Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r


Proszę wpisać cyfry z obrazka:


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna