbish/garbage dump – wysypisko śmieci

a suspect – podejrzany/-a

a maid – pokojówka

to have the nerve – mieć tupet

grand - great

I really appreciate it. – Naprawdę to doceniam.

string – sznurek; struna

a dime – a 10-cent coin

muzzy – confused

to antagonise sb – to annoy sb – to make sb feel angry with you

It’s a rental. – Jest wypożyczony.

I assume – zakładam, że

a tiara – diadem; (pope’s) tiara

an eyewitness – naoczny świadek
a rolling pin – wałek do ciasta

bail – kaucja

to bail out – katapultować się

spooky – scary+strange

a bunch of people/flowers/bananas– grupa; banda; bukiet; kiść

crackers – biscuits; crazy

a big cheese – wielka szycha

dust – kurz, pył, proch

linen – powłoczki, prześcieradła

boogery – dziwactwo

off-season – po sezonie

an inn – zajazd, gospoda, oberża

to play hide and seek – bawić się w chowanego

I’m starving. – I’m very hungry.

to starve – głodować

to go on record – stwierdzić coś publicznie

off the record – unofficially

under pressure – pod presją

to frame a picture – oprawić zdjęcie

to frame sb – wrobić kogoś

a scrapbook – album z wycinkami

a drugstore – a chemist’s, a pharmacy

to put aside/away – odkładać; oszczędzać (pieniądze)

Kiss my back cheeks. – Kiss my arse/ass.

I can’t help (falling in love with you) – nie móc się powstrzymać, nie móc nic poradzić na to, że…

impressed – pod wrażeniem

I know my limit. – Znam swoje możliwości.

It sounds familiar. – To brzmi znajomo.

miserable – sad, unhappy

a tough question – a difficult question

occupational hazard – it goes with the job - ryzyko zawodowe

We barely/hardly/scarcely know each other. – Prawie się nie znamy.

to pretend – udawać

a family reunion – zjazd rodzinny

instant (soup) – błyskawiczna; rozpuszczalna, z torebki

cream – śmietana

to fool around – wydurniać się, błaznować

a (chain) winch – wyciągarka, holownik

Your pants are split clear the way up. – Spodnie ci się całkowicie rozpruły.

to be frisky – to be in a good mood

You bend it till it snaps in half/two. – Zginasz to aż nie złamie się w połowie/na dwie części.

Move it off the heat for me, will you? – Zestaw to z ognia, please.

She was/got tuckered out. – She was/got extremely tired.

to set/lay the table – nakryć do stołu

to tune the TV – dostroić, wyregulować tv

a looker – przystojniak, ślicznotka

lousy – terrible

as right as rain – as fit as a fiddle – zdrowy jak ryba

You’ll get a payback. – Pożałujesz.

mean – podły; skąpy

a boneyard – a cemetery, a graveyard

a towel –ręcznik

security - bezpieczeństwo

to look on the bright side – to be positive

to avoid a teary scene – unikać łzawych/smętnych/ckliwych scen

hand-washed, ironed and starched – … i krochmalone

Mildew was grounds for firing. – Pleśń była powodem/przyczyną do zwolnienia.

to tramp up and down the hill – chodzić/wędrować z i pod górę

glorious – marvellous, fantastic

a pin - klamerka

to crab – to complain

Labour Day – Swięto Pracy (it used to be celebrated widely on 1st May)

hectic – nerwowy,napięty, gorączkowy

Memorial Day – dzień pamięci poległych na polu chwały (usually on the last Monday of May)

in high/low spirits – happy/sad

Snot is leaking off your nose. – Smarki ci lecą z nosa.

to go numb – zdrętwięć

cracked skin – popękana skóra

to clench a fist – zacisnąć pięść

It’s my fault. – Moja wina.

I put money away in your account. – Wpłacam/-ałem pieniądze na twoje konto.

to work like a charm – mieć magiczne działanie

a sample – próbka

a strand of hair – kosmyk włosów

a (search) warrant – nakaz (rewizji)

a beauty pageant – konkurs piękności

to threaten – grozić

to scribble – bazgrać

a pad – notes

She died of bone cancer.

natural causes – przyczyny naturalne

to press on to the next item – przejść do następnej sprawy

to ship out – to transport

an enemy – wróg

a coincidence – zbieg okoliczności

to be in the hot seat – to be in a difficult position/situation

to split up – rozdzielić; zerwać (to break up)

an axe – siekiera

Little piss squirts! – Gnojki!

putty – kit (do okien)

to get cold feet – spękać, scykać się

an intern – (med) stażysta

a pimp – alfons

a hearty soul – serdeczna, szczera, rubaszna dusza

if she gets away with it – jesli jej się upiecze

conscience – sumienie

to be alike – to be similar

a case – sprawa

a homicide – a murder

to underestimate – nie doceniać

to defrost – rozmrażać

a yahoo –prostak

I’ll hang your privates! – Powieszę cię za …… !;)

to have a bad patch – mieć zły okres

a nervous breakdown – załamanie nerwowe

a scholarship - stypendium

evidence – dowody rzeczowe

to be off-limits – to be forbidden

death by misadventure – śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

wealthy – very rich

Back off! – Leave me alone!

a district attorney – (US) prokurator okręgowy

to swear – przysięgać; przeklinać

Cut it out! – Stop it!

Cut out the bullshit!

a malicious bitch – złośliwa, nikczemna kobieta

to snooze – to have a snooze/nap – zdrzemnąć się

a chariot – rydwan

a nightgown – koszula nocna

to settle sb’s hash – dać komuś nauczkę

to shove/push sb out the window

to have hair across one’s ass;)

to have a royal duff – mieć królewski tyłek

a duff shot – (sport) kiks

Lie still. – Leż nieruchomo.

What a relief! – Co za ulga!

I don’t give a fiddler’s fuck. – I don’t give a damn.

abusive – obraźliwy, grubiański

unsettled – niespokojna, podenerwowana

unsettled childhood – trudne dzieciństwo

to attempt – to try

to define terms – określić/sprecyzować warunki

a cornerstone – kamień węgielny

to stow – to pack out of sight

to stow away – to travel without a valid ticket

We’re through. – We’ve finished.

a report card (US) – a school certificate

now and then – sometimes

I don’t do drugs. – I’m drug-free.

to smoke pot – to smoke weed/marihuana

pregnant – expecting a baby

a ferry – prom

a cameo brooch – broszka z kameą

a cameo part/role – epizodyczna rola charakterysyczna (odtwarzana zazwyczaj przez wybitnego aktora)

a closet (UK) – a wardrobe (UK)

the account has been closed out by… – konto zostało zamknięte przez …

a passbook – książeczka oszczędnościowa

a savings account – konto oszczędnościowe

to countersign – kontrasygnować

to make a withdrawal – to withdraw money – wybrać/wypłacić pieniądze

to assure sb – zapewniać/zapewnić kogoś

a hunchback – garb

a backyard – a garden

grief – żal, smutek

luncheon – uroczysty lunch

to air out the room – przewietrzyć pokój

You look trod-upon. – Wyglądasz jakby ktoś na ciebie nadepnął.

frantic – uncontrolled, desperate

Enlighten me, Dolores. – Oświeć mnie, Dolores.

to play the stock market – grać/inwestować na giełdzie

to make sth up – zmyślić/ściemnić coś

to be as cunning as a fox – być takim liskiem chytruskiem;)

a mistress –kochanka

a brake – hamulec

to hear sth firsthand/seconhand – usłyszeć coś osobiście/od kogoś

masculine – męski

feminine - żeński

a buzzer – dzwonek

an eclipse viewer – sprzęt do oglądania zaćmienia

binoculars – lornetka

to have a good spot – mieć dobre miejsce

to pour sth down the sink – wylać (coś) do zlewu

D-Day – dzień lądowania aliantów w Normandii podczas World War II

What’s gotten into you? – Co w ciebie wstąpiło?

a thunderhead – chmura burzowa

before the flies beat you to it – zanim ci muchy to obsiądą

You look sour. – Wyglądasz na skwaszoną.

to laugh maliciously – śmiać się złośliwie

to fool sb – wykiwać kogoś

I’ve finally caught up with you. – Wreszcie cię dogoniłem.

to sell oneself short – mieć niskie mniemanie o sobie

You’re selling me short. – Masz o mnie niskie mniemanie.

It (the money) was set aside for school. – Pieniądze były odłożone na szkołę.

You can’t even wipe your ass with 3 grand these days. – Trzema kaflami to nie da się sobie w tych czasach nawet …..

that limp old noodle of yours – that willie of yours

to be fresh with sb – pozwalać sobie za dużo w stosunku do kogoś

to bury sb – pochować kogoś

a barber shop – a hairdresser’s

a stud – ogier; ćwiek

How come you look like the devil just grabbed them little raisins you call balls? – Jak to możliwe, że …..

She’s a tease. – Jest flirciarą. Jaja sobie robi.

to mouth off – to be impudent – pyskować

a long stretch in prison for molesting a child – długi wyrok za …..

to go on a bender – to go on a binge – urżnąć się, pójść w tango

safe and sound – cały i zdrów

It’s time to pay the piper. – Nadszedł czas zapłaty.

to take the top/lid/cover off – ściągnąć pokrywkę

You’ve waived your right to council. – Zrzekła się pani prawa do adwokata.

Let’s get it over with. – Kończmy z tym.

to clarify – wyjaśnić, wyklarować

in due time – w swoim czasie

a closed/private hearing – rozprawa zamknięta

a trial – proces

to sign off – skończyć

This case is totally circumstantial. – Ta sprawa jest całkowicie oparta na poszlakach.

no hard evidence – żadnych twardych dowodów

a mutual affection – wzajemne uczucie, obustronna sympatia

to get along with sb – to get on well with sb

You trade off your life for 20 cents an hour. – Sprzedajesz swoje życie za 20 centów na godzinę.

touching – wzruszający

a will – testament

laundry – pranie

to drown in the tub – utopić się w wannie

a bed pan – (medical) basen

a sponge bath – umycie ciała gąbką

diapers – piluchy

bedsores – odleżyny

She ransacked the kitchen for a rolling pan. – Splądrować/Przetrząsnąć kuchnię w poszukiwaniu wałka.

prior felony – wcześniejsze ciężkie przestęstwo

to indict – wskazywać

I owe you an apology. – Wiszę ci przeprosiny.

to prosecute – wnieść oskarzenie; ścigać kogoś za zrobienie czegoś (sb for doing sth)

to commit suicide – to kill oneself

to take sth apart – rozebrać coś na kawałki

Your ball game. – Twój ruch.

the editor – redaktor naczelny

poignant music – przejmująca, wzruszająca muzyka

a preliminary inquest on/into sth – wstępne dochodzenie w sprawie czegoś
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna