Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych I specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w związku z projektemPobieranie 26.25 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar26.25 Kb.Olecko, dnia 30.10.2012 r.

Znak: WF.272.1.2.2012
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w związku z projektem „Myślimy o przyszłości” realizowanym przez Powiat Olecki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w związku z projektem „Myślimy o przyszłości” realizowanym przez Powiat Olecki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zawiadamiam o wyborze ofert najkorzystniejszych na wykonanie poszczególnych CZĘŚCI zamówienia:

 1. CZĘŚĆ I – rysunek techniczny w zawodzie mechanik:

  • Karol Skrocki 19-400 Olecko, Szczecinki 33, cena wykonania CZĘŚCI I zamówienia wynosi 6.912,00 złotych brutto,

  • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jedyną ofertą złożoną na wykonanie CZĘŚCI I zamówienia,

 2. CZĘŚĆ II – rysunek techniczny w zawodach budowlanych:

  • Jarosław Wierzbiński 19-400 Olecko, Plac Wolności 14/6, cena wykonania CZĘŚCI II zamówienia wynosi 6.912,00 złotych brutto,

  • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jedyną ofertą złożoną na wykonanie CZĘŚCI II zamówienia,

 3. CZĘŚĆ III – sieci komputerowe i systemy operacyjne (realizowane pod nazwą Szkolna Akademia Systemów Operacyjnych i Sieci Komputerowych):

   • Artur Adamczyk 19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2/2, cena wykonania CZĘŚCI III zamówienia wynosi 6.912,00 złotych brutto,

   • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jedyną ofertą złożoną na wykonanie CZĘŚCI III zamówienia,

 4. CZĘŚĆ IV – zajęcia wyrównawcze z ekonomii i rachunkowości:

   • Agnieszka Domańska 19-404 Wieliczki, ul. Przytorowa 6, cena wykonania
    CZĘŚCI IV zamówienia wynosi 6.912,00 złotych brutto,

   • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jedyną ofertą złożoną na wykonanie CZĘŚCI IV zamówienia,

 5. CZĘŚĆ V – zajęcia wyrównawcze z technik komputerowych:

   • Wiesław Domel 19-404 Wieliczki, Rynie 12, cena wykonania CZĘŚCI V zamówienia wynosi 6.912,00 złotych brutto,

   • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jedyną ofertą złożoną na wykonanie CZĘŚCI V zamówienia,

 6. CZĘŚĆ VI – zajęcia wyrównawcze z matematyki:

   • Ewa Kamińska 19-400 Olecko, Olecko-Kolonia 24, cena wykonania CZĘŚCI VI zamówienia wynosi 6.912,00 złotych brutto,

   • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jedyną ofertą złożoną na wykonanie CZĘŚCI VI zamówienia,

 7. CZĘŚĆ VII – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego:

   • MTL Creation Tomasz Łaskowski 19-400 Olecko, ul. Norwida 17, cena wykonania CZĘŚCI VII zamówienia wynosi 6.480,00 złotych brutto,

   • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedstawia najniższą cenę wykonania CZĘŚCI VII zamówienia spośród złożonych ofert,

 8. CZĘŚĆ VIII – zajęcia z doradztwa zawodowego wraz ze świadczeniem usługi doradztwa w postaci pełnienia funkcji doradcy zawodowego:

   • Ewa Krankowska 19-400 Olecko, ul. Wodna 5/12, cena wykonania CZĘŚCI VIII zamówienia wynosi 16.992,00 złotych brutto,

   • uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jedyną ofertą złożoną na wykonanie CZĘŚCI VIII zamówienia.
 1. NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Liczba

punktów

CZĘŚĆ I

4

Karol Skrocki 19-400 Olecko, Szczecinki 33

6.912,00

10,00

CZĘŚĆ II

3

Jarosław Wierzbiński 19-400 Olecko, Plac Wolności 14/6

6.912,00

10,00

CZĘŚĆ III

5

Artur Adamczyk 19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2/2

6.912,00

10,00

CZĘŚĆ IV

8

Agnieszka Domańska 19-404 Wieliczki, ul. Przytorowa 6

6.912,00

10,00

CZĘŚĆ V

2

Wiesław Domel 19-404 Wieliczki, Rynie 12

6.912,00

10,00

CZĘŚĆ VI

6

Ewa Kamińska 19-400 Olecko, Olecko-Kolonia 24

6.912,00

10,00

CZĘŚĆ VII

1

MTL Creation Tomasz Łaskowski 19-400 Olecko, ul. Norwida 17

6.480,00

10,00

9

Alicja Jankowska-Bełbot 16-423 Bakałarzewo, ul. Jeziorna 18

6.912,00

9,38

CZĘŚĆ VIII

7

Ewa Krankowska 19-400 Olecko, ul. Wodna 5/12

16.992,00

10,00
Projekt „Myślimy o przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna