Dyczek piotr Architektura Starożytnej Grecji I Rzymu – wykład monograficzny/ogólno-instytutowy/ogólnouniwersyteckiPobieranie 5.51 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar5.51 Kb.
DYCZEK Piotr - Architektura Starożytnej Grecji i Rzymu – wykład monograficzny/ogólno-instytutowy/ogólnouniwersytecki

 
W trakcie wykładu studenci zostaną zapoznani z podstawową terminologią dotyczącą architektury klasycznej i technikami budowlanymi. Szczegółowo zostaną omówione porządki architektoniczne oraz podstawy planowania budowli antycznych. Będzie też zaprezentowany zarys historii architektury począwszy od okresu archaicznego w Grecji a skończywszy na IV w. n. e w Rzymie. Punkt ciężkości zostanie położony na archeologiczny kontekst budowli. Do opisów będą wykorzystane wszystkie typy źródeł. Omówione zostaną różne typy budowli greckich i rzymskich, będzie wyjaśniona ich geneza, funkcje, wystrój architektoniczny. Zaprezentowane także będą  unikatowe konstrukcje architektoniczne oraz takie których funkcje są jeszcze niejasne. Zostanie omówiona także rzymska architektura militarna. Bogaty materiał ikonograficzny powinien ułatwić przyswojenie materiału.


 
Warunki: uczestnictwo w wykładach i zależnie od typu zaliczanych zajęć, zaliczenie na ocenę lub egzamin.
 
WYBRANA LITERATURA 

 1. Adam J-P, La construction romaine: materiaux et technique, Paris 1989.

 2. Ashby T. A Topographical Dictionary of Ancient Rome London 1941.

 3. Bernhard M-L, Sztuka grecka, wszystkie tomy, Warszawa 1974-1989.

 4. Berve H., Gruben G., Hirmer M., Greek Temples, Theatres and Shrines, London 1963.

 5. Blake M., Roman Construction in Italy from Nerva through the Antonines, Philadelphia 1973.

 6. Carpenter R., The architects of the Parthenon, London 1970.

 7. Coulton J.J., Greek Architects at Work, London 1977.

 8. Dinsmoor W. B., The Architecture of Ancien Greece London/New York 1950.

 9. Dyczek P, Mnemosyne, Zapiski archeologiczne, Warszawa 1998.

 10. Grant M., The Roman Forum, London 1970.

 11. Hermansen G. Ostia, Aspects of Roman City Life, Edmonton 1982.

 12. Hopper R. J., The Acropolis, London 1971.

 13. Jones A.H.M., The Greek City from Alexander to Justynian, Oxford 1966.

 14. Kähler H., Der romische Tempel, Raum und Landschaft, Berlin 1970.

 15. L'Architettura Romana [in] Enciclopedia Classica, Turin 1959.

 16. Parnicki-Pudełko S, Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1985.

 17. Robertson D.S., Greek and Roman Architecture, Cambridge 1943.

 18. Sadurska A.  Archeologia starożytnego Rzymu, oba tomy, 1975-1980.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna