Duszpasterstwo Nauczycieli I Wychowawców Diecezji Włocławskiej I Komisja Międzyzakładowa nszz „Solidarność”Pobieranie 19.16 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.16 Kb.
Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Diecezji Włocławskiej

i

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku
ogłaszają konkurs, który zrodził się z inspiracji uczczenia 25-tej rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II we Włocławku i Kruszynie. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli wiedzy na temat życia i przesłania Jana Pawła II, podróży apostolskich, a w szczególności IV pielgrzymki do Ojczyzny, która odbyła się w dniach 1-9 czerwca 1991 r. pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście.

Organizatorom miło poinformować, że uroczystości upamiętniające pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II we Włocławku pod hasłem 6-7 czerwca 1991 r. – Jan Paweł II w sercu i pamięci, w tym także konkurs, patronatem honorowym objęli:J.E. Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering

Senator RP Józef Łyczak

Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Przewodniczący Rady Miasta Włocławka Jarosław Chmielewski

Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski

Konkurs będzie realizowany w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i multimedialnej.

W załącznikach znajdują się regulaminy.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.


Włocławek, luty 2016 roku

Regulamin konkursu literackiego:
1. Uczestnicy konkursu - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Temat - Jak rozumiesz słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane we włocławskiej katedrze 6 czerwca 1991 r. podczas tzw. spotkania z polską szkołą: … Młodzież i dzieci są przyszłością świata, są przyszłością narodu i Kościoła, są tą przyszłością oni, młodzi ludzie, ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę, o Kościół, o naród, o cały naród...

Lub

Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją…

refleksje.
3. Prace mogą być pisane komputerowo – wydruk komputerowy 3-6 stron (czcionka Times New Roman – 14, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany) lub odręcznie – pismo czytelne, format A4. Kartki powinny być spięte, ponumerowane, zaopatrzone w stronę tytułową z imieniem i nazwiskiem autora, imieniem i nazwiskiem opiekuna wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, klasą, nazwą i adresem szkoły.

Kryteria oceny:

- zgodność z tematem,

- waga argumentów i przykładów zawartych w pracy,

- forma językowa,

- oryginalność.

4. Do pracy należy dołączyć podpisaną przez opiekuna / pełnoletniego uczestnika zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele niniejszego konkursu.

5. Prace należy składać/ przesyłać do 30 kwietnia 2016 roku na adres:Komisja Międzyzakładowa NSZZ „S” POiSWKiZD

87-800 Włocławek, ul. Mechaników 1

6. Prace stają się własnością organizatora. Najlepsze wyłonione przez komisję konkursową zostaną nagrodzone.
Regulamin konkursu plastycznego:
1. Uczestnicy konkursu - uczniowie szkoły podstawowej.

2. Temat – Jan Paweł II w naszych sercach

3. Technika wykonania – dowolna, np. malarska, rysunek, collage, wycinanki witrażowe.

4. Format pracy – A3 lub A2, zaopatrzona w kartę z imieniem i nazwiskiem autora, imieniem i nazwiskiem opiekuna wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, klasą, nazwą i adresem szkoły.

Kryteria oceny pracy plastycznej:

- zgodność tematyczna,

- poprawność użytej techniki plastycznej,

- zaangażowanie,

- osobista ekspresja,

- estetyka wykonania.

5. Do pracy należy dołączyć podpisaną przez opiekuna uczestnika zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele niniejszego konkursu.

6. Prace należy składać/ przesyłać do 30 kwietnia 2016 roku na adres:


Komisja Międzyzakładowa NSZZ „S” POiSWKiZD

87-800 Włocławek, ul. Mechaników 1

7. Prace stają się własnością organizatora. Najlepsze wyłonione przez komisję konkursową zostaną nagrodzone.


Regulamin konkursu w kategorii multimedialnej:
1. Uczestnicy konkursu - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2. Temat – Bogu dziękujcie, ducha nie gaście – pielgrzymi szlak Ojca Świętego Jana Pawła IILub

Pokolenie JP2 – Jan Paweł II w sercach młodych Polaków

3.Charakterystyka pracy: prezentacja powinna zawierać 15 – 20 slajdów. Stosunek tekstu do materiałów graficznych powinien wynosić 60% - 40%. W prezentacji na ostatniej stronie należy podać bibliografię, w tym źródła pochodzące z Internetu. Uczestnik nie powinien korzystać z Wikipedii ze względu na występujące tam błędy. Pracę należy dostarczyć na podpisanym nośniku cyfrowym (CD, DVD) w twardym opakowaniu, z wydrukowaną okładką z imieniem i nazwiskiem autora, imieniem i nazwiskiem opiekuna wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, klasą, nazwą i adresem szkoły.

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:

- zgodność tematyczna,

- zgodność z regulaminem,

- samodzielność w korzystaniu z dostępnych źródeł, cytowanie,

- poprawność użytej techniki,

- zaangażowanie i ekspresja,

- estetyka wykonania.

4. Do pracy należy dołączyć podpisaną przez opiekuna / pełnoletniego uczestnika zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele niniejszego konkursu.5. Prace należy składać/ przesyłać do 30 kwietnia 2016 roku na adres:

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „S” POiSWKiZD

87-800 Włocławek, ul. Mechaników 1

6. Prace stają się własnością organizatora. Najlepsze wyłonione przez komisję konkursową zostaną nagrodzone.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna