Dostawa odczynników do oznaczania poziomu ige -specyficznych w systemie panelowym z dzierżAWĄ sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku nr sprawy zp 1/16Pobieranie 25.67 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.67 Kb.
Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo-cenowyDOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA POZIOMU IGE -SPECYFICZNYCH W SYSTEMIE PANELOWYM Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO AUTOMATYCZNEGO WYKONANIA BADAŃ ORAZ KOMPUTEROWEJ ANALIZY WYNIKU nr. sprawy ZP 1/16


LP

NAZWA

Przybliżona wielkość zestawu

(opak)

Średnie zużycie na 24 m-ce

w szt.

Cena

jedn.

netto

PLN

Wartość

netto

PLN

Stawka

VAT

Wartość

brutto

w PLN

1

Panel 20 alergenów wziewnych wg wykazu

10 szt

650 szt

2

Panel 30 alergenów wziewnych i pokarmowych wg wykazu

10 szt

3200 szt

3

Panel 20 alergenów wziewnych z jadem osy i pszczoły

10 szt

20 szt

4

DZIERŻAWA SPRZĘTU (24 m-ce)

….... zł/

1 miesiąc
RAZEM
X
W pozycji 4 -wartość dzierżawy sprzętu należy przedstawić jako iloczyn: ceny za 1 miesiąc dzierżawy x 24 miesiące
Warunki graniczne:

1) Panel wziewny 20-alergenowy zawiera następujące alergeny: Derm. Pteronyssinus, Derm. farinae, Acarus siro, Lepidoglyphus destruktor, Tyrophagus

putrescentiae, Leszczyna, Olcha, Brzoza, Pokrzwa, Bylica pospolita, Babka lancetowata, Trawy mix, Naskórek kota, Naskórek psa, Aspergillus fumigatus,

Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans, Żyto.Panel wziewno-pokarmowy 30-alergenowy zawiera następujące alergeny: Derm. Pteronyssinus, Derm. farinae, Acarus siro, Lepidoglyphus destruktor,

Tyrophagus putrescentiae, Leszczyna, Olcha, Brzoza, Pokrzwa, Bylica pospolita, Trawy mix, Naskórek kota, Naskórek psa, Aspergillus fumigatus,

Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Orzech laskowy, Orzech ziemny, Ziarna sezamu, -Laktoglobulina, -Laktoglobulina, Kazeina, Dorsz,

Kurczak, Wołowina, Mąka żytnia, Mąka pszenna, Białko jaja, Żółtko jaja, Seler.


2) Zestaw paneli zawiera wszystkie odczynniki oraz ewentualne materiały zużywalne potrzebne do wykonania badania
3) Jeden panel przeznaczony jest dla jednego pacjenta
4) Wynik podawany jest w jednostkach międzynarodowych oraz przyporządkowany jest do standardowych sześciu klas – każdy alergen oceniany jest

indywidualnie


5) Czas wykonania badania nie przekracza 5 godzin a ilość potrzebnej surowicy nie przekracza 300μl dla jednego badania
6) Dostawca dostarczy panel umożliwiający kontrolę jakości lub zapewni inną formę kontroli jakości metody przewidzianą przez producenta
7) Dostawca udostępni na zasadzie dzierżawy kompletny sprzęt konieczny do automatycznego wykonania badań – inkubacji paneli. Wymagane jest aby

urządzenie było nie starsze niż 3 lata. Jednorazowo aparat musi wykonywać co najmniej 20 testów.

Sprzęt musi posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające do pracy w laboratorium – stosowne dokumenty należy dostarczyć wraz ze sprzętem

Dostawca wykona na własny koszt badanie techniczne urządzenia w drugim roku trwania umowy.


8) Dostawca udostępni na zasadzie dzierżawy:

A. Przenośny sprzęt komputerowy w postaci nowego laptopa z odpowiednim oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym automatyczną

identyfikację paneli, wydruk badania jako pojedyncze sprawozdanie dla jednego pacjenta oraz archiwizację wyników badań

B. Nowe, nie używane urządzenie umożliwiające jednoczesny odczyt przynajmniej 10 testów- sprzęt musi posiadać aktualne badanie techniczne

dopuszczające do pracy w laboratorium – stosowne dokumenty należy dostarczyć wraz ze sprzętem.

Dostawca wykona na własny koszt badanie techniczne urządzenia w drugim roku trwania umowy.

C. Drukarkę
9) Dostawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników obsługujących sprzęt w siedzibie zamawiającego.
Wymagane dokumenty :

1) Metryki i instrukcje wykonania oznaczenia

2) Deklaracje CE

3) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych4) Przykładowy wynik badania


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna