Dr Kazimierz Szałata Adiunkt Instytut Filozofii Katedra Filozofii Polskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiePobieranie 116.05 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar116.05 Kb.dr Kazimierz Szałata

Adiunkt

Instytut Filozofii

Katedra Filozofii Polskiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Sienkiewicza 11

05-220 Zielonka+48 502 06 74 20

kazimierz@szlata.pl

WYKSZTAŁCENIE


Studia

 • 1975-1981 Studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK

 • 1986-1987 Studia w Instytucie Języka i Kultury Francuskiej przy Instytucie Katolickim w Paryżu

 • 1986-1989 Studia na Wydziale Filozofii Instytutu Katolickiego w Paryżu. Udział w wykładach w Céntre Sèvres, na Sorbonie i w College de France

 • 1991-1992 Stypendium Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie (Szwajcaria). Udział w wykładach na Uniwersytecie w Genewie i Fryburgu

 • 1998-1999 Stypendium naukowe rządu francuskiego. Badania własne w Instytucie Katolickim w Paryżu


Magisterium

 • 1982 Rozprawa magisterska ”Recepcja Arystotelesa w kulturze europejskiej jako wstęp do arystotelizmu polskiego odrodzenia” pod kierunkiem prof. Mieczysława Gogacza


Doktorat


 • 1992 Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. Mieczysława Gogacza :”Stanowisko Etienne Gilsona w sporze o filozofię chrześcijańską”. Recenzenci: ks. prof. bp Bohdan Bejze i ks. prof. bp Bronisław DembowskiPraca zawodowa


 • 1982-2009 Wykłady w Akademii Teologii Katolickiej (później: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 • 1990-1992 Wykłady z filozofii i etyki w Medycznym Studium Zawodowym przy ul. Hożej w Warszawie

 • 1991-1998 Wykład i seminarium z filozofii chrześcijańskiej i etyki lekarskiej dla studentów Wydziałów Lekarskich oraz Stomatologii i Farmacji warszawskiej Akademii Medycznej
 • 1992-1997 Wykłady w Centre Internationale de Formation Chrétienne podczas kolejnych sesji w Genewie, Chateau de Bossey i w Warszawie
 • 2001-2002 Wykład i seminarium z filozofii chrześcijańskiej i etyki lekarskiej dla studentów Wydziałów Lekarskich warszawskiej Akademii Medycznej • 1995-1996 Wykład z historii filozofii w Seminarium Duchownym w Łodzi
 • 1996-1997 Wykłady z filozofii w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji im. Koźmińskiego w Warszawie
 • 2006 Wykłady z filozofii w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie

Pełnione funkcje

 • 1981-1990 Założyciel i Sekretarz Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
 • 1981 – 2002 Kurator Koła Naukowego Studentów Filozofii przy ATK
 • od 1992 Członek Komitetu Association Internationale pour l'Enseignement Sociale Chrétienne AIESC (dawniej: Międzynarodowy Uniwersytet Latający Nauki Społecznej Kościoła)
 • 1997-2002 Wiceprzewodniczący Association Internationale pour l'Enseignement Sociale Chrétienne
 • od 1992-2009 Założyciel i kierownik Międzyuczelnianego Konwersatorium Etyki „Medycyna na miarę człowieka
 • 1994-1998 Członek prezydium Fédération Européennne Albert le Grand • od 1997 Członek Prezydium Unione Internationale des Associations Raoul Follereau (w 2003 roku otrzymuje dożywotni tytuł Fundatora UIARF)
 • 2002-2008 Pełnomocnik Rektora UKSW ds. Osób Niepełnosprawnych
 • 2004 Założyciel Grupy Dyskusyjnej „DEWAJTIS
 • 2006-2009 Założyciel i prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UKSW
 • 1992-1996 Konsultant Krajowej Konferencji dotyczącej nauczania etyki w akademiach medycznych w Polsce
 • od 1991 Konsultant Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia i TVP
 • W 1998 roku został wpisany na listę rzeczoznawców Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie podręczników szkolnych i środków dydaktycznych do przedmiotów humanistycznych, ogólnozawodowych i specjalistycznych dla zawodów nauczanych w publicznych szkołach medycznych” (Dz. Urz. MZiOS Nr 8, poz. 16) (Lista rzeczoznawców)
 • Konsultant Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Komisji Etyki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
 • Członek Sekcji Nauczania Filozofii Polskiego Towarzystwa FilozoficznegoPraca redakcyjna


 • 1983-1987 Kierownik Działu Filozofii w miesięczniku „Życie Katolickie
 • Uczestnik licznych popularno-naukowych audycji w Polskim Radiu i Telewizji
 • Autor licznych artykułów i felietonów w prasie polskiej i francuskiej (Temps de l'Eglise”, „L'home Nouveau”)
 • od 1996 Redaktor Biuletynu Fundacji Polskiej Raoula Follereau „Nikt nie ma prawa być szczęśliwy sam
 • Redakcja książki:By nie zostali sami” Materiały z sesji naukowych organizowanych w latach 1993-1995 w Międzyuczelnianym Konwersatorium Etyki „Medycyna na miarę człowieka”, Warszawa 1995. • Redakcja książki Światło nadziei” Wybór tekstów Konwersatorium Etyki „Medycyna na miarę człowieka” oraz myśli o miłości i miłosierdziu dra K. Szałaty, Warszawa 2000
 • Redakcja książki Raoul Follereau: „Moje imię Chrześcijanin. Wybór pism”, w układzie przygotowanym przez André Récipon, z języka francuskiego przełożyła Lilla Danilecka, zredagował i wstępem opatrzył Kazimierz Szałata, Częstochowa 2009.

DOROBEK NAUKOWY


Kierunki badań

 • Dzieje tomizmu w Polsce

 • Myśl Arystotelesa w kulturze europejskiej

 • Filozofia średniowieczna i jej recepcja w XX wieku

 • Filozofia Polska po kryzysie oświeceniowym

 • Filozofia klasyczna wobec pozytywizmu

 • Antropologia filozoficzna jako podstawa etyki

 • Filozoficzna baza nauki społecznej Kościoła

 • Wiara i wiedza dziś, czyli ciąg dalszy sporu o filozofię chrześcijańska

 • Co to znaczy dziś: filozof świadkiem rzeczywistości?

 • Co to jest filozofia?

 • Filozofia na Zjazdach Filozofów Polskich przed drugą wojną światową

 • Filozofia przełomu XIX i XX wieku w Polsce

 • Zagadnienia metodologiczne związane z badaniami nad historią filozofii polskiej

 • Filozoficzne zagadnienia medycyny współczesnej

 • Etyka klasyczna wobec technologii współczesnej medycyny


Programy zajęć


 • 1991 Opracowanie programu zajęć z filozofii Chrześcijańskiej i etyki dla studentów Wydziałów Lekarskich warszawskiej Akademii Medycznej
 • Przygotowanie programu zajęć z etyki w cyklu podyplomowych szkoleń specjalizacyjnych w Ramach programu LABLIDER
 • 2004-2005 Przygotowanie tekstu pierwszego polskiego „Kodeksu Etyki Diagnostów Laboratoryjnych” (wraz ze słownikiem podstawowych pojęć) przyjętego po konsultacjach przez Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych 13.01.2006. Kodeks został opublikowany w trzech wersjach językowych (polski, angielski, francuski).


Książki


 • Filozofia chrześcijańska. Na marginesie wielkiej debaty od encykliki Aeterni Patris do Fides et Ratio”, Wprowadzenie: prof. Kazimierz Pawłowski, Warszawa 2004 (recenzje wydawnicze: prof. M. Gogacz i prof. K. Pawłowski)
 • Redakcja i wstęp do książki Raoul Follereau: „Moje imię Chrześcijanin. Wybór pism”, Częstochowa 2009.


Skrypty • Skrypt „Filozofia, etyka i medycyna”. Materiały do zajęć z filozofii chrześcijańskiej i etyki lekarskiej dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie, red. K.Szałata, Warszawa 1998
 • Materiały do zajęć z filozofii i etyki lekarskiej” Warszawa 2002.Artykuły i recenzje


 • (Recenzja) „Studia z filozofii Boga”, t. IV, pr. zb. Red. bp B. Bejze ATK 1977, s. 400, Studia Philosophiae Christianae 15(1979)2 s 178-181.
  • Sprawozdanie ze studenckiej sesji naukowej na wydziale filozofii Chrześcijańskiej ATK”, Studia Philosophiae Christianae 15(1979)2 s 239-250.
  • Nad dziełem Arystotelesa i Gilsona”, Życie i Myśl 29(1979)5 s 189-192.
 • „IX Ogólnopolska Studencka Sesja Naukowa”, Zorza 23(1979)35 s 24.
 • W hołdzie Gilsonowi”, Więź 22(1979)21 s 121.
 • Poznanie istnienia w realistycznej koncepcji Etienne Gilsona”, Novum 1980/nr 1, s 60-69.
 • Zagadnienie istnienia Boga w filozofii św. Tomasza z Akwinu”, Novum 1980/ nr 9, s 70-77.
 • Z dziejów Kola Filozoficznego na ATK”, Studia Philosophiae Christianae 17(1981)1, s 255-263.
 • Dziedzictwo wciąż obecne. W 35-tą rocznicę śmierci o. Jacka Woronieckiego”, Życie Katolickie 3(1984)6, s 81-90.
 • Pseudo-Dionizy Areopagita - Źródła mistyki Chrześcijańskiej. Wstęp”, Życie Katolickie 3(1984)9, s 35-37.
 • Recepcja Arystotelesa w kulturze europejskiej jako wstęp do arystotelizmu polskiego odrodzenia według Wiktora Wąsika”, Studia Philosophiae Christianae 20(1984)1 s 154-168.
 • (Recenzja) „Studia z historii filozofii. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. Pawła Siwka SJ”, praca zb. pod red. R. Darowskiego, Kraków 1980”, Studia Philosophiae Christianae 20(1984)1 s 200-203.
 • Obrona filozofii tomistycznej na początku dwudziestego wieku”, Studia Philosophiae Chritianae 21(1985)2, s 193-209.
 • Ojciec Jacek Woroniecki”, Kierunki 31(1985)4, s 4.
 • Aby naprawdę spotkać Boga”, Życie Katolickie 4(1985)10, s101-107. • „Filozof, pedagog i organizator życia intelektualnego w Polsce, ks.prof.Idzi Radziszewski”, Życie Katolickie 5(1986)5, s 103-109.
 • Odnowa teologii moralnej w Stanach Zjednoczonych”oprac. Życie Katolickie 5(1986)10 s 68-83.
 • Alla base della metafisica tradizionale in Polonia”, Jurnal Philosophique. Bulletin du Centre de Recherche Philosophique Saint Thomas d’Aquin 1986 nr 10-11, s 342-348.
 • Wiara i wiedza w nauce św.Augustyna”, Życie Katolickie 7(1988)9, s 37-43.
 • Nowy człowiek i nowy humanizm J.Maritaina”, Życie Katolickie 8(1989)11 s129-135.
 • (Recenzja) Ks. Bronisław Dembowski: „O filozofii chrześcijańskiej w Ameryce Północnej”, Warszawa 1989, 231” Studia Philosophiae Christianae 27(1991)1 s 192-194.
 • Zaufanie podstawą leczenia” w” „By nie zostali sami... materiały z sesji naukowych organizowanych w latach 1993-1995 z okazji proklamowanego przez Jego Świętobliwość Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorych” zebrał i wstępem opatrzył: K. Szałata, Konwersatorium etyki „Medycyna na miarę człowieka” Warszawa 1995 s 29-35.
 • By nie zostali sami” w: „By nie zostali sami... materiały...” Warszawa 1995 s 135-142.
 • L'exclussion” w: XVII Congres National R. Follereau Les actes, Viviers 1994, s 21 -26.
 • „La présence de la pensée de Maritain dans le culture polonaise, par Kazimierz Szalata” w: „Jacaues Maritain en Europe. La réception de sa pensée” sous la direction de Bernard Hubert, Paris 1996 s 223-237.
 • Od Hipokratesa do Dobrego Samarytanina. Karta pracowników służby zdrowia” w: Skrypt „Filozofia, etyka i medycyna”. Materiały do zajęć z filozofii chrześcijańskiej i etyki lekarskiej dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie, red.K.Szałata, Warszawa 1998, s 23-30
 • Kościół wobec filozofii.(Od Aeterni Patris do Fides et ratio)” w: Skrypt „Filozofia, etyka i medycyna”. Materiały do zajęć z filozofii chrześcijańskiej i etyki lekarskiej dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie, red.K.Szałata, Warszawa 1998, s 2-19.
 • O potrzebie filozofii” w: Skrypt „Filozofia, etyka i medycyna” Materiały do zajęć z filozofii chrześcijańskiej i etyki lekarskiej dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie, Warszawa 1998, s 30.
 • Karta pracowników służby zdrowia” w: „Światło nadziei Wybór tekstów Konwersatorium Etyki Medycyna na miarę człowieka” redakcja i wstęp K. Szałata, Warszawa 2000 s 21-28.
 • Myśli o miłości i miłosierdziu” w: „Światło nadziei. Wybór tekstów Konwersatorium Etyki Medycyna na miarę człowieka” redakcja i wstęp K. Szałata, Warszawa 2000 s 20-176.
 • Kościół wobec filozofii”, Studia Philosophiae Christianae 37(2001)1, s 143-157.
 • Preface” w: Jean d’Anançon: „Viens et suis-Moi”, Paris 2002 s 1
 • Śmierć jako doświadczenie osoby ludzkiej”w: „Medycyno dokąd zmierzasz?” pr. Zbr. pod redakcją ks. Marka Szumowskiego, Warszawa 2003. s 80-92.
 • Debata z udziałem prof. Wolniewicza, prof. Czerskiej i dra Szałaty: „Ludożercy i etycy”, Nowe Państwo nr 11 z 2003 roku, s 19-23.
 • O potrzebie refleksji nad etyka diagnosty laboratoryjnego”, Diagnosta Laboratoryjny, 2(2004)1, s. 4-5.
 • Kodeks diagnosty laboratoryjnego” Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Warszawa 2006.
 • Le Code d'Ethique de Diagnostitien de Labolatoire Médical”, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Warszawa 2006.
 • The Code of Ethics of a Laboratory Diagnostician”, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Warszawa 2006
 • Pierwszy kodeks etyczny", Diagnosta Laboratoryjny 5(2007)3 z grudnia 2007 s 22
 • Wartości moralne i odpowiedzialność w pracy Diagnosty Laboratoryjnego", Diagnosta Laboratoryjny 5(2007)3 z grudnia 2007 s 5-7.
 • Pierwszy kodeks etyczny. Przysięga Hipokratesa wciąż aktualna”, Niedziela 51(2008)6 z 10.02.2008 s 16-17.
 • Hippocrate, ou est-il aujourd'hui?” Les actes Colloque Internationale « Ethique, Finance et Responsabilité » au Château de Bossey, à Genève le 3 – 4 octobre 2008.
 • Filozofia na pierwszych Zjazdach Filozofów Polskich” Studia Philosophiae Christianae, 44(2008)1 s 51 – 73.
 • Z prac Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Pierwszy w Europie „Kodeks Diagnosty Laboratoryjnego” Studia Ecologiae et Bioethicae 6/.2008 s 165 – 182.
 • Autonomiczność i zadania filozofii. Wokół filozoficznych debat lat 1935-1936”, Studia Philosophiae Christianae, 44(2008)2 s 238 - 259.
 • Wokół problemu osoby. W 60-tą rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji praw człowieka”, Diagnosta Laboratoryjny, 6(2008)3 s 14 – 15.
 • Zbrodnia czy wybawienie? Testament życia – głos w dyskusji.”, Niedziela 51(2009)10 z 8.03.2009 s 20–21.

 • Bioetyka w klasycznym ujęciu” recenzja książki ks. prof. Tadeusza Ślipki: „Tadeusz Ślipko S.J., Bioetyka, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2009, stron 519, „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie”, Vol. XLI, 6/2009 s 32 – 34.

 • Porządek wartości moralnych Przysięgi Hipokratesa” w: „Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy” praca zbiorowa pod red. Elżbiety Okońskiej i Krzysztofa Stachewicza, Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań 2009 s 219-229.

 • Filozoficzne wyzwania współczesnej medycyny. Miłosierdzie chrześcijańskie dopełnieniem hipokratejskiej tradycji w medycynie”, „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie”, Vol. XLI, 7-8/2009 s 26 – 32.

 • Problem filozofii chrześcijańskiej czyli droga Gilsona do tomizmu”, Studia z filozofii Boga, religii i człowieka” tom 5, red. Jan Sochoń i Dariusz Piętka, UKSW, Warszawa 2009, s 189-200
 • Mądrość i kontemplacja”, rec. Marie Dominique Philippe: „Trzy mądrości”, rozmawia Fédéric Lenoir, przekład Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka” tom 5, red. Jan Sochoń i Dariusz Piętka, UKSW, Warszawa 2009, s 292-299.


Hasła encyklopedyczne

4 hasła w Encyklopedii KULKongresy, sympozja, konferencje
Uczestnictwo

 • Od 1978 udział w dorocznych Tygodniach Filozoficznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie

 • 15-17.10.1992 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) w Krakowie i Warszawie

 • 1992 Udział w Okrągłym Stole na temat bioetyki w Nyon koło Lozanny (Szwajcaria)

 • 03-04.05.1993 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) na Uniwersytecie w Wilnie i Kownie (Litwa)

 • 02-04.09.1993 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) na Uniwersytecie w Saint Maurice (Szwajcaria)

 • 18-19.11.1993 Udział w Kongresie „Jacques Maritain en Europe” na Uniwersytecie w Tuluzie (Francja) i wykład „La prsence de la pensée de Maritain dans la culture polonaise” Publikacja w książce: „Jacques Maritain en Europe. La réception de sa pensée”, sous la direction de Bernard Hubert, Beauchesne Paris1996, 223-237

 • 08-10.09.1994 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) na Uniwersytecie w Lourdes (Francja)

 • 07-10.09.1995 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) na Uniwersytecie w Rzymie (Włochy)

 • 22-24.09.1995 XVIII Międzynarodowego Kongresu Follereau w Viviers (Francja) oraz wykład: „L'exclussion” publikowany w aktach Kongresu
 • 17.11.1995 Udział w sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Badań Międzynarodowych Uniwersytetu w Genewie na temat „Chrześcijaństwo w Europie Wschodniej
 • 14.03.1996 Udział w Sesji Naukowej poświęconej etyce lekarskiej i wykład w Akademii Medycznej w Lublinie • 08.06.1996 Udział i wykład na Krajowym Sympozjum Medycyny w Częstochowie
 • 06-09.09.1996 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) w Reims (Francja)
 • 28-30.09.1996 Udział w Międzynarodowym Kongresie Follereau w Paray le Moniale
 • 28-30.11.1996 Udział w XI Międzynarodowym Kongresie Papieskiej Akademii Życia w Watykanie na temat: „Cierpienie ludzkiego ducha
 • 20.03.1997 Udział w I Tygodniu Społecznym” w Parlamencie Europejskim w Brukseli (Belgia)
 • 17-22.07.1997 Udział w sesji Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej na temat dziedzictwa myśli europejskiej w Vezelay (Francja)
 • 27-29.09.1997 Udział w Międzynarodowym Kongresie Follereau w Paray le Monial (Francja) • 12-14.04.1998 Udział w Międzynarodowej Sesji Naukowej zorganizowanej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego przez prof. Alinę Szaulauskiene z „Pro live” na temat: „Za życie ludzkie
 • 06-09.09.1998 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) w Instytucie IRCOM w Angers (Francja)
 • 27-29.11.1998 Udział w Sesji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Nicolas et Dorothé de Flue w Saint Maurice (Szwajcaria) na temat: „Chrześcijańskie wymagania wobec aktualnych problemów społecznych
 • 02-05.09.1999 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) w Cenacle w Genewie (Szwajcaria)
 • 24-26.09.1999 Udział w Międzynarodowym Kongresie Raoula Follereau w Paray le Monial (Francja)
 • 07-10.09.200 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) na Uniwersytecie we Frascati koło Rzymu (Włochy)
 • 18.11.2000 Udział w Kongresie Życia w Parlamencie Litewskim w Wilnie. Prezentacja „Karty pracowników służby zdrowia”. (Litwa)
 • 07.05.2001 Udział w Konferencji Naukowej Katedry Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Tychach
 • 20-23.07.2001 Udział w sesji z udziałem grupy inicjatywnej Association Etienne Gilson w Wezelay (Francja)
 • 10-11.05.2002 Udział w VII Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG w Śląskiej Akademii Medycznej w Tychach
 • 12-15.09.2002 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) w Instytucie IRCOM w Angers (Francja)
 • 28-30.09.2003 Udział w Międzynarodowym Kongresie Follereau w Paray le Monial (Francja)
 • 04-07.09.2003 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) na Uniwersytecie w Pradze (Czechy)
 • 26-28.09.2003 Udział w Międzynarodowym Kongresie Follereau w Paray le Monial (Francja)
 • 05-09.09.2004 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) na Uniwersytecie Navarra w Pampelunie (Hiszpania)
 • 24-26.09.2004 Udział w Międzynarodowym Kongresie Follereau w Paray le Monial (Francja)
 • 09.02.2005 Udział w Sesji naukowej z okazji Dnia Chorego zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich w Warszawie • 02-03.05.2005 Udział w Sympozjum Filozoficznym: „Filozofia dla teologów” zorganizowanym przez Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach k. Lwowa
 • 08-11.09.2005 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) w Institucie Philantropos i Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria)
 • 23-25.09.2005 Udział w Międzynarodowym Kongresie Follereau w Paray le Monial, (Francja) • 20.02.2006 Udział w Konferencji Naukowej „Niepełnosprawni w społeczeństwie wiedzy” w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • 14-17.09.2006 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) w Komisji Pontyfikalnej Justitia et Pax w Watykanie (Włochy)
 • 22-24.09.2006 Udział w Międzynarodowym Kongresie Follereau „La civilisation, c'est de s'aimer” w Paray le Monial, (Francja)
 • 6-8.09.2007 Udział w dorocznej Sesji Naukowej Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne – w skrócie: AIESC) w Coventry (Anglia) na temat „Antropologia dialogu”.
 • 28-30.09.2007 Udział w Międzynarodowym Kongresie Follereau w Paray le Monial, (Francja) • 23 et 24 września 2008 udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Katolicki w Paryżu oraz Stowarzyszenie Justitia et Pax „Dignité humaine. Quelle réalité 60 ans après 60 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme” Paryż (Francja)
 • 26 - 28 września 2008 Udział w Międzynarodowym Kongresie Follereau w Paray le Moniale (Francja)
 • 3 – 4 października 2008 udział w Międzynarodowej KonferencjiEthique, Finance et Responsabilité” w Château de Bossey, w Genewie (Szwajcaria).
 • Udział w jubileuszowej sesji naukowej ku czci prof. Manfreda Spikera w Uniwersytecie w Osnabrück. Sesja połączona z doroczną konferencją Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétienne
 • 22.10.2008 Udział w sesji na temat „Uporczywa terapia” podczas Konferencji naukowej "Granice terapii medycznych" zorganizowanej przez Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW
 • 5.11.2008 Udział w Sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „Co się dzieje z wartościami? próby diagnozy • 14.03.2009 Udział w sesji naukowej „Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym” zorganizowanej przez Szpital Bonifratrów, Redakcję czasopisma „Medycyna Praktyczna” oraz papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.
 • 4.09.2009 Udział w zorganizowanej przez Association Internationale pour l'Enseignement Social Chrétienne sesji na temat intelektualnego powołania Genewy w Międzynarodowym Biurze Pracy (Bureau Internationale du Travail) oraz w okrągłym stole na temat encykliki papieża Benedykta XVI „Caritas in veritate”w zamku Penthes w Genewie
 • 5-6.09.2009 Udział w zorganizowanej przez Association Internationale pour l'Enseignement Social Chrétienne sesji naukowej z okazji pięćsetlecia urodzin Kalwina w Cenacle w Genewie (Szwajcaria)
 • 17-20.09.2009 Udział w II Uniwersytecie Letnim w Chartres (Genewa)
 • 11-18.10.2009 Udział w Pierwszych katolickich Dniach Społecznych zorganizowanych przez Radę Konferencji Episkopatrów Europy (Conseil des Conférences Episcopales d'Europe) w Gdańsku


Sympozja wykłady zorganizowane – przewodniczenie


 • 1982-2007 Organizuje w ramach Koła Studentów Filozofii oraz Konwersatorium Etyki spotkania, wykłady i sesje naukowe w Warszawie, Zakopanym i Kazimierzu nad Wisłą
 • 05.10-22.12.1992 Organizacja sesji CIFC w Genewie.16 godzin wykładów z filozofii we współpracy z prof. André de Muralt i prof. Patrickiem de Laubier
 • 13.01.1993 Organizacja otwartej debaty z udziałem profesorów z ATK, AM i UW na temat nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej
 • 15.04-15.06.1993 Organizacja i realizacja sesji Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie oraz prowadzenie wykładów z filozofii we współpracy z prof. Patrick de Laubier z Uniwersytetu w Genewie
 • 04-05.11.1993 Organizacja Międzynarodowej Sesji Naukowej z okazji ukazania się encykliki Veritatis Splendor „Prawo naturalne a medycyna” z udziałem profesorów z Francji, Szwajcarii, Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski
 • 19.02.2004 Organizacja Międzynarodowej Sesji Naukowej w ATK ( w ramach Międzyuczelnianego Konwersatorium Etyki” zorganizowana z okazji Roku Rodziny „ Miejsce dziecka chorego i kalekiego w rodzinie i społeczeństwie” z udziałem około 200 osób z Polski, Litwy, Francji, Szwajcarii i Ukrainy
 • 15.04-21.05.1994 Organizacja Sesji Naukowej Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej dla studentów z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Sesja połączona z cyklem wykładów otwartych w Akademii Medycznej w Warszawie
 • 21.05.1994 Organizacja Międzynarodowej Sesji Naukowej „W stronę cywilizacji miłości. Rodzina w nauczaniu społecznym Kościoła” z udziałem uczestników z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Szwajcarii i Francji
 • 01.10.1993-20.12.1994 Organizacja Cyklu wykładów otwartych w Akademii Medycznej w Warszawie na temat filozofii i etyki lekarskiej z udziałem profesorów z ATK, UW i AM
 • 11-12.02.1995 Organizacja i realizacja dorocznej międzynarodowej sesji naukowej z okazji Światowego Dnia Chorego „By nie zostali sami” z udziałem uczestników z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Szwajcarii i Francji
 • 1.03-15.04.1995 Organizacja i realizacja Sesji Formacyjnej Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Warszawie dla studentów z Polski, Litwy i Ukrainy
 • 15.04.1995 Organizacja i przewodniczenie debacie na temat „Tertio Milenio Adveniente” z udziałem profesorów i dziennikarzy z Polski, Francji, Litwy, Białorusi i Ukrainy.
 • 10-20.07.1995 Organizacja wyjazdowej sesji naukowej z udziałem studentów UKSW do Instytutu IRCOM w Angers oraz sesji „Dwie tradycje naszej kultury” zorganizowanej przez CIFC w Vezelay (Francja)
 • 14.07-15.08.1995 Organizacja i realizacja sesji formacyjnej Follereau dla studentów z Polski i Francji w Lourdes (Francja)
 • 02.12.1995 Zorganizowanie w ramach Międzyuczelnianego Konwersatorium Etyki „Medycyna na miarę człowieka” Uroczystej Sesji Naukowej z okazji ukazania się polskiego wydania watykańskiej „Karty Pracowników Służby Zdrowia
 • 1995-1996 Organizacja cyklu wykładów prezentujących „Kartę pracowników Służby zdrowia” (z polecenia kard. Angeliniego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia) w wielu środowiskach medycznych i naukowych w Polsce i na Litwie (w tym w Parlamencie Litewskim)
 • 01-30.03.1996 Organizacja i realizacja Sesji Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej dla studentów z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Sesja połączona z cyklem wykładów otwartych w Akademii Medycznej w Warszawie
 • 12.07-14.08.1996 Organizacja i realizacja sesji formacyjnej Follereau dla studentów z Polski i Francji w Lourdes (Francja)
 • 12.09.1996 Zorganizowanie i prowadzenie spotkania na temat nauczania etyki w uniwersytetach medycznych w Międzyuczelnianym Konwersatorium Etyki „Medycyna na miarę człowieka” z udziałem zaproszonej przez rektora warszawskiej AM prof. Tadeusza Tołłoczkę grupy trzydziestu moralistów, lekarzy i prawników z Anglii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Filipin, Chorwacji i Japonii
 • 16-17.06.1997 Współorganizacja i przewodniczenie Sesji Naukowej z okazji V-lecia Caritas diecezji Warszawsko-Praskiej
 • 12.07-14.08.1997 Organizacja i realizacja sesji formacyjnej Follereau dla studentów z Polski i Francji w Lourdes (Francja)
 • 15.05-30.06 1999 Organizacja i realizacja sesji CIFC w Warszawie z udziałem studentów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Szwajcarii i Francji. 16 godzin wykładów z filozofii
 • 10.02.2001 Organizacja i przewodniczenie Międzynarodowej Sesji Naukowej w Warszawskiej Akademii Medycznej „Trudna próba wierności. Lekarz wobec człowieka u kresu życia” z udziałem gości z Litwy, Ukrainy, Szwajcarii i Francji
 • 21.02.2003 Współorganizacja Sesji Naukowej w Akademii Medycznej w Warszawie „Medycyno dokąd zmierzasz
 • 11.06.2005 Organizacja i przewodniczenie cyklicznego spotkania w ramach Centre International de Formation Chrétienne „Ewangelia w Europie” w UKSW z udziałem profesorów, dziennikarzy i przedsiębiorców z Polski, Ukrainy, Francji, Szwajcarii i Portugalii
 • 7.02.2009 Organizacja i przewodniczenie Sesji Naukowej „By nie zostali sami” z okazji Światowego Dnia Chorego, realizowanej w Warszawie pod patronatem abpa Henryka Hosera
 • 17-20.09.2009 Współorganizacja Uniwersytetu Letniego w Chartres (Francja)Wykłady wygłoszone


 • 12.04.1983 Wykład „Filozofia realistyczna w Polsce” na Międzyuczelnianej Studenckiej Sesji Naukowej w Chęcinach
 • 12.11.1982 Wykład „Realizm, czy idealizm” na Międzyuczelnianej Studenckiej Sesji Naukowej w Zakopanem
 • 1984-1985 Cykl wykładów z filozofii w Domu Generalnym Sióstr Dominikanek w Zielonce (Wprowadzenie do filozofii Arystotelesa i św. Tomasza, wybrane zagadnienia z filozofii współczesnej)
 • 20.10.1985 Wykład: „Filozofia tomistyczna w Polsce” na Sesji Naukowej zorganizowanej przez Augustinum w Ojrzanowie
 • 17.03.1990 Wykład na sesji „Kościół-Katolicyzm-Kultura” zorganizowanej przez Konfraternię Narodu (Wyższa Szkoła Liderów Katolickich Feliksa Jońskiego) na temat: „Antropologiczne podstawy problemu wolności”
 • 01-17.09.1991 Wykłady z filozofii dla studentów na ogólnopolskiej sesji formacyjnej SKMA w Zakopanem („Rola filozofii w kulturze”, „Nauka czy mądrość”, „Antropologiczne podstawy etyki”)
 • 05.10-22.12.1992 Cykl wykładów z filozofii dla studentów Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie
 • 15.04-15.05.1993 Wykłady z filozofii dla studentów uczestniczących w Sesji Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej dla studentów z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy
 • 08.11.1993 Wykład La presence de la pensée de Maritain dans la culture polonaisena Kongresie „Jacques Maritain en Europe” w Tuluzie
 • 11.02-30.04.1995 Wykłady w Centrum Szkolenia Podyplomowego Lekarzy w Warszawie oraz w warszawskiej Izbie Pielęgniarek na temat filozofii i etyki lekarskiej (prezentacja zasad Kodeksu etyki lekarskiej)
 • 01.03-15.04.1995 Cykl wykładów „Poznanie filozoficzne według myśli o. Marie Dominique Philippe” na Sesji Formacyjnej CIFC w Warszawie dla studentów z Polski, Litwy i Ukrainy
 • 22.07.1995 Wykład „Tradition de l'Eglise Grecocatholique – signe de l'unité de l'Europe” (Tradycja Kościoła grekokatolickiego w Polsce jako wyraz jedności kultury Europy) wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej przez Association Internationale pour l'Enseignement Social Chrétien (prof. Patrick de Laubier)
 • 02.12.1995 Prezentacja filozoficznych i teologicznych podstaw „Karty Pracowników Służby Zdrowia” (Watykan 1997) podczas uroczystej sesji naukowej w Konwersatorium Etyki „Medycyna na miarę człowieka” w Warszawie
 • 11-17.11.1995.Wykłady wygłoszone we wspólnocie Eucarestain w Epinasey koło Saint Maurice (Szwajcaria) „Philosophie et exigences de l'Evangile”, „Vers la sagesse
 • 14.03.1995 Wykład (w ramach dwugłosu z ks. Prof. Styczniem) na temat antropologii filozoficznej, jako bazy dla etyki na Sesji naukowej w Akademii Medycznej w Lublinie
 • 04.10-20.12.1996 Wykłady z filozofii w Centrum Szkolenia Podyplomowego Lekarzy w Warszawie
 • 18.05.1996 Wykład „Metafizyka człowieka” na sesji Naukowej na Politechnice Warszawskiej poświęconej teorii Ewolucji w nauce
 • 08.06.1996 Wykład „Aktualność Hipokratesa dziś” na Krajowym Sympozjum Medycyny w Częstochowie
 • 22.11.1996 Wykłady z filozofii w Centrum Szkolenia Podyplomowego Lekarzy w Krakowie
 • 28.09.1996. Wykład „L'exclussion” na XVIII Międzynarodowym Kongresie Follereau w Viviers (Francja)
 • 16.06.1997. Wykład „Miłosierdzie w myśli Raoula Follereau” na Sesji Naukowej zorganizowanej z okazji pięciolecia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • 12.04.1998 Wykład na Sesji na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego (Litwa) „Ochrona ludzkiego życia w świetle antropologii filozoficznej” (Zorganizowała prof. Alina Szaulauskiene)
 • 06.06.1998 Wykład „Godność źródłem praw człowieka” wygłoszony w Akademii Medycznej w Lublinie
 • 17.10.1998 Wykład w ramach CIFC „Zadania filozofii i nauki społecznej Kościoła po upadku marksizmu” w Sion (Szwajcaria)
 • 31.01.1999 Wykład w „Studium Bioetyki” w Kielcach „Filozofia i medycyna na przykładzie batalii o godność człowieka trędowatego według Myśli Raoula Follereau
 • 18.11.1999 Wykład w Akademii Medycznej w Krakowie „Wokół problemów etyki lekarskiej”
 • 11.02.2000 Wykład „Zapomniana deontologia”na Sesji Naukowej zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
 • 16.10.2000 Uroczysty wykład na temat „Cnota miłosierdzia” na centralnych obchodach Dnia Lekarza w Warszawie
 • 07.05.2001 Wykład „Filozofia narodzin człowieka” na Konferencji Naukowej Katedry Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Tychach • 10.05.2002 Wykład „Filozoficzny opis porodu jako spotkania”na VII Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG w Śląskiej Akademii Medycznej w Tychach
 • 08.09.2002 Wystąpienie „Antropologia działań społecznych” na Dorocznym spotkaniu AIESC w Angers (Francja)
 • 1.02.2003 Wykład na Sesji Naukowej w Akademii Medycznej w Warszawie na temat: „Śmierć jako doświadczenie osoby ludzkiej
 • 03-04.05.2003 8 godzin wykładu „Courants principales de la philosophie classique” (Główne nurty filozofii klasycznej) w Ukrainian Catholik University we Lwowie.(Ukraina)
 • 08.09.2003 Udział w okrągłym stole „Fondaments moraux et spirituel de l'economie et de la politique” podczas dorocznego spotkania AIESC w Pradze (Czechy)
 • 21-22.02.2004 Wykład na Sesji Naukowej Stowarzyszenia Lekarzy oddział Kraków w Zakopanem na temat: „Lekarz wobec tajemnicy życia”
 • 09.02.2005 Wykład: Śmierć, jako wypełnienie życia osobowego człowieka” wygłoszony na sesji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lekarzy katolickich w Warszawie
 • 2004-2005 Cykl wykładów z filozofii i etyki dla diagnostów laboratoryjnych z udziałem członków Komisji etyki KIDL
 • 02.05.2005 Wykład: „Kościół wobec filozofii”wygłoszony na Sympozjum Filozoficznym: „Filozofia dla teologów” zorganizowanym przez Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach k. Lwowa
 • 17.05.2005 Wykład: „Antropologiczne podstawy kodeksu etyki diagnostów laboratoryjnych” wygłoszony na Konferencji naukowej na temat etyki zawodowej zorganizowanej przez Instytut Onkologii w Warszawie
 • 10.09.2005 Wykład „Quelle antropologie pour les problemes du Monde contemporaine. Philosophie et l'enseignement social Chrétienne” wygłoszony na Doroczne kolokwium AIESC zorganizowane przez Institut Philantropos i Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)
 • 26.10.2005 Wykład „Etyka czy deontologia. Źródła refleksji moralnej” wygłoszony na konferencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie
 • 03.12.2005 Wykład Wykład: „Antropologiczne podstawy cywilizacji miłości”wygłoszony na Konferencji naukowej „Ideał wychowawczy w nauczaniu Jana Pawła II” w UKSW • 13.01.2006 Wykład „Etyka, czy deontologia” wygłoszony na Krajowym Zjeździe korporacji diagnostów laboratoryjnych
 • 27.01.2006 Udział w debacie na Kongresie Ruchów Katolickich w Warszawie. Głos na temat filozoficznych podstaw kultury chrześcijańskiej
 • 09.02.2006. Wykład „Od poczęcia do śmierci. Tajemnica bytu ludzkiego” wygłoszony na Konferencji Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich w Warszawie
 • 11.05.2006 Wykład „Poznawać, rozumieć, działać” Wykład na konferencji w Polskiej Akademii Umiejętności zorganizowany przez krakowski oddział KIDL
 • 18.10.2006 Wykład w Łódzkim Stowarzyszeniu Lekarzy Katolickich „Personalizm podstawą etyki lekarskiej”
 • 15.10-20.12.2006 Cykl wykładów z filozofii chrześcijańskiej i etyki lekarskiej dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie
 • 03.02.2007 Wykład w Łódzkiej Izbie Lekarskiej: „Etyka odpowiedzialności w zawodzie lekarza”
 • 18.02.2007 Wykład dla lekarzy specjalizujących się w diagnostyce na temat „Antropologia filozoficzna wobec problemów współczesnej medycyny” w Krakowie organizowany w ramach studium „LabLider” przez Centrum Edukacji Menedżerskiej Promotor
 • 11.03.2007Wykład dla lekarzy specjalizujących się w diagnostyce na temat „O potrzebie filozofii w kontekście wybranych aktualnych zagadnień etyki lekarskiej” w Warszawie organizowany w ramach studium „LabLider” przez Centrum Edukacji Menedżerskiej Promotor
 • 3 – 4 października 2008 wykład: Évolution de la conscience morale hippocratique wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Ethique, Finance et Responsabilité” w Château de Bossey, w Genewie (Szwajcaria)
 • 22.10.2008 Komunikat na temat „Uporczywa terapia” podczas sesji naukowej Konferencja naukowa "Granice terapii medycznych" zorganizowanej przez Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW
 • 5.11.2008 Wykład n. t. Porządek wartości moralnych „Przysięgi Hipokratesa” podczas Sesji naukowej organizowanej przez Uniwersytet w Bydgoszczy „Co się dzieje z wartościami? próby diagnozy” • 7.02.2009 Wykład nt: „Miłosierdzie chrześcijańskie jako dopełnienie hipokratejskiej tradycji w medycynie europejskiej” podczas Sesji Naukowej „By nie zostali sami” zorganizowanej przez Konwersatorium Etyki Medycyna na miarę człowieka w Warszawie
 • 3.03.2009 Wykład „Cierpienie, miłość, nadzieja” podczas sesji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowanej przez stowarzyszenie akademickie Soli Deo
 • 14.03.2009 Wykład Obecność kapelana szpitalnego przy chorym, w rodzinie oraz w zespole terapeutycznym szansą na humanizację medycyny wygłoszony na sesji naukowej „Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym” zorganizowanej przez Szpital Bonifratrów, Redakcję czasopisma „Medycyna Praktyczna” oraz papieską Akademię Teologiczną w Krakowie
 • 17.09.2009 „Fondements antropologiques de l'éthique au quotidien (urgence des problémes de la bioétique)”, wykład na Uniwersytecie Letnim w Chartres (Francja)
 • 2 - 4.10.2009 Wykład Aktualność Przysięgi Hipokratesa w świetle problemów związanych z reformą Służby zdrowia wygłoszony na wstępie X Międzynarodowym Kolokwium Społecznym w Velehradzie (Republika Czeska)Praca organizacyjna i społeczna

 • 1981 Zakłada Naukowe Towarzystwo Tomistyczne z siedzibą w Zielonce koło Warszawy
 • 1982 W czasie stanu wojennego organizuje w Zielonce koło Warszawy cykl spotkań na temat filozofii tomistycznej
 • od 1982 jako opiekun Naukowego Koła Studentów Filozofii ATK (UKSW) organizuje cały szereg uczelnianych i międzyuczelnianych sesji naukowych, na których wykłady wygłaszają sami studenci (Warszawa, Kazimierz Dolny, Sandomierz, Zamość, Ojrzanów, Zakopane, Chęciny, Kielce, Lublin, Paryż, Vezelay, Angers, Lourdes)
 • Od 1991 roku zajmuje się upowszechnianiem filozofii, etyki i nauki społecznej Kościoła w ramach Międzyuczelnianego Konwersatorium Etyki „Medycyna na miarę człowieka” oraz grupy studentów związanych z Fundacją Follereau. Praca ze studentami ma charakter naukowy i zarazem formacyjny. Filozofia bowiem prowadzić ma nie tylko do wiedzy, ale do mądrości.
 • W latach 1992 – 1998 zorganizował w ramach Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej 7 sesji formacyjnych dla studentów z Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Gruzji, Rumunii i Słowacji.
 • Od 1996 roku Prowadzi Fundację Polska Raoula Follereau, o charakterze formacyjnym, charytatywnym i misyjnym. W roku 2003 otrzymał dożywotni tytuł fundatora Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Follereau.
 • W latach 2003-2009 zorganizował siedem Festiwali Misyjnych oraz siedem ogólnopolskich Spotkań Niepełnosprawnych Dzieci „Wszystkie Anioły Małej Ani”. Jest inicjatorem powstania Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci.
 • W 2005 roku w ramach misji Follereau odbył podróż Śladami Karola de Faucauld i Raoula Follereau po najuboższych krajach afrykańskiego Sahelu (Mali, Burkina Faso, Niger)
 • Opublikowany w 2007 roku w Neewsweeku” wywiad z dr Kazimierzem Szałatą otrzymał nagrodę „Grand Press” jako wywiad roku w kategorii dziennikarstwa specjalistycznego.
 • Od 2002 roku dr Kazimierz Szałata jest radnym Miasta Zielonka
 • W 2006 roku został wybrany na prezesa korporacyjnego sądu II Instancji Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna