Drugi synod biskupów pośWIĘcony afrycePobieranie 34.84 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar34.84 Kb.
DRUGI SYNOD BISKUPÓW POŚWIĘCONY AFRYCE

W dniach od 4 do 25 października br. odbyło się w Watykanie II Specjalne Zgromadzenie synodalne Biskupów, określane jako II Synod poświęcony Afryce. Zapowiedziany jeszcze przez Jana Pawła II i potwierdzony przez Benedykta XVI Synod Biskupów podjął temat: „Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata (Mt 5,13-14)”.

Obrady obecnego Synodu były kontynuacją poprzedniego Synodu poświęconego Afryce, który miał miejsce w Watykanie 15 lat temu. W kontekście podjętego tematu, uczestnicy Synodu starali się zwrócić uwagę na dramatyczne sytuacje nurtujące kraje afrykańskie. Afryka zdaje się być obszarem zapominanym przez resztę świata, będąc jednocześnie kontynentem bogatym kulturowo i ważnym ekonomicznie ze względu na zasoby bogactw naturalnych. Niektórzy uważają, że Afryka jest „kontynentem przyszłości”.

Wśród 240 uczestników Synodu, oprócz Braci Mniejszych Kapucynów i Konwentualnych, obecnych było 6 naszych Współbraci: Wilfrid kard. Napier, Arcybiskup Dubranu w Południowej Afryce, który był także jednym z przewodniczących sesji Synodu; Claudio kard. Hummes, Prefekt Kongregacji do spraw Duchowieństwa; Giovanni Martinelli, wikariusz Apostolski w Tripolisie - Libia; Paul-Simeon Ahouanan Djro, Arcybiskup Bouake - Wybrzeże Kości Słoniowej; Adriano Langa, Biskup Inhambane - Mozambik oraz Giorgio Bertin, Biskup Gibuti i Administrator Apostolski w Mogadiszu - Somalia. Z powodów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w obradach Synodu Kardynał Dos Santos z Mozambiku.


20 LAT OD UPADKU MURU BERLIŃSKIEGO

20 lat temu - 9 listopada 1989 r. - został obalony Mur Berliński a wraz z nim komunizm. Wielu uważało, że system ten nie upadnie zanim nie przeminą przynajmniej dwa pokolenia. Tymczasem w ciągu jednego roku komunizm załamał się w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech, a także w Niemieckiej Republice Demokratycznej oraz w Rumunii, (gdzie został rozstrzelany dyktator Causescu). W 1989 roku dokonały się największe przemiany XX wieku, otwierające nowe karty historii i życia Europy.


ZAMKNIĘCIE OBCHODÓW 800-LECIA CHARYZMATU FRANCISZKAŃSKIEGO W CHORWACJI I BOŚNI-HERCEGOWINIE

W uroczystościach, które zakończyły obchody jubileuszowe w Chorwacji i Bośni-Hercegowinie, uczestniczyli - oprócz Franciszkańskiej Rodziny Zakonnej, osoby konsekrowane z innych zgromadzeń oraz wspólnota lokalnego Kościoła.

Te Deum chorwackiej Rodziny Franciszkańskiej rozbrzmiewało 30 sierpnia 2009 r. w sanktuarium Jana Chrzciciela Podmilacje (Bośnia). Uczestniczyli w nim ministrowie czterech Rodzin Franciszkańskich, przełożone generalne i prowincjalne żeńskich zgromadzeń franciszkańskich, władze i przedstawiciele FZS oraz Młodzieży Franciszkańskiej. Blisko 7000 osób dziękowało Bogu za chwalebną historię Franciszkanów na tych ziemiach, i zobowiązało się żyć dziś Ewangelią, jak żył nią Franciszek w swoim czasie.

17 września br. w kościele p.w. Św. Krzyża w Zagrzebiu (do 1990 r. jedyny kościół katolicki wybudowany w czasach komunistycznych w nowej części miasta), odbył się koncert przedstawiający historię Franciszkanów od 1212 do 2009 roku. Następnego dnia, w tym samym kościele, pod hasłem: „Wkład Św. Franciszka w rozwój życia konsekrowanego”, obchodzono dzień życia konsekrowanego.

Na zakończenie - 19 września - w katedrze w Zagrzebiu, wypełnionej po brzegi wiernymi, przy grobie Bł. Alojzego Stepanica, Arcybiskupa Zagrzebia i Tercjarza Franciszkańskiego - Józef kard. Bozanić, przewodniczył uroczystej Eucharystii, którą koncelebrowało 18 biskupów chorwackich i blisko 200 kapłanów franciszkańskich. W wygłoszonej homilii, kard. Bozanić powiedział: „Dziękujemy Bogu za łaskę początków, ale też za to, że znalazła ona żyzną glebę wśród naszego ludu”.

Z okazji uroczystego zamknięcia obchodów jubileuszowych 800-lecia, poczta chorwacka 17 września br. wydała okolicznościowy znaczek, który przedstawia obraz modlącego się Św. Franciszka, autorstwa C. Medovicia. Oryginalny obraz znajduje się w wielkim ołtarzu kościoła p.w. Św. Franciszka w Zagrzebiu. W tym kościele znajduje się także kaplica, w której - według starej tradycji - przebywał Święty z Asyżu, gdy w roku 1212 z powodu przeciwnych wiatrów, musiał na jakiś czas zatrzymać się w Chorwacji.


ŚWIADECTWO MISYJNE BISKUPA ANTONIEGO ZERDINA

W środę wieczorem, 14 września 2009 r., w bazylice patriarchalnej Św. Jana na Lateranie, podczas misyjnego czuwania dla Diecezji rzymskiej, swoje świadectwo złożył Bp Antoni Zerdin, Wikariusz Apostolski w San Ramon, w Peru.

„Dzięki niezbadanym wyrokom Opatrzności jestem biskupem, wikariuszem Apostolskim w San Ramon, w centralnej części lasów peruwiańskich, gdzie rozpoczynałem pracę ewangelizacyjną wśród tubylców. Ewangelizacja w tamtejszych warunkach jest procesem złożonym i zarazem bogatym w wydarzenia, poprzez które nie tylko niosłem ludziom Dobrą Nowinę, ale też sam byłem ewangelizowany. Lud Shipibo nadał mi imię Rai Bea. Wraz z nimi stworzyliśmy wspólnotę Kościoła i wybudowaliśmy świątynię, gdzie gromadzimy się, gdy jest to możliwe, na sprawowanie Eucharystii i umacnianie młodych pokoleń w wierze. Pokonując tysiące kilometrów wśród buszu i amazońskich rzek, usiłujemy być ziarnem Słowa, które sam Bóg zasiał na niezmierzonym obszarze lasów amazońskich i w sercach ludów, które tracą swoje lasy i walczą, by je zachować. Kilka tygodni temu, Prezydent Republiki Peru, zwrócił się do nas, biskupów, abyśmy byli pośrednikami w walce o przetrwanie tamtejszych ludów. Walka ta pochłonęła wiele niewinnych ofiar.

Jako koordynator komisji pastoralnej, która powstała przy Konferencji Episkopatu Peru, czuję się odpowiedzialny w tej dziedzinie działalności Kościoła, służąc ludom zamieszkującym lasy amazońskie i Kordylierę Andów.

W Centrum Międzykulturowym Nopoki, w jednej z prowincji mego wikariatu, młodzi tubylcy z różnych plemion, na jednym z wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Sedes Sapientiae, uczą się godnego życia, inspirowanego na Jezusie Chrystusie, odkrywając jak wielce jest ono zgodne z życiem i kulturą, której są dziedzicami”.
PANAMA - BRACIA MNIEJSI W OBRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO NISZCZONEGO DLA ZYSKU

Franciszkanie z parafii Naszej Pani de la Candelaria w La Pintada wyrazili swój niepokój z powodu wyzysku i zniszczeń środowiska naturalnego Ameryki Środkowej ze strony niektórych przedsiębiorstw przemysłowych. Teoretycznie powinien być to teren chroniony przed zniszczeniem. Jednak kopalnie i przedsiębiorstwa przemysłu górniczego otrzymały prawo do korzystania z zasobów naturalnych regionu, co w konsekwencji prowadzi do nieodwracalnych zniszczeń lasów i „zanieczyszczenia matki ziemi”. Franciszkanie wyrazili sprzeciw wobec „projektu rozwoju, w którym popiera się nieuczciwy zysk oraz zaniepokojenie wobec niewymiernych strat, jakie powstają na skutek niszczycielskiego wykorzystywania bogactw naturalnych”. „Są takie wartości, które nie podlegają negocjacjom” - mówią Bracia, a wśród nich respektowanie Konstytucji naszego kraju, która jako fundament przyjmuje umowę o ustawicznym rozwoju i sprawiedliwym dysponowaniu bogactwami naturalnymi. Franciszkanie zwracają się do odpowiednich władz, aby zagwarantowały ochronę wielkich naturalnych bogactw, jakie Panama posiada.


SZWECJA - BRATERSKA WIZYTA I OBRADY KAPITUŁY WYBORCZEJ FZS

W dniach 25-27 września br. w Marielund, w pobliżu Sztokholmu, odbyła się braterska wizyta oraz narodowa kapituła wyborcza FZS w Szwecji. Jako wizytatorzy, uczestniczyli w niej: Benedetto Lino, radny międzynarodowy i Fr. Ivan Matcić OFM - asystent generalny FZS. Przewodnim tematem kapituły było przesłanie: „Jako Franciszkanie jesteśmy wezwani do służby. Co to oznacza dla nas?”. Po przedstawieniu tematu przez wizytatorów, podjęto wspólny dialog, w który zaangażowani byli wszyscy uczestnicy kapituły. Sesja wyborcza miała miejsce po południu 26 września. Na przełożonego narodowego został wybrany Jan-Olof Hellsten, a na radnego międzynarodowego wybrano Maurice Devenney.

FZS w Szwecji stanowią cztery wspólnoty lokalne, które tworzy 75 członków po ślubach, a także 26 kandydatów i zainteresowanych III Zakonem. Dwie z powyższych wspólnot mają jako asystenta Brata Mniejszego, jedną opiekuje się Kapucyn, a jedną TOR. Fr. Henrik Roelvink OFM, jest jedynym Bratem Mniejszym pracującym w Szwecji. T on właśnie przez długie lata z poświęceniem i miłością opiekował się lokalnymi wspólnotami FZS, służąc im również jako asystent narodowy.
FORMACJA MISYJNA W BRUKSELI

Śmierć naszego współbrata Gratiena Jaumain OFM głęboko dotknęła wspólnotę misyjną. Wraz z Braćmi ze wspólnoty św. Franciszka i Siostrami Klaryskami, przy trumnie Zmarłego zorganizowano modlitewne czuwanie, któremu towarzyszyły modlitwy prowadzone w języku angielski i francuskim.

Fr. Vincenzo Marcoli, sekretarz generalny OFMConv. przebywał cztery dni we wspólnocie misyjnej, poddając pod refleksję wymiar misyjny życia franciszkańskiego. 3 października przybył z czterodniową wizytą Fr. Aubert Bertrand OFMCap., który prowadził rozmowy na temat ekonomii we wspólnocie, ta zaś odnosi się do finansów, oraz życia i misji franciszkańskiej.

4 października Fr. Damien i Fr. Larry OFMCap. obchodzili wraz z Kapucynami z Anversy 100-lecie fundacji ich misji w Republice Kongo. W tym też dniu Wspólnota Misyjna uczciła Św. Franciszka świętując wraz z anglikańskimi tercjarzami franciszkańskimi. Fr. Larry, 7 października powrócił do swojej prowincji, gdzie podjął nowe obowiązki. Po kursie Fr. Auberta, Bracia udali się do Misyjnej Centrali w Bonn, gdzie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Fr. Stephana Ottenbreit’a i Wolfganga Spohna. Po powrocie z Bonn, Bonoit-Michel poświęcił się pogłębieniu znajomości dokumentów Kościoła na temat dialogu międzyreligijnego, a Damine kontynuuje swoje studium dotyczącego historii misyjnej. Fr. Bernard Beermann OFMCap. poprowadził we wspólnocie refleksję na temat sprawiedliwości, pokoju i nienaruszalności stworzeń. W międzyczasie wszyscy misjonarze kontynuowali przygotowanie prezentacji (w power-poincie) dotyczącej całego kursu dla Braci, do których dołączą wyjeżdżając na misje.

W dniach 21-22 października, Fr. Juvenal Nadyambie z Rwandy, który błyskotliwie ukończył swoje studia na uniwersytecie w Louvain, podzielił się ze wspólnotą doświadczeniami misyjnymi, związanymi z wydarzeniami, jakie maiły miejsce w Rwandzie.

Następnie, w dniach 19-29.10. Wspólnota zastanawiała się nad tym jak będąc misjonarzami franciszkańskimi być przewodnikami, czując się potrzebnymi w pracy wśród ludzi innych kultur, w celu wykształcenia i animowania Małych Wspólnot Chrześcijańskich. Innymi argumentami, nad którym zastanowią się Bracia będą: dzielenie się wiarą i słowem Bożym; jak poradzić sobie z rozwiązaniem problemów we wspomnianych Małych Wspólnotach; jak pracować na zewnątrz i wewnątrz wspólnoty; pogłębienie ewangelizacji w kontekście sprawiedliwości społecznej. W listopadzie jest przewidziany tygodniowy pobyt poświęcony duchowości franciszkańskiej w sanktuariach prowadzonych przez Zakon we Włoszech, a następnie w Rivotorto odbędą się rekolekcje, które zakończą ten etap formacji.


KSIĄŻKI FRANCISZKAŃSKIE

Inny franciszkanizm. Franciszkanki Misjonarki - z Gemona do Nowego Jorku - pomiędzy emigracją a służbą społeczną. Giuseppe Buffon, M. Antonietta Pozzebon, Ed. Biblioteca Francescana Milano, ss. 410

Europa i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, ze swymi zróżnicowanymi interpretacjami dotyczącymi czasu, miejsca, religii i ekonomii; ruch emigrantów i jego znaczenia etniczne, społeczne, polityczne i organizacyjne; zjawisko katolicyzmu wśród kościołów lokalnych i aspiracja, aby kontrolować wszystko poprzez wykształcenie przemysłowe i wyznaniowe; powstawanie nowej antropologii jednostki, celowości, autonomii; mity o przezwyciężaniu granic, sprawności, sukcesu, lojalności - oto główne tematy wzięte pod uwagę w analizie grupy zakonnic franciszkańskich z Włoch, Austrii i Tyrolu, które w 1865 roku wyjechały z Gemony (prowincja Udine) do Nowego Jorku, aby poświęcić się pracy wśród emigrantów z Niemiec, a także Irlandii oraz Włoch, zakładając szkoły, ochronki i uniwersytety. Ich sukces i schyłek idzie w parze ze współczesnymi wydarzeniami. Analizy dokonano z podwójnej perspektywy, tak na bazie źródłowej, jak i przekazów. Dlaczego i w jaki sposób pewna grupa społeczna sięga do przeszłości pewnego zgromadzenia zakonnego, by przypomnieć o nim współczesnym? Aby odpowiedzieć na te pytania, w drugiej części opracowania badania autora opierają się na pięciu płaszczyznach, m.in.: upamiętnić przeszłość; wybrać kryteria selekcji danych; zinterpretować działalność inteligencji; wziąć pod uwagę względność przekazów.Ikona Św. Franciszka - (Icona di S. Francesco d’Assisi), Sergiusz M. Bałdyga OFM, Wrocław 2009, pp. 36 - to próba przybliżenia przez sztukę tej nieskończenie małej, a zarazem ważnej postaci Kościoła katolickiego, którą był św. Franciszek z Asyżu. Ikona zawierająca kilka najważniejszych wydarzeń z życia Biedaczyny opowiada o tym, jak młody mężczyzna odczytał swoją drogę życia i jak przemienił się w dojrzałego człowieka i prawdziwego chrześcijanina. Francesco to nie tylko marzyciel, twórca reguły, ewangelizator, stygmatyk i założyciel Zakonu Braci Mniejszych czy patron ekologów, to także duchowa przygoda, którą może przeżyć każdy z nas. Poprzez tę publikację, która wpisuje się w obchody 800 lecia zatwierdzenia Franciszkowej Reguły Życia. Odczytując Ikonę Św. Franciszka, Fr. Sergiusz, pomaga nam odkryć na nowo postać Biedaczyny z Asyżu i jego duchowość, a także prześledzić własne drogi w poszukiwaniu swojego miejsca w świecie.
Zapraszamy do odwiedzenia internetowej strony Międzynarodowej Księgarni Franciszkańskiej: http://www.libreriafrancescana.it
WIADOMOŚCI W SKRÓCIE

Dni studium: Św. Bonawentura, Itinerarium mentis In Deum: recepcja w XX w. Z okazji 750-lecia powstania Itinerarium (1259-2009), dnia 26 września br., w Sanktuarium na Alwerni odbyła się sesja naukowa, podczas której swe wykłady przedstwaili: Andrea Bellandi (Wydział Teologiczny Centralnych Włoch) - Obecność Itinerarium mentis in Deum w studiach związanych ze Św. Bonawenturą u Józefa Ratzingera oraz Paolo Martinelli OFMCap (Papieski Uniwersytet Antonianum) - Itinerarium mentis in Deum w teologii Hansa Urs von Baltazara.

Następnego dnia, 27 września, na Papieskim Uniwersytecie Antonianum, ten sam argument podjęli: Silvano Zucal (Uniwerstyet w Trento) - Św. Bonawentura w formułowaniu myśli Romano Guardiniego, w nawiązaniu do Itinerarium mentis in Deum oraz Stephane Oppes OFM (Papieski Uniwersytet Antonianum) - Studium Luigiego Stefanini nad Itinerarium mentis in Deum.


Minister Generalny członkiem Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary. Poprzez Sekretarza Stanu, Kard. Tarci sio Bertone, Ojciec Święty Benedykt XVI mianował na następne 5 lat naszego Ministra Generalnego, Fr. Jose Rodriguez Carballo, członkiem Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary.
Klaryski z Lerma (Hiszpania). Siostry Klaryski w Lerma (Burgos-Hiszpania) podają do wiadomości, iż bardzo wiele kandydatek do zakonu puka do klasztornej furty. Obecnie tamtejszą wspólnotę tworzyło 140 Sióstr, w większości młodych. 100 z nich przeniosło się do La Aguilera (Burgos), gdzie Prowincja Arantzazu podarowała im klasztor, w którym przechowywane są relikwie S. Pedro Regalada.
14 Profesów wieczystych w jednej Prowincji. 5 listopada br. Minister Generalny przyjmie śluby wieczyste 14 Braci z Prowincji Niepokalanego Poczęcia w Brazylii. Uroczystości będą miały miejsce w Agudos, w ramach Kapituły duchowej prowincji, w przededniu rozpoczęcia Kapituły prowincjalnej (wyborczej).
Rodzina Franciszkańska w Słowenii zakończyła uroczyście obchody jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia Reguły Zakonu Braci Mniejszych. Główne uroczystości odbyły się w Lublianie w kwietniu i w październiku br. 13 kwietnia w najsławniejszej sali Lubliany, poprzez słowo i pieśni, została przedstawiona historia Franciszkanów na przestrzeni 780 lat ich obecności w Słowenii. Ukazano w ten sposób dziedzictwo i wkład franciszkanizmu dla narodu słoweńskiego. Październikowe uroczystości podzielone były na dwie części: uroczystą Mszę św., której przewodniczył Nuncjusz Apostolski, Mons. Santos Abril y Castello oraz festiwal franciszkański. Zaprezentowano na nim dziewięć nowych piosenek o Św. Franciszku. Uroczystości te zgromadziły bardzo wielu uczestników tak młodych, jak i starszych.

25 września poczta słoweńska wyemitowała okolicznościową kartkę przedstawiającą Św. Franciszka oraz znane pozdrowienie „Pax et Bonum”.


Prowincja Św. Franciszka Solano w Argentynie, w dniach 9-12 października, w ramach obchodów 800-lecia łaski początków, zaprosiła młodzież ze wszystkich wspólnot na ogólnonarodowe Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Organizacją spotkania zajął się Prowincjalny Sekretariat do spraw Młodzieży. Ponad 1500 osób potwierdziło swoją obecność. Oczekuje się, że będzie to wielki duchowy namiot spotkania, refleksji i modlitwy. Młodzi ludzie zamieszkają w miasteczku studenckim Narodowego Uniwerstetu w Rio Cuarto i w namiotach. Będą mogli uczestniczyć w 13 warsztatach tematycznych. W niedzielny poranek, miejscowy Biskup, roześle wszystkich na teren całego miasta, aby idąc od domu do domu mogli przeżyć misyjną przygodę i dać świadectwo wiary, szczególnie na peryferiach miasta i wśród najbardziej ubogich mieszkańców. W ten sposób zjednoczą się w radości całego Zakonu.
Studium poświęcone B. Camilli da Verano odbędzie się 7 listopada br. w klasztorze S. Chiara da Camerino i podejmie temat: Reguła zakonna i kobiecość. Więcej informacji można uzyskać na stronie: clarissecamerino@tiscali.it
Nowy rok akademicki na PUA - 20 października br. uroczystą Mszą św. w bazylice Św. Antoniego został zainaugurowany nowy rok akademicki 2009/2010 na Papieskim Uniwersytecie Antonianum. Mszy św., w której uczestniczyli: Władze uczelni, Profesorowie, Studenci i Pracownicy, przewodniczył Minister Generalny Zakonu a zarazem Wielki Kanclerz PUA.
KALENDARZ MINISTRA GENERALNEGO

02-03 listopada: udział w spotkaniu przewodniczących Konferencji UCLAF (Argentyna)

04-05 listopada: udział w Kapitule Namiotów Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii

06-07 listopada: otwarcie Kapituły Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii

09 listopad: święto Bł. Jana Dunsa Scota – Papieski Uniwersytet Antonianum – Rzym

09-13 listopada: Posiedzenie Definitorium Generalnego (Rzym)

16-20 listopada: spotkanie wizytatorów Generalnych (Rzym)

25-17 listopada: udział w spotkaniu (posiedzeniu) Przłożonych Generalnych USG


Niosący dar Ewangelii

Dar Ewangelii leży u początków naszej wspólnoty. W Testamencie Franciszka, dar Braci i dar ewangelicznej formy życia są ze sobą bardzo ściśle związane. Gdy dwóch pierwszych towarzyszy zapytało Franciszka, co mają zrobić, aby mogli żyć razem z nim, on odpowiedział: „Prośmy o radę Chrystusa”, i wraz z nimi udał się do kościoła, by trzykrotnie otworzyć Księgę Ewangelii. Poprzez Ewangelię mówi do nas sam Chrystus i w owym zasłuchaniu się w Jego głos, rodzi się duchowa więź we wspólnocie. Mała grupa Braci, stanowiąca zalążek Zakonu Braci Mniejszych, w początkowym momencie nie zna żadnych podziałów. Są ludźmi wierzącymi pragnącymi na nowo odczytać Ewangelię!


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna