Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych, deratyzacyjnychPobieranie 26.11 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar26.11 Kb.
Kutno, dnia 23.10.2014r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych, deratyzacyjnych

i dezynsekcyjnych

Nr postępowania ZP/26/14

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


Pakiet 4 poz 1 i 2
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel.
Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 4 poz 1 i 2
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amonowych wykazującego szerokie spektrum działania wobec B (EN 13727, EN 14561),F(Candida, Aspergillus)(EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563) w czasie do 5 min, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II Etap II – warunki praktyczne)
Zamawiający nie dopuszcza.
Pakiet 6 poz 3 i 4
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie wymagania SIWZ na bazie alkoholu etylowego oraz substancji nawilżających i zmiękczających skórę. Wymóg aby preparat zawierał 3 substancje aktywne jest zapisem znacząco ograniczającym konkurencję, a dodatkowo nawet szkodliwym dla samych użytkowników, ponieważ im więcej chemicznych substancji aktywnych działa na skórę rąk tym większe prawdopodobieństwo powstawania mikrourazów oraz jej wysuszania. Nie ma żadnej przesłanki przemawiającej za takim zapisem, ponieważ proponowany przez nas preparat w równie szybkim czasie wykazuje wymaganą skuteczność mikrobójczą, Tak więc powyższy zapis nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia.
Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 6 Poz 5 i 6
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci żelu spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.Pakiet Nr 1 -

  1. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie aldehydu glutarowego, chlorku didecylodimetyloamoniowego, glioksalu, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 5l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

  1. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat na bazie nadwęglanu sodu i TAED działający w 15 min w warunkach brudnych na B, Tbc, F ,V, (Poliowirus, Adenowirus, HBV, HCV, Vacciniawirus, Norowirus, Rotawirus), S(Bacillus subtilis, Clostridium difficile), nie wymagający dodawania aktywatora, co znacznie zmniejsza wartość pakietu i nie naraża Zamawiającego na zbędne wydatki?

Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania 5kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Zamawiający nie dopuszcza.
Pakiet Nr 4 -

  1. Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny preparat na bazie etanolu i IV rzedowych zwiazków amonowych wykazujący działanie bakteriobójcze, prątki gruźlicy, drożdżakobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1) w krótkim czasie do 30 sekund?

Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat wyposażony w pompkę dozującą zamiast kranika?

Zamawiający dopuszcza.
Pakiet Nr 4 a -

  1. Czy Zamawiający w poz. 1, 3 dopuści do oceny preparaty wyposażone w pompkę dozującą zamiast kranika?

Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 5l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 100 tabletek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Zamawiający dopuszcza.
Pakiet Nr 6 -

1.Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie 40 opakowań o pojemności 500ml zamiast 20 opak. O pojemności 1l?

Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny preparat o pH 5,5?

Zamawiający dopuszcza.
3.Czy Zamawiający w poz. 3 i 4 dopuści do oceny preparat na bazie etanolu, o wartości pH ok. 7, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający w poz. 5 i 6 dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie funkcjonalno-użytkowe wymagania SIWZ, na bazie etanolu?

Zamawiający dopuszcza.Pakiet 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu o pH ok. 7,00 spełniającego pozostałe parametry i wymogi SIWZ.Zamawiający nie dopuszcza.Pakiet 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu o pH ok. 10,5, skutecznego w temperaturze mycia ok. 55 stopni C, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.Zamawiający nie dopuszcza.Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie aldehydu glutarowego (20%), o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – Polio, HBV, HIV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia, S, jaja glisty, Helicobacter pyroli) w czasie 5 min i temperaturze 50-60C. Wyrób medyczny konfekcjonowany w opakowaniach a 5l?Zamawiający nie dopuszcza.Pakiet 4 poz. 2

Z uwagi na większe bezpieczeństwo epidemiologiczne, prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymagania SIWZ, konfekcjonowanego w butelkach a 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, bez konieczności przelewania preparatu z kanistra do oddzielnej butelki. Każda 1-litrowa butelka wyposażona jest w spryskiwacz rozpylający.


Zamawiający dopuszcza.Pakiet 6 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu zarejestrowanego, jako produkt leczniczy, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, posiadającego szerokie spektrum biobójcze: B, F, Tbc, V( w tym HIV, HBV, Rota, Vaccinia), zawierającego w składzie trzy substancje czynne: propanol, izopropanol, kwas mlekowy oraz substancje pomocnicze nawilżające i natłuszczające skórę, bez zawartości pochodnych fenolowych, przeznaczonego dla skóry normalnej, o pH 5,5. Higieniczna dezynfekcja 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja 90 sekund. Produkt konfekcjonowany w butelkach 500 ml oraz 1L.Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie preparatu zarejestrowanego, jako produkt leczniczy, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, posiadającego szerokie spektrum biobójcze: B, F, Tbc, V( w tym HIV, HBV, Rota, Vaccinia), zawierającego w składzie trzy substancje czynne: propanol, izopropanol, kwas mlekowy oraz substancje pomocnicze nawilżające i natłuszczające skórę, bez zawartości pochodnych fenolowych, przeznaczonego dla skóry normalnej, o pH 5,5. Higieniczna dezynfekcja 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja 90 sekund. Produkt konfekcjonowany w kanistrach a 5L.Zamawiający dopuszcza.Pakiet 6 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu zarejestrowanego, jako produkt biobójczy, opartego na bazie: alkoholu etylowego, propan-2-olu i 2-bifenylolu, spełniającego pozostałe warunki SIWZ.Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu zarejestrowanego, jako produkt biobójczy, opartego na bazie: alkoholu etylowego, propan-2-olu i 2-bifenylolu, spełniającego pozostałe warunki SIWZ.Zamawiający dopuszcza.


Pakiet nr 4 Poz 1 i Poz 2 Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni.
Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy oparty o 1-propanol i QAV, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych. Czas działania: B (MRSA),Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Adeno, Vaccinia) – 1minuty, V (polio)- 10 minut. Preparat alkoholowy niezawierający aldehydów i alkiloamin. Posiada możliwość zastosowania w pionie żywieniowym, oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny klasy IIA Opakowanie 1L ze spryskiwaczem, 5L?

Zamawiający nie dopuszcza.


Pakiet nr 6 Poz 1 i Poz 2 Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk i skóry (kompatybilne- pochodzące

od tego samego producenta)

Czy Zamawiający dopuści emulsję do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej lub wrażliwej skóry: nie zawiera barwników i mydła oraz związków alkalicznych, hipoalergiczna pH 5,5 odpowiadające odczynowi skóry z allantoiną łagodzącą podrażnienia skóry, zawiera białka powierzchniowo czynne, betainy oraz środki powierzchniowo czynne na bazie naturalnych surowców, przeciwdziała wysuszeniu i podrażnieniom skóry rąk na skutek częstego kontaktu z wodą i środkami dezynfekcyjnym. Kosmetyk . Opakowanie 500 ml, 5L?Zamawiający dopuszcza.Pakiet nr 6 Poz 3, Poz 4, Poz5, Poz 6 Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk i skóry (kompatybilne- pochodzące od tego samego producenta).

Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy oparty o etanol i 1-propanol przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Preparat zawierający dodatki pielęgnujące: pantenol, allantoinę i bisabolol. Pozytywna opinia IMiDz. Spektrum działania: B, Tbc, F, V(HIV,HBV,HCV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, Vaccinia, Noro)Produkt leczniczy . Opakowanie 500 ml,1L, 5L?Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 27.10.2014r. do godziny 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2014r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.


Podpisał:

Z upoważnienia

PREZESA ZARZĄDU

Z-ca DYREKTORA

ds. i Pielęgniarek i Położnych

Irena Dałek
Do wiadomości:

Informacja umieszczona zostajena stronie internetowej Zamawiającego


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna