Dyrektor szkoły/placówki /pracodawcaPobieranie 106.49 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar106.49 Kb.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

 1. ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)


 1. ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)


 1. ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu


....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy
....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodamiOznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

M.2.

Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

834103

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

311512

Technik mechanizacji rolnictwa


Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

 1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

 2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

 • hala obsługi i napraw ciągników i maszyn rolniczych - usytuowana w budynku warsztatów szkolnych; podłoga betonowa, ściany otynkowane i malowane farbą zmywalną na wysokość 1,8 m, oświetlenie zgodne z normami; o powierzchni min. ok. 200 m2 , wyposażona w niezbędne media:

  • centralne ogrzewanie,

  • wentylacja naturalna grawitacyjna,

  • instalacja elektryczna 230V i 400V,

  • instalacja pneumatyczna lub sprężarka przewoźna;

 • magazyn części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regały na części, podzespoły, narzędzia i przyrządy naprawcze oraz materiały eksploatacyjne.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

l.p.

nazwa

Istotne funkcje- parametry
techniczno-eksploatacyjne/ uwagi


liczba

liczba urządzeń

w OE

pojazdyCiągnik rolniczy

klasy od 2 do 5

o mocy od 22 do 80 kWszt. 1


Przyczepa transportowa

2 – osiowa

o ładowności 4 - 6 tszt. 1
maszynyAgregat uprawowy czynny

szerokość robocza 3,0 – 3,5 m

szt. 1


Siewnik zbożowy rzędowy

zawieszany lub przyczepiany

szt. 1


Siewnik punktowy
szt. 1


Sadzarka do ziemniaków

chwytakowa lub czerpakowa

szt. 1


Rozsiewacz nawozów

zawieszany

lub przyczepianyszt. 1


Opryskiwacz

zawieszany

szt. 1


Kosiarka rotacyjna

z napędem dolnym lub górnym

szt. 1


Przetrząsacz do siana

może być zamiennie przetrzasaczo-zgrabiarka

szt. 1


Zgrabiarka

może być zamiennie przetrzasaczo-zgrabiarka

szt. 1


Prasa kostkująca
szt. 1


Prasa rolująca
szt. 1


Owijarka do bel
szt. 1


Roztrząsacz obornika

2- osiowy

szt. 1


Ładowacz chwytakowy
szt. 1


Ładowacz czołowy
szt. 1


Kombajn zbożowy
szt. 1


Kombajn do zbioru ziemniaków
szt. 1


Kopaczka do ziemniaków
szt. 1
narzędzia, sprzętPodnośnik hydrauliczny
szt. 1


Lampa stroboskopowa
szt. 1


Zestaw narzędzi ślusarskich
kpl. 1


Ściągacz uniwersalny
szt. 1


Narzędzia do lutowania miękkiego
kpl. 1


Zestaw kluczy różnych rodzajów
kpl. 1


Przyrząd do sprawdzania i regulacji wtryskiwaczy
szt. 1


Stół ślusarski
szt. 1


Narzędzia do gwintowania
kpl. 1


Narzędzia do nitowania i klejenia
kpl. 1
 1. 4

Komplet rozwiertaków
kpl. 1


Pług

zawieszany

szt. 1


Brona zębowa
szt. 1


Brona talerzowa
szt. 1


Kultywator
szt. 1


Agregat uprawowy
szt. 1


Pielnik/Obsypnik

z zestawem wymiennych elementów roboczych

szt. 1


Stół warsztatowy
szt. 1
aparatura kontrolno-pomiarowaSzczelinomierz
szt. 1


Suwmiarka
szt. 1


Mikrometr
szt. 1


Miernik uniwersalny
szt. 1


Miernik do sprawdzania sprawności ogniw akumulatora
szt. 1


Przyrząd do pomiaru ciśnienia sprężania w cylindrach silnika

zakres do 50 barów

szt. 1


Stetoskop
szt. 1
Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

L.p.

nazwa

Istotne funkcje- parametry
techniczno-eksploatacyjne/


uwagi/przykład

na ilu zdających

liczba urządzeń

w OE

urządzenia, aparaty, elektronarzędziaSprężarka

z silnikiem elektrycznym

ewentualnie instalacja pneumatyczna3


Myjnia
3


Wiertarka stołowa
3


Szlifierka stołowa
3


Spawarka transformatorowa

300A, 230/400V

zamiennie może być półautomat spawalniczy MAG3


Gilotyna do cięcia ręcznego blach
6


Prostownik uniwersalny

12/24 V

3


Urządzenie do regulacji i sprawdzania geometrii zawieszenia
3
aparatura kontrolno-pomiarowaAnalizator spalin
3


Urządzenie do ustawiania świateł
3 1. Uwagi, dodatkowe informacje

W sali powinny znajdować się również stoliki uczniowskie, w ilości odpowiadającej ilości zdających, tablica szkolna, stoliki dla zespołu nadzorującego i umieszczony w widocznym miejscu zegar. Zdający powinni mieć dostęp do umywalki z ciepłą wodą, toalety i szatni. W sali powinny znajdować się instrukcje obsługi ciągników, maszyn oraz instrukcje obsługi urządzeń diagnostycznych i aparatury kontrolno – pomiarowej.

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnychkod OE

oznaczenie kwalifikacji

nazwa kwalifikacji

liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali

1

2

3
M.2.

Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie


Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

......................................................... ………............................................pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy (pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna