Dr Bogusław ZmudzińskiPobieranie 16.35 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.35 Kb.
dr Bogusław Zmudziński

Bogusław Zmudzińskipracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, założyciel i aktualnie Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda&Anima”, kurator programu filmowego Festiwalu Animacji Teatralnej i Filmowej FATIF w Rabce, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Animacji – ASIFA, grupy ASIFA Poland oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich – wiceprezes Oddziału Krakowskiego SFP, członek Stowarzyszenia „Rotunda” w Krakowie.

Ur. 1951 r., absolwent prawa i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr nauk filozoficznych. Od 1975 r. jest pracownikiem AGH, a aktualnie również wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce filozofii społecznej, estetyki, teorii i historii kina. Jeden z inicjatorów powstania w AGH Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych, a aktualnie Wydziału Humanistycznego z kierunkami studiów w dziedzinie socjologii i kulturoznawstwa.

W latach 80. był działaczem podziemnej Solidarności w swoim miejscu pracy, pełniąc funkcję przewodniczącego komórki związkowej w ówczesnym Instytucie Nauk Społecznych AGH. Był również autorem, redaktorem i wydawcą Niezależnego Pisma Społeczno-Politycznego „Dokumenty i Analizy” oraz wydawcą książek: Marka Sobolewskiego „O granicach reformowalności systemu komunistycznego” i Józefa Herzoga „Moje przestępstwo”.

Obok pracy naukowo-dydaktycznej od kilkunastu lat zajmuje się organizacją festiwali i innych imprez filmowych odbywających się w kraju i za granicą, popularyzujących wartościowe, niekomercyjne kino, w tym zwłaszcza klasykę filmową, filmy dokumentalne i animowane. W latach 1990 - 2002 był prezesem Dyskusyjnego Klubu Filmowego UJ „Rotunda”. W latach 90. zaś wieloletnim członkiem Rady Programowej i Komisji Selekcyjnej Festiwali Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych w Krakowie; z jego inicjatywy od 1998 r. przyznaje się na krakowskich festiwalach Nagrodę Smoka Smoków za całokształt twórczości w dziedzinie filmu krótkometrażowego.

Założyciel i w okresie 1994 – 2005 Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda” (od 2005 r. „Etiuda&Anima”), poświęconego twórczości studentów szkół filmowych i artystycznych z całego świata oraz autorskiej i artystycznej animacji. Jeden z inicjatorów i współorganizatorów Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego odbywających się w Krakowie od 1996 r. Pomysłodawca i organizator w 2010 r. światowego plebiscytu na 50 najlepszych artystycznych animacji powstałych w okresie półwiecza istnienia Association Internationale du Film d’Animation (ASIFA).

W roku Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej przygotował wspólnie z Katarzyną Surmacz projekt „Polska Szkoła Animacji, jej satelici i kontynuatorzy”, promujący dorobek rodzimej artystycznej animacji w światowych stolicach: Londynie, Pekinie, Kijowie, Berlinie i Tokio. Aktualnie przygotowuje również wspólny ogólnopolski projekt DKF „Rotunda”, Fundacji Siódmy Zmysł oraz Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych „Usłysz obraz, zobacz dźwięk” – projekcji filmowych adresowanych do osób niewidzących i niesłyszących.

Publicysta i współpracownik miesięcznika „Kino”, „Tygodnika Powszechnego” i innych pism ogólnopolskich. Współautor i redaktor serii publikacji monograficznych poświęconych wybitnym twórcom współczesnego filmu, m.in.: „Wim Wenders”, „Werner Herzog”, „Roman Polański”, „Ingmar Bergman”, „Siergiej Paradżanow”, „Andriej Tarkowski” i „Michelangelo Antonioni”. Ostatnio przygotował jako autor i redaktor wspólnie z Grażyną Stachówną dwa tomy zbiorowej publikacji - „Autorzy kina polskiego”. Wg jego projektu powstał cykl programów telewizyjnych „Sztuka dokumentu”, poświęconych wybitnym przedstawicielom polskiej kinematografii, emitowany w TVP Polonia w ostatnim kwartale 2008 r oraz w TVP Kultura w pierwszym kwartale 2009 r. Przygotował również na zakończenie roku obchodów 60-lecia polskiej animacji w 2008 r., wspólnie z Marcinem Giżyckim, pionierską w naszym kraju publikację „Polski film animowany”.

W latach 2003 - 2004 był członkiem Komisji Ekspertów, oceniających na zlecenie Agencji Produkcji Filmowej w Warszawie, projekty filmów animowanych. W 2005 r. powołany został przez Ministra Kultury na eksperta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do oceny projektów filmowych w dziedzinie animacji. 1 stycznia 2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski ponownie powołał go na Eksperta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; funkcję tę pełni do chwili obecnej.W sierpniu 2006 r. uzyskał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznaną przez Pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego z okazji jubileuszu 50-lecia Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, za całokształt działalności w ruchu klubowym, w tym przede wszystkim za stworzenie i dwunastoletnią organizację Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda”. W styczniu 2008 r. Dyskusyjny Klub Filmowy UJ „Rotunda”, nad którego działalnością jako Prezes Honorowy sprawuje ciągle opiekę, otrzymał Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za lata 2006 – 2007, jako najlepszy krajowy klub działający w ramach Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Jest również laureatem przyznanego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złotego Medalu za długoletnią służbę, oraz przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznaczenia Honoris Gratia, wręczonego z okazji jubileuszu piętnastolecia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda&Anima”.

Wybrana bibliografia filmoznawcza

Rainer Werner Fassbinder, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993

Wim Wenders, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993

Ingmar Bergman, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1993

Werner Herzog, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1994

Bo Widerberg, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995

Roman Polański, Bogusław Zmudziński (red.), Instytut Francuski w Krakowie, Kraków 1995

Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995

Andriej Tarkowski, Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1996

Siergiej Paradżanow, Lesław Czapliński, Bogusław Zmudziński (red.), Stowarzyszenie „Rotunda”, Kraków 1998

Michelangelo Antonioni, Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo „Rabid”, Kraków 2004

Autorzy kina polskiego, t. II i III, Grażyna Stachówna i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Polski film animowany, Marcin Giżycki i Bogusław Zmudziński (red.), Polskie Wydwanictwo Audiowizualne, Warszawa 2008

------------------------------------

Jan Švankmajer. We władzy przedmiotów, czyli pułapki człowieczeństwa, (w: ) Autorzy kina europejskiego, Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka (red.), Kraków 2003

Animacja przedmiotowa Jana Švankmajera wobec tradycji przedstawień martwej natury, (w:) „Estetyka i krytyka” 2004 - 2005, nr 7/8

Panorama twórczości filmowej Jana Švankmajera, (w:) „Studia Humanistyczne AGH” 2007, T. 5

Z badań nad problematyką tworzywa filmowego – osobliwe kolekcje w animacji przedmiotowej, (w:) Materia sztuki, pod red. Michała Ostrowickiego, Kraków 2010

Weissmann i Truman Burbank – zniewoleni przez wytwory protagoniści filmów Jana Švankmajera i Petera Weira, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2011, nr 74

Giuseppe Arcimboldi, Jan Švankmajer i inni. Od gabinetów sztuki i osobliwości do kolekcji filmów jako zbioru dzieł osobliwych, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2013, nr 83 – 84


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna