Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nrPobieranie 35.51 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar35.51 Kb.
Nr sprawy: SZP.272.1.2012 Oświęcim, dnia 21 lutego 2012 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.1.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Przeciszów”.
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, zawiadamia, że w w/w postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium ceny brutto za realizację zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 13 ofert.
Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja przyznana ofertom (kryterium – cena)

Kolejność ofert wg kryterium ceny

1.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 10

31-530 Kraków


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

63,87


7

2.

Geodezyjne Technologie Cyfrowe WEKTOR s.c.

ul. Kunickiego 5

30-134 Kraków


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80,15


2

3.

Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c., Jarosław Kożuch, Sławomir Zając ul. Radzikowskiego 65K/12 31-315 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

1

4.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Sp. z o.o. ul. Czechowska 2 20-072 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

39,68


13

5.

Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego, Spółka z o.o. ul. Mikołowska 100a 40-065 Katowice


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

46,88


11

6.Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych, Kartograficznych i Projektowych

ul. Szewska 41

32-200 Miechów


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

73,45


4

7.Konsorcjum: MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6 33-100 Tarnów i MBI - Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Fr. Nullo 8/5 31-543 Kraków


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

57,71


10

8.Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Informatyczne Geomir Kraków, ul. A9/13 c 32-086 Węgrzce


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

75,16


3

9.AGEO Sp. z o.o. ul. Opolska 100 31-323 Kraków


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

46,38


12

10.Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne INFOGEO Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 1 42-504 Będzin


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

69,65


5

11.
GEO-MED Mariusz Górski Usługi Geodezyjno-Informatyczne ul. Gwiezdna 12/10 41-219 Sosnowiec


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

64,90


6

12.
Przedsiębiorstwo Usługowe ADA ul. Wyzwolenia 19a 43-438 Brenna


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

58,98


9

13.Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Inżynierskie LIMBUS Sp. z o.o. ul. J. Lompy 20/10 40-038 Katowice


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

62,15


8

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta nr 3, złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c., Jarosław Kożuch, Sławomir Zając ul. Radzikowskiego 65K/12, 31-315 Kraków, odpowiadawszystkim wymaganiom określonym w Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru ofert.

Zamieszczono na:

  1. stronie internetowej Zamawiającego,

  2. tablicy ogłoszeń Zamawiającego,

  3. a/a.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna