Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego, komunalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Glinojecku przy ul. PolnejPobieranie 20.38 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar20.38 Kb.
Glinojeck, dnia 13.02.2014r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2014

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego, komunalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Glinojecku przy ul. Polnej”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z póź. zm.) Gmina Glinojeck z siedzibą przy ul. Płockiej 12 w Glinojecku informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego, komunalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Glinojecku przy ul. Polnej” wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Remontowo-Budowlany „REM-BUD”


J. Karowski, A. Pikalski Sp. j.

Al. Jachowicza 2

09-400 Płock

Uzasadnienie wyboru:

Jest to oferta niepodlegająca odrzuceniu, a cena oferty mieści się w środkach jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. Wykonawcy którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu uzyskali następującą punktację podczas oceny ofert:


Lp.

Nr oferty

Firma lub nazwisko wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem pkt

1

1

Zakład Remontowo-Budowlany „REM-BUD” J. Karowski, A. Pikalski Sp. j.

Al. Jachowicza 2

09-400 Płock


100

100

2

2

AMAT Sp. z o.o.

Ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa


59,80

59,80

3

3

EUROBUDOWA Sp. z o.o

Ul. Orzechowa 25

02-244 Warszawa


71,96

71,96

4

4

P.H.U. PREMIUM

Marcin Pijanowski

Ul. Warszawska 17

06-456 Ojrzeń99,70

99,70

5

5

Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji

Sekulski Janusz

Ul. Sucharskiego 8/45

09-200 Sierpc59,75

59,75

6

6

Renal Bud

Adam Cebula

Ul. Spacerowa 4

05-870 Błonie52,08

52,08

7

7

Usługi Budowlane „REMIRENT”

Cezary Smoleński

Ul. Ogrodowa 23

06-400 Ciechanów-

-


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907,


z póź. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

_________________________________podpis osoby upoważnionej


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna