Dyrektor Muzeum Historii Kielc dr Jan Główka Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab prof. Ujk beata Wojciechowska dr habPobieranie 12.67 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.67 Kb.
Dyrektor Muzeum Historii Kielc dr Jan Główka
Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska
Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska
dr hab. Urszula Oettingen
Zapraszają na konferencję naukową „Kielce – rok 1914”

Obrady w Archiwum Państwowym w Kielcach (ul. J. Kusocińskiego 57),

środa 5 listopada 2014 r.

10.00 – 10.15

Otwarcie obrad
10.15 – 11.30

 1. Prof. dr hab. Wiesław Caban, Spory o drogi do niepodległości w XIX wieku.

 2. Prof. dr hab. Adam Massalski, Kielczanie w II Brygadzie Legionów Polskich - bracia Massalscy.

 3. Wiesława Rutkowska, Źródła do dziejów Kielc w latach I wojny światowej w Archiwum Państwowym w Kielcach.

 4. Marcin Kolasa, Źródła ikonograficzne do dziejów Legionów Polskich w zbiorach Muzeum Historii Kielc.


11.30 – 11.45

Przerwa kawowa
11.45 – 13.15

 1. Dr Izabela Bożyk, Zapomniana postać oficera Legionów i POW Jana Zdanowicza - Opielińskiego "Wojsznara" i jego związki z Kielcami.

 2. Dr Marek Maciągowski, Kielce we wspomnieniach rabina Moshe Nachuma Jerozolimskiego.

 3. Dr hab. prof. UJK Jerzy Pająk, mgr Kamila Cybulska, Kobiety w ruchu niepodległościowym na ziemi kieleckiej 1914-1918.

 4. Dr hab. prof. UJK Małgorzata Przeniosło, Organizacje samopomocy społecznej na Kielecczyźnie w latach I wojny światowej.

 5. Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, Miejsca pamięci I wojny światowej w krajobrazie Kielc


13.15 – 13.45

Przerwa
13.45 – 15.00


 1. Dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha, Władysław Dziadosz - legionista i wojewoda kielecki.

 2. Prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan, Józef Piłsudski i rok 1914 w narracjach szkolnych z lat 30-tych XX wieku.

 3. Dr hab. prof. UJK Grażyna Legutko, Rok 1914 w twórczości Wacława Sieroszewskiego, Andrzeja Struga i Gustawa Daniłowskiego.

 4. Mgr Alicja Malicka, Marsze Szlakiem Kadrówki (1924-1939).


Dyskusja

Wydarzenia towarzyszące
Wystawa czasowa pt. „Okruchy Historii” – kolekcja Stanisława Piotrowicza (m.in. obiekty związane z historią 4 Pułku Piechoty Legionów) – Muzeum Historii Kielc, ul. Świętego Leonarda 4, listopad-grudzień 2014 r. oraz projekcja filmu dokumentalnego pt. „Marsz Szlakiem I Kadrowej - 1926 r.”. (w godzinach otwarcia muzeum).
Wystawa planszowa pt. „Z albumów Legionów Polskich” (opracowana przez Muzeum Historii Kielc - w sali wystawowej Archiwum Państwowego w Kielcach).
Prezentacja wydawnictw Archiwum Państwowego w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Instytutu Historii UJK w Kielcach i Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.
Wystawa „Miejsca i cmentarze z lat I wojny światowej na ziemi kieleckiej w fotografii Urszuli Oettingen” (Archiwum Państwowe w Kielcach).
Wykład dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen, „Miejsca pamięci z lat I wojny światowej w źródle archiwalnym”. (26 listopada 2014 r. w Archiwum Państwowym w Kielcach, w ramach comiesięcznego cyklu „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna