Dorobek naukowy pracowników iba w 2000 roku I. Publikacje I. A. Publikacje oryginalnePobieranie 44.05 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar44.05 Kb.
Dorobek naukowy pracowników IBA w 2000 roku
I. Publikacje

I.A. Publikacje oryginalne

 1. Jakubowski L, Jeziorowska A., Constantinou M, Helszer Z., Baumstark A., Vogel W., Mikiewicz-Syguła D., Kaułżewski B.

Xp; Yp translocation inherited from the father in an SRY, RBM and TSPY positive true hermaphrodite with oligozospermia.

J. Med. Genet., 2000, 37, 1-4 1. Kapusta J, Modelska A, Figlerowicz M, Pniewski T, Lisowa O, Koprowski H, Płucienniczak A, Legocki AB.

Plant-based edible vaccine against HBV.

Immunology Letters, 2000, 73, 269 1. Kofta W., Mieszczanek J., Płucienniczak G., Wedrychowicz H.

Successful immunisation of rats against fasciolosis.

Vaccine, 2000, 18, 2985-2990 1. Kuthan-Styczeń J., Gniewosz M., Strzeżek K., Sobczak E.

Genetic transformation of mutanat Aureobasidium pullulans A.p.-3 strain.

Progress in Biotechnology 2000,17, 87–91 S. Bielecki, J. Tramper (Editors) Elsevier Science B.V. 1. Pawłowska J., Tarasiuk J., Borowski E., Wąsowska M., Oszczapowicz I., Wolf C.

The ability of new sugar–modified derivatives of daunorubicin to stimulate free radical formation in the three enzymatic system: NADH–Dehydrogenase, NADPH– Cytochrome P-450 Reductase and Xanthine Oxidase.

Acta Biochimica Polonica, 2000, 7, 1, 1-7 1. Pernak J., Drygas J.

New Salts of N-substituted of Piracetam.

Industrial and Engineering Chemistry Research, 2000, 39, 2761-2765 1. Przybojewska B., Jagiełło A., Jałmużna P.

H-RAS, K-RAS, and N-RAS Gene Activation in Human Bladder Cancers.

Cancer Genet Cytogen, 2000, 121,1, 73-77 1. Sączyńska V., Porębska A., Czygier M., Słotwiński A., Wałajtys-Rode E.I.

Pre- and post-Operative Nitric Oxide Production by Circulating Neutrophilis
of Patients with Gastrointestinal or Liver Cancer.

14th European Immunology Meeting – EFIS 2000, Poznań, Poland, September 23-27, 2000; ED. Mackiewicz A, Kurpisz M., Żeromski J.; Monduzzi Editore, International Proceedings Division 1. Wąsiewicz P, Janczak T, Mulawka J, Płucienniczak A.

The inference based on molecular computing.

Cybernetics and Systems, 2000, 31, 3, 283-316


I.B. Prace przeglądowe

 1. Borowicz P.

Rola Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w promowaniu nowoczesnej terapii.

Lek w Polsce, 2000, 5, 53-63 1. Borowicz P.

Rola Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w promowaniu nowoczesnej terapii.

Grupa IBA-BIOTON.

Terapia i Leki, 2000, 2, 21


 1. Jarecka M.

Fluorochinolony - chinolony o największym znaczeniu terapeutycznym. Cz. I.

Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2000, 4, 28-29 1. Jarecka M.

Fluorochinolony - chinolony o największym znaczeniu terapeutycznym. Cz. II.

Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2000, 5, 28-29 1. Jarecka M.

Fluorochinolony - chinolony o największym znaczeniu terapeutycznym. Cz. III.

Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2000, 6, 27-28 1. Kapusta J, Modelska-Ziółkiewicz A, Płucienniczak A, Legocki A.

Rośliny jako żródła rekombinowanych szczepionek.

Polska Akademia Nauk - Działalność Naukowa, 2000, 9, 96-98.


II. PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE

1 patent


4 zgłoszenia patentowe
III. Komunikaty i referaty prezentowane na zjazdach i sympozjach międzynarodowych

 1. Ficińska J, Jacobs L, Płucienniczak A, Szewczyk B, Bieńkowska-Szewczyk K.

Characterization of changes in the short unique segment of pseudorabies virus
BUK-TK9000 vaccine strain.

Proc. of the 5th International Congress of European Society for Veterinary Virology. Veterinary Virology in the New Millenium. Brescia, Italy, 27-30 August 2000, str. 107- 108. 1. Głąbski T., Zimniak A., Szatyłowicz H., Borowicz P.

Regioselectivity in the O-Methylation of Erythromycin A Observed for New Protecting Substituents.
XXV European Congress on Molecular Spectroscopy, Coimbra, Portugalia, 27.08- 1.09.2000; Abstract Book P13.12, 356

 1. Kapusta J, Modelska A, Figlerowicz M, Pniewski T, Lisowa O, Koprowski H, Płucienniczak A, Legocki AB.

Plant-based edible vaccine against HBV.

14th European Immunology Meeting, EFIS 2000, September 2000, Poznań 1. Madura I., Zachara J., Zimniak A., Oszczapowicz I.

Hydrogen bond networks of solid cephalosporins – comparison with their biological activity.

19th European Crystallographic Meeting, Nancy, Francja, sierpień 2000; poster 1. Opolski A., Wietrzyk J., Siwińska A., Wąsowska M., Radzikowski Cz., Oszczapowicz I.

Antitumor activity in vitro and in vivo of new anthracycline derivatives against murine leukemia P388 and L1210 cells. 

7th International Conference on Chemistry of Antibiotics and Related Microbial Products (ICCA-7), wrzesień 2000, Mierki Polska; poster 1. Oszczapowicz I., Wąsowska M., Opolski A., Wietrzyk J., Siwińska A., Radzikowski Cz.

New anthracycline antibiotics, a way to overcome drug resistance of cancer cells.   12th Mediterranean Congress of Chemotherapy, listopad 2000, Marakesz, Maroko; poster

 1. Oszczapowicz I., Wąsowska M., Oszczapowicz J., Opolski A., Wietrzyk J., Siwińska A., Radzikowski Cz.

Relationship between the structure of new anthracycline antibiotics and their antiproliferative activity.

12th Mediterranean Congress of Chemotherapy, listopad 2000, Marakesz, Maroko; poster 1. Sączyńska V., Porębska A., Czygier M., Słotwiński R., Wałajtys-Rode E.

Pre- and post-operative nitric oxide production by neutrophils from blood of patients with gastrointestinal or liver cancer.

14th Euoropean Immunology Meeting EFIS 2000, Poznań, 23-27.09. 2000. Immunology Letters 73, (Abstract issue), p. 124, poster 205 1. Sławiński W., Zimniak A., Cichocka K., Oszczapowicz I.

The method of production of high purity daunorubicin.

7th International Conference on Chemistry of Antibiotics and Related Microbial Products (ICCA-7), Mierki, Polska, wrzesień 2000; Book of Abstracts, PP-22, 78; poster 1. Wąsowska M., Opolski A., Wietrzyk J., Siwińska A., Oszczapowicz I., Radzikowski Cz.

New anthracycline antibiotics, a way to overcome drug resistance of tumor cells.

25th Congress European Society for Medical Oncology, Hamburg, 13-17 październik 2000; poster 1. Zimniak A., Oszczapowicz I., Zachara J., Madura I.

Hydrogen bonds in the hydroxylated cephalosporin system investigated by 1H NMR and X-ray.

Coimbra, Portugalia, sierpień–wrzesień 2000; Book of Abstracts, P. 13.13, 357 1. Zimniak A., Oszczapowicz I., Sikora A., Zachara J., Madura I.

Conformational study of cephalothin metabolite – desacethylcephalothin in solution and in solid state.

3rd European Congress of Chemotherapy, Madryt, Hiszpania, maj 2000

Abstract Book – Spanish Journal of Chemotherapy, str. 44 -M277; poster
IV. Komunikaty i referaty prezentowane na zjazdach i sympozjach krajowych


 1. Bicka L, Kuźmak J, Płucienniczak A.

Wykorzystanie metody western blot z rekombinowanym białkiem p24 do diagnostyki zakażeń wirusem białaczki bydła (BLV).

III Konferencja, Biologia Molekularna w Diagnostyce Chorób Zakaźnych i Biotechnologii. Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Warszawa 9 grudnia 2000; poster 1. Borowicz P., Jaromińska M., Karabin L., Płucienniczak A.

Otrzymywanie leków metodą inżynierii genetycznej na przykładzie insuliny. Konferencja „Wprowadzenie do farmakogenetyki i terapii genowej”,
Komitet Nauk o Leku oraz Komisja Analizy Leku, Komisja Leku Naturalnego i Biotechnologii, Komisja Postaci Leku, Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej oraz Komisja Syntezy i Projektowania Nowych Leków PAN, 23 maja 2000 r., AM Warszawa

 1. Borowicz P, Jaromińska M, Płucienniczak A, Karabin L.

Produkcja rekombinowanej insuliny ludzkiej w Zakładach Farmaceutycznych IBATECH.

XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 13 września, Poznań 2000, streszczenia str.207. Referat na zaproszenie organizatorów. 1. Kęsik M, Płucienniczak A.

Konstrukcja hybrydowych cząstek rdzeniowych wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) zawierających proteazę motylicy.

XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Poznań 2000, streszczenia str. 223; poster 1. Kuthan-Styczeń J, Strzeżek K, Marciniak-Rusek A, Łukaszewicz N, Paśś-Dzięgielewska L, Płucienniczak A.

Skrinning szczepów z rodzaju Streptomyces wytwarzających trójpeptydyloaminopeptydazy (Tap).

XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Poznań 2000, streszczenia str. 220; poster 1. Marciniak-Rusek A., Kuthan-Styczeń J., Strzeżek K., Łukaszewicz N., Paśś-Dzięgielewska L., Płucienniczak A.

Kolorymetryczna metoda oznaczania aktywności trójpeptydyloaminopeptydazy (Tap). XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Poznań, 15-18 wrzesień 2000,. Streszczenia str. 220

 1. Masny A, Płucienniczak A.

Nowa metoda identyfikacji bakterii.

XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Poznań 2000, streszczenia str. 192; plakat. (Pierwszy autor otrzymał wyróżnienie w konkursie im. Mozołowskiego.) 1. Mikiewicz-Syguła D, Marciniak-Rusek A, Łukasiewicz N, Smorawińska M, Płucienniczak G, Paśś-Dzięgielewska L, Płucienniczak A.

Proteaza zewnątrzkomórkowa wydzielana do środowiska przez Tolypocladium niveum.

XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Poznań 2000, streszczenia str. 223. Streszczenia str. 223; poster 1. Opolski A., Wietrzyk J., Wąsowska M., Oszczapowicz I., Radzikowski Cz.

Antiproliferative activity in vitro of new anthracycline antibiotics derivatives against various human and murine cancer cell lines. 

II Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku kwiecień 2000, Jelenia Góra – Cieplice; poster 1. Oszczapowicz J, Binh Phan Thanh, Oszczapowicz I., Wielogórska E.

Wpływ wiązania wodorowego z chloroformem na przesunięcia chemiczne w widmach 15N NMR.

XXXIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego zastosowań. Kraków, 4-5 grudzień 2000; referat 1. Płucienniczak A.

Różnicowanie szczepów bakteryjnych oparte na zjawisku supresji PCR.

III Konferencja, Biologia Molekularna w Diagnostyce Chorób Zakaźnych i Biotechnologii. Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Warszawa 9 grudnia 2000; referat 1. Porębska A., Wenke M., Marchel B., Wałajtys-Rode E.

Uzyskanie przeciwciał monoklonalnych przeciwko izoprenoidom i zastosowanie ich do identyfikacji tych związków na płytkach TLC.

XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Poznań. 15-18 wrzesień 2000, Materiały Zjazdowe P09-26, str. 225 1. Studzian K., Wąsowska M., Oszczapowicz I., Szmigiero L.

Porównanie działania daunorubicyny i jej morfolinowego analogu. 

XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 2000, Poznań; poster 1. Studzian K., Szmigiero L., Wąsowska M., Oszczapowicz I.

Topoisomerase II mediated DNA breaks induced in L1210 cells by daunorubicin and its morpholine derivative.

II Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, kwiecień 2000, Jelenia Góra – Cieplice; poster 1. Szatyłowicz H., Zimniak A., Oszczapowicz I., Wąsowska M., Lipkowski J.

Modelowanie molekularne daunorubicyny i jej nowych formamidynowych pochodnych. 

Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, wrzesień 2000, Łódź; poster 1. Wójtowicz A, Płucienniczak A.

Ekspresja w Escherichia coli wiążących wapń peptydów z ubikwityną jako białkiem nośnikowym.

XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Poznań 15-18 wrzesień 2000, Materiały Zjazdowe P09-20, str. 223.


V. Inne referaty i wystąpienia usTne

 1. Borowicz P., Jaromińska M., Karabin L., Płucienniczak A.

A new technology of recombinant human insulin.

7 Letnia Szkoła Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku, 21 lipca 2000 r., Twardy Dół

Strona z
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna