Dotyczy: Przetarg na usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2012 rokuPobieranie 52.56 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar52.56 Kb.
Manowo, dnia 23.12.2011r.
Zn. spr. ZG – 2710 – 1/11

INFORMACJA


Dotyczy: Przetarg na usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2012 roku.
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Nadleśnictwo Manowo zawiadamia, że dokonało wyboru najkorzystniejszych ofert
w przetargu na usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2012r. Wyniki przetargu zawiera poniższa tabela:

Lp.

Numer i nazwa części zamówienia

Nazwa i adres wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę

Cena wybranej oferty

netto w zł

brutto w zł

1.

Nr 1

Leśnictwo ZaciszeZakład Usług Leśnych

Konrad Abramczyk

Rosocha 12, 76-010 Polanów

572 097,00
618 933,50

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęła 1 oferta:

1.ZUL Konrad Abramczyk, Rosocha 12, 76-010 Polanów

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 92,50 pkt (cena-90,00pkt; forwarder-2,50pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty.2.

Nr 2

Leśnictwo ManowoZU Transportowych i Leśnych Robert Abramczyk,

76-042 Rosnowo 64


468 403,00
506 930,04

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęły dwie oferty:

1. ZUL "Drwal" R.Stokowiecki, Z.Parus, Wyszebórz 33G, 76-015 Manowo

2. ZU Transportowych i Leśnych Robert Abramczyk, 76-042 Rosnowo 64

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 85,50 pkt (cena-83,00pkt; forwarder-2,50pkt)

2. 92,50 pkt(cena-90,00pkt; forwarder-2,50pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty z wyższą punktacją.3.

Nr 3

Leśnictwo NiedalinoZU Transportowych i Leśnych Robert Abramczyk,

76-042 Rosnowo 64


532 563,00
577 229,38

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęła 1 oferta:

1. ZU Transportowych i Leśnych Robert Abramczyk, 76-042 Rosnowo 64

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 92,50 pkt (cena-90,00pkt; forwarder-2,50pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty.4.

Nr 4

Leśnictwo DunowoUsługi Leśne Marek Tarnowski

Żytelkowo 23,

78-200 Białogard

560 309,10
607 182,16

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęły dwie oferty:

1. Pielęgnacja Lasu, Ścinka i Zrywka Drzew, Beata Langner Dunowo 18, 76-024 Świeszyno

2. Usługi Leśne Marek Tarnowski Żytelkowo 23, 78-200 Białogard

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 89,34 pkt (cena-89,34pkt; forwarder- 0pkt)

2. 92,50 pkt (cena-90,00pkt; forwarder-2,50pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty z wyższą punktacją.5.

Nr 5

Leśnictwo RosnowoZU Transportowych i Leśnych Robert Abramczyk,

76-042 Rosnowo 64


656 944,00
711 960,51

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęła 1 oferta:

1. ZU Transportowych i Leśnych Robert Abramczyk, 76-042 Rosnowo 64

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 92,50 pkt (cena-90,00pkt; forwarder-2,50pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty.6.

Nr 6

Leśnictwo KościernicaZakład Usług Leśnych

Marek Stasiak,

Wyszewo 65, 76-015 Manowo

486 188,70
530 840,65

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęła 1 oferta:

1. Zakład Usług Leśnych Marek Stasiak, Wyszewo 65, 76-015 Manowo

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 90,00 pkt (cena-90,00pkt; forwarder-0pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty.7.

Nr 7

Leśnictwo MokreZakład Usług Leśnych

Marek Stasiak,

Wyszewo 65, 76-015 Manowo

443 666,00
479 802,18

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęła 1 oferta:

1. Zakład Usług Leśnych Marek Stasiak, Wyszewo 65, 76-015 Manowo

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 90,00 pkt (cena-90,00pkt; forwarder-0pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty.8.

Nr 8

Leśnictwo LubiatowoUsługi Leśne

Ryszard Madej

Manowo 7A/11, 76-015 Manowo

543 940,00
590 813,55

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęła 1 oferta:

1. Usługi Leśne Ryszard Madej Manowo 7A/11, 76-015 Manowo

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 90,00 pkt (cena-90,00pkt; forwarder-0pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty.

9.Nr 9

Leśnictwo RekowoUsługi Leśne

Marek Dyk,

Karsina 12/2, 76-010 Polanów

505 534,50
548 677,41

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęły dwie oferty:

1. Zakład Usługowy Grzegorz Stanisławski Wielin 10, 76-010 Polanów

2.Usługi Leśne Marek Dyk, Karsina 12/2, 76-010 Polanów

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 93,07 pkt (cena-85,57pkt; forwarder-7,50pkt)

2. 95,00 pkt (cena-90,00pkt; forwarder-5,00pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty z wyższą punktacją.10.

Nr 10

Leśnictwo WyszewoZUL "Drwal" R.Stokowiecki, Z.Parus

Wyszebórz 33G, 76-015 Manowo


502 647,20
544 665,73

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęły dwie oferty:

1. Usługi Leśne Ryszard Madej Manowo 7A/11, 76-015 Manowo

2. ZUL "Drwal" R.Stokowiecki, Z.Parus, Wyszebórz 33G, 76-015 Manowo

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 89,98 pkt (cena-89,98pkt; forwarder-0pkt)

2. 92,50 pkt (cena-90,00pkt; forwarder-2,50pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty z wyższą punktacją.11.

Nr 11

PAD + dostrzegalnia ppożUsługi Grzewcze i Obsługa Dyżurów P.Poż

Grażyna Łobodziec

76-015 Manowo 54/1

33 306,00
35 970,48

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęły dwie oferty:

1. Handel Artykułami Różnymi Usługi Różne Jarosław Orenczak Warcino 30, 77-230 Kępice

2. Usługi Grzewcze i Obsługa Dyżurów P.Poż Grażyna Łobodziec 76-015 Manowo 54/1

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 83,57 pkt (cena-83,57pkt)

2. 90,00 pkt (cena-90,00pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty z wyższą punktacją.12.

Nr 12

Leśnictwo OsetnoUsługi Leśne

Marek Dyk,

Karsina 12/2, 76-010 Polanów

630 531,80
684 836,69

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęła 1 oferta:

1. Usługi Leśne Marek Dyk, Karsina 12/2, 76-010 Polanów

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 95,00 pkt (cena-90,00pkt, forwarder-5,00pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty.13.

Nr 13

Leśnictwo MostowoZakład Usługowy

Grzegorz Stanisławski

Wielin 10, 76-010 Polanów

569 592,65
618 142,84

Uzasadnienie:

Na część zamówienia wpłynęły dwie oferty:

1. Zakład Usługowy Grzegorz Stanisławski Wielin 10, 76-010 Polanów

2.Usługi Leśne Marek Dyk, Karsina 12/2, 76-010 Polanów

W wyniku oceny ofert uzyskały one następującą liczbę punktów:

1. 97,50 pkt (cena-90,00pkt; forwarder-7,50pkt)

2. 90,00 pkt (cena-85,00pkt, forwarder- 5,00pkt)

Możliwości finansowe Nadleśnictwa Manowo pozwalają na przyjęcie oferty.Kryterium oceny ofert była:

1.Cena ofertowa – waga 90%

2.Dysponowanie jako właściciel lub leasingobiorca specjalistycznymi ciągnikami do zrywki nasiębiernej (forwarder) – waga 10%. Szczegółowy opis sposobu przeprowadzenia oceny zawarty został w SIWZ. W trakcie przeprowadzania oceny ofert Komisja Przetargowa nie wykluczyła żadnego wykonawcy oraz nie odrzuciła żadnej z oferty.

Kwoty wpłaconego wadium zostaną niezwłocznie zwrócone wszystkim wykonawcom za wyjątkiem tych, których oferty uznano za najkorzystniejsze.


W ich przypadku wadium zostanie zwrócone po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (art.46, ust.1, 1a, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

Podpisanie umów na części zamówienia:

- nr 1,3,5,6,7,8,12 nastąpi w dniu 30 grudnia 2011 roku o godz.14.00

- nr 2,4,9,10,11,13 nastąpi w dniu 3 stycznia 2011 roku o godz. 14.00

Przypominamy o obowiązku dostarczenia w dniu podpisywania umowy następujących dokumentów(jeśli nie zostały załączone do oferty):

- polisę OC (dotyczy pakietów od 1-13)

- umowę zawartą z firmą posiadającą uprawnienia do odbioru i utylizacji absorbentów skażonych olejami(dotyczy pakietów od 1-10 oraz 12-13)

- wykaz osób, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o braku przeciwwskazań do pracy na dostrzegalni (dotyczy pakietu 11)

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Nie dostarczenie któregokolwiek z w/w dokumentów traktowane będzie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z jego winy.


Do wiadomości:

1. Usługi Leśne Marek Dyk

Karsina 12/2, 76-010 Polanów

2. ZUL "Drwal" R.Stokowiecki, Z.Parus

Wyszebórz 33G, 76-015 Manowo

3. ZUL Marek Stasiak

Wyszewo 65, 76-015 Manowo

4. Usługi Leśne Marek Tarnowski

Żytelkowo 23,

78-200 Białogard

5. Pielęgnacja Lasu, Ścinka i Zrywka Drzew

Dunowo 18, 76-024 Świeszyno

6. Zakład Usług Transportowych i Leśnych

Robert Abramczyk

Rosnowo 64, 76-042 Rosnowo

7. Usługi Leśne Ryszard Madej

Manowo 7A/11, 76-015 Manowo

8. Zakład Usługowy Grzegorz Stanisławski

Wielin 10, 76-010 Polanów

9. Zakład Usług Leśnych

Konrad Abramczyk

Rosocha 12, 76-010 Polanów

10. Usługi Grzewcze i Obsługa Dyżurów P.Poż

Grażyna Łobodziec

76-015 Manowo 54/1

11. Handel Artykułami Różnymi Usługi Różne

Jarosław Orenczak

Warcino 30, 77-230 Kępice

Nadleśniczy:

Mgr inż. Adam Drop

podpis nieczytelny
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna