Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona18/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   418Cas No —EEC No 404-980-4

No 611-022-00-0

ES:

3-carboxi-4-hidroxibenzensulfonato de 4-dimetilaminobenzendiazonio


DA:

4-dimethylaminoben2endiazonium-3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonat


DE:

4-Dímethylaminobenzoldiazonium-3-carboxy-4-hydroxybenzolsulfonat


EL:

3-καρ6οξυ-4-υδροξυ6ενζολοσουλφονικό 4-διμεΟυλαμινο6ενζολαδιαζόνιο


EN:

4-dimethylaminobenzenediazonium S-carboxy-4hydroxybenzenesulfonate


FR:

S-carboxy-4-hydroxybenzènesulfonate de 4-diméthylaminobenzènediazonium


IT:

3-carbossi-4-idrossibenzensolfonato di 4-dimetilamminobenzendiazonio


NL:

4-dimethylaminobenzeendiazonium-3-carboxy-4-hydroxybenzeendisulfonaat


PT:

3-carboxy-4-hidroxibenzenodissulfonato de 4-dimetilaminobenzenodiazonio


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


E;R2

Τ; R 23/25

Xn; R 21-48/22

Xi; R 41

R 43

N; R 50/53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


E

T

N


R: 2-21-23/25-41-43-48/22-50/53

S: (l/2-)3-12-26-35-36/37/39-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzintrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   418


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna