Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rPobieranie 12.73 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar12.73 Kb.PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

OK-III.272.11.2014.KPBiałystok, 2014.04.28

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na budowę infrastruktury drogowego przejścia granicznego w Połowcach - roboty drogowe, etap II oraz budowę ogrodzenia zewnętrznego i wygrodzeń wewnętrznych.
W toku postępowania wpłynęły do Zamawiającego pytania, na które udziela następujących odpowiedzi.
Pytanie 1: „Skąd mają być zasilane i sterowane sygnalizatory?”

Odpowiedź: Zasilanie i sterowanie sygnalizatorami nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.
Pytanie 2: „Jaki rodzaj kabla jest wykonany w przypadku realizacji okablowania w poprzednim etapie, zasilającego i sterowniczego do sygnalizacji?”

Odpowiedź: Odpowiedź ujęto w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie 3: „Po czyjej stronie jest dostarczenie i montaż słupków do sygnalizatorów oraz na jakiej wysokości mają być zamontowane sygnalizatory?”

Odpowiedź: Dostarczanie i montaż słupków do sygnalizatorów leży po stronie Wykonawcy. Sygnalizatory powinny być zamontowane na standardowych słupkach takich jak na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.
Pytanie 4: „Czy na sygnalizatorach mają być umieszczone jakieś symbole czy tylko zielony i czerwony?”

Odpowiedź: Na sygnalizatorach powinny być umieszczone tylko światło zielone i czerwone.
Pytanie 5: „Skąd mają być zasilane i sterowane znaki o zmiennej treści?”

Odpowiedź: Odpowiedź ujęto w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie 6: „Prosimy o określenie wielkości znaków aktywnych o zmiennej treści oraz zamieszczenie rysunków tych znaków. Ile zmiennych treści mają uwzględniać znaki - jaka to treść? Prosimy o zamieszczenie dokumentacji i kosztorysu dotyczącej zasilania i sterowania znakami
aktywnymi”

Odpowiedź: Odpowiedź ujęto w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie 7: „Zwracamy się o podanie poprawnej ilości znaków aktywnych w przedmiarze w poz. 86 ujęte jest 24 szt., na planie sytuacyjnym stałej organizacji ruchu naniesiono 32 znaki o zmiennej treści (LED).”

Odpowiedź: Odpowiedź ujęto w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie 8: „Czy można zastosować szlabany o konstrukcji elektromechanicznej firmy CAME typ GARD8? Szlabany CAME potwierdziły swoją skuteczność i przydatność w polskich warunkach klimatycznych pracując od lat na drogowych przejściach granicznych m.in. DPG Grzechotki-Mamonwo, Gołdap, Medyka, Budomierz, Dołchobyczów. Terespol. Na wspomnianych przejściach szlabany te współpracują z systemem wspierania odpraw celnych SWOC i systemem OCR.”

Odpowiedź: Szlabany powinny być skuteczne i dobrze funkcjonować w polskich warunkach klimatycznych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO/-/ Ewa Stachowicz

Zastępca DyrektoraWydziału Infrastruktury©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna