Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona24/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   418
Cas No 112-57-2EEC No 203-986-2

No 612-060-00-0

ES:

3,6,9-triazaundecano-1,11 -diamina; tetraetilenpentamina


DA:

3,6,9-triazaundexan-1,11-diamin; tetraethylene pentamin


DE:

3,6,9-Triazaundecan-1,11-diamin; Tetraethylenpentamin


EL:

3,6,9-τριαζαενδεκανο-1,11-διαμίνη τετρααιθυλενοπενταμίνη


EN:

3,6,9-triazaundecamethylenediamine; tetraethylenepentamine


FR:

3,6,9-triazaundécane-1,11-diamine; tetraethylenepentamine


IT:

3,6,9-triazaundecano-1,11-diamino; tetraetilenepentamina


NL:

1,11-diamino-3,6,9-triazaundecaan; tetraethyleenpentamine


PT:

3,6,9-triazaundecano-l,11-diamino; tetraetilenopcntamina


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xn; R 21/22

C;R34

R 43

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


C

N
R: 21/22-34-43-51/53

S: (l/2-)26-36/37/39-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C ≥ 25%

C; R 21/22-34-43

10% ≤ C < 25%

C; R 34-43

5% ≤ C < 10%

Xi; R 36/38-43

1% ≤ C < 5%

Xi; R 43
Cas No 4067-16-7
EEC No 223-775-9
No 612-064-00-2

ES:

3,6,9,12-tetraazatetradecano-1,14-diamina; pentaetilenhexamina


DA:

3,6,9,12-tetraazatetradecan-k,4-diamin; pentaethylenhexamin


DE:

3,6,9,12-Tetraazatetradecan-l,14-diamin; Pentaethylenhexamin


EL:

πεντααιθυλενοεξαμίνη·3,6,9,12-τετρααζαδεκατετρανο-1,4-διαμίνη


EN:

3,6,9,1 2-tetra-azatetradecamethylenediamine; pentacthylenehexamine


FR:

3,6,9,12-tétraazatétradécane-1,14-diamine; pentaéthylènchexamine


IT:

3,6,9,12-tetraazatetradecano-1,14-diamina; pentactileneesamina


NL:

1,14-diamine-3,6,9,12-tetraazatetradecaan; pentaethyleenhexamine


PT:

3,6,9,12-tetraazatetradecano-1,14-diamina; pentaetilenohexamina


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


C;R34

R 43

N; R 50-53|


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


C

N
R: 34-43-50/53

S: (l/2-)26-36/37/39-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di conceñtrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C ≥ 10%

C; R 34-43

5% ≤ C < 10%

Xi; R 36/38-43

1% ≤ C < 5%

Xi; R 43


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   418


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna