Dyspozycja blokady środków na rachunku złotowym płatnikaPobieranie 7.77 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.77 Kb.

Bank Państwowy założony w 1924 roku


Dyspozycja blokady środków na rachunku złotowym płatnika

……………………, dn. ……………..………


....................................................

Nazwa płatnika

Tytułem zabezpieczenia realizacji płatności na kwotę …………………………………

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….)

w ramach inkasa nr ………………………………………... prosimy o dokonanie blokady kwoty w złotych, stanowiącej równowartość kwoty w walucie, według obowiązującego w BGK kursu sprzedaży dewiz z dnia dokonania blokady, powiększonej o 5% tolerancji z tytułu różnic kursowych, na naszym rachunku bankowym nr....................................................................................................................................
Jednocześnie prosimy o realizację załączonej dyspozycji pokrycia inkasa.

....................................................................

stempel firmy i podpisy osób upoważnionych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Potwierdzamy dokonanie blokady w kwocie ...........................................................................................

na rachunku nr...........................................................................................................................................


Blokada obowiązuje do czasu całkowitego rozliczenia ww. płatności i bez zgody Departamentu Operacyjno-Rachunkowego BGK nie może być odwołana.

........................., dnia ....................... ....................................................................stempel BGK i podpisy osób upoważnionych
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna