DziałalnośĆ ogólnotechniczną I wspomagająCĄ badania potrzeby własne organu administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii UmiejętnościPobieranie 20.28 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar20.28 Kb.
Raport A -2

............................................................

(pieczęć)

L.dz. ................................................

Data ................................................

.............................................................

(nazwisko osoby prowadzącej sprawę)

nr tel. ................................................


DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNOTECHNICZNĄ I WSPOMAGAJĄCĄ BADANIA

potrzeby własne organu administracji rządowej,

Polskiej Akademii Nauk,

Polskiej Akademii Umiejętności


Nakłady na zadania zrealizowane w r. 199... dofinansowane ze środków budżetowych (rozdz. 7715) KBNZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.


RODZAJE DZIAŁALNOŚCI


Nakłady na zadania zrealizowane w

199... r. w złotych
OGÓŁEM

w tym środki KBN

1

2

3

4

1.

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji naukowej i naukowo-technicznej, a także wspomagającej i popularyzującej rozwój nauki -razem w tym:

1.1. działalność wydawnicza

1.2. działalność bibliotek

1.3. upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki

1.4. udostępnianie na rzecz nauki informacji muzealnych i archiwalnych

1.5. tworzenie i zakup oprogramowania dla nauki

1.6. tworzenie i utrzymanie baz danych

1.7. gromadzenie i udostępnianie informacji patentowej...................

...................

.....................

...................

....................


...................

....................

....................


.....................

.....................

.....................

.....................

....................


.....................

.....................

......................


2.

Prenumerata czasopism naukowych

..............................

................................

5.


Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

..............................

................................


Razem (poz.1 do 5)

................................................... ...............................................(podpis i pieczątka księgowego) (podpis i pieczątka dyrektora)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna