Działalność wydawnicza Instytutu Historii pan w roku 2013 Czasopisma „Acta Poloniae Historica”Pobieranie 12.63 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.63 Kb.
Działalność wydawnicza

Instytutu Historii PAN w roku 2013

Czasopisma

 1. „Acta Poloniae Historica”, red. Halina Manikowska, t. 107, 108, IH PAN, KNH PAN,
  Wyd. Semper

 2. „Czasopismo Prawno-Historyczne”, red. Henryk Olszewski, t. 65, z. 1, z. 2,
  IH PAN, Wydział Prawa i Administracji UAM, Wyd. Nauka i Innowacje

 3. „Dzieje Najnowsze”, red. Tadeusz Wolsza, nr 1, 2, 3, 4 za 2013, IH PAN,
  Wyd. DiG

 4. „Kwartalnik Historyczny”, red. Roman Michałowski, nr 1, 2, 3, 4 za 2013,
  IH PAN, Wyd. Semper

 5. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, red. Wojciech Kriegseisen, t. 57,
  IH PAN, Wyd. Semper

 6. „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, red. Włodzimierz Mędrzecki,
  Jacek Kochanowicz, t. 73, IH PAN, PTPN, Wyd. PTPN

 7. „Roczniki Historyczne”, red. Tomasz Jurek, t. 79, IH PAN, PTPN,
  Wyd. PTPN

 8. „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, red. Andrzej Nowak,
  t. 48, IH PAN, Wyd. Semper

 9. „Studia Źródłoznawcze”, red. Andrzej Rachuba, Maria Koczerska, t. 51, IH PAN,
  Wyd. DiG


Wydawnictwa ciągłe i słowniki


 1. Bibliografia historii polskiej za rok 2011, oprac. Stefan Gąsiorowski, Paweł Gołdyn, Anna Gruca, Stanisław Jędryka, Jacek Andrzej Kabata, red. Anna Gruca,
  IH PAN, Warszawa 2013

 2. Polski Słownik Biograficzny, red. Andrzej Romanowski, PAN-PAU, IH PAN,
  Wyd. Tow. Nauk. Societas Vistulana, Warszawa – Kraków 2013, z. 199, 200, 201

 3. Polska 1944/45-1989, t. 11, red. Tomasz Szarota, IH PAN, Warszawa 2013

 4. Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu,
  oprac. Adam Wolff, Kazimierz Pacuski, przyg. do druku Marta Piber-Zbieranowska, Anna Salina, red. Tomasz Jurek, IH PAN, Warszawa 2013

Wydawnictwa zwarte

 1. Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku, red. Katarzyna Błachowska,
  Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz, PTH, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2013


 2. Stanisław Bylina, Podróż husytów do Bazylei, IH PAN, Warszawa 2013

 3. Elites polonaises et roumaines et leurs relations réciproques à travers les siècles. [Materiały z konferencji Komisji Polsko-Rumuńskiej, Kazimierz Dolny n. Wisłą,
  13-16 IX 2011], red. Małgorzata J. Willaume, Marek Kornat, współpraca Jacek Adamczyk, IH PAN, Warszawa 2013

 4. Tadeusz Epsztein, Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w „Statystyce” Andrzeja Grabianki, IH PAN, Warszawa 2013

 5. Sebastian Fikus, Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej
  Niemiec
  , IH PAN, Warszawa 2013

 6. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914-1939), IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2013

 7. Adrian Jusupović, Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów
  (ok. 1205-1269). Studium prozopograficzne
  , IH PAN, Wyd. Avalon, Kraków 2013 (Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  w Bydgoszczy
  , t. 2)

 8. Robert Kasperski, Teodoryk Wielki i Kasjodor. Studia nad tworzeniem „tradycji dynastycznej rodu Amalów”, IH PAN, TAiWPN Universitas, Warszawa 2013

 9. Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Materiały
  z konferencji
  , red. Krzysztof Bracha, IH PAN, Wyd. DiG, Warszawa 2013 [druk 2014]

 10. Stefan Kieniewicz – Henryk Wereszycki, Korespondencja 1947-1990,
  oprac. Elżbieta Orman, IH PAN, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013

 11. Lesestunde / Lekcja czytania, red. Joanna Nalewajko-Kulikov, Grzegorz Krzywiec, Ruth Leiserowitz, Stephan Lehnstaedt, IH PAN, DHI Warschau, Wyd. Neriton, Warszawa 2013

 12. Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej,
  red. Wojciech Brojer, IH PAN, Warszawa 2013

 13. Rafał Łysoń, Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim
  w latach 1894-1918
  , PTH, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2013

 14. Metamorfozy V: Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej,
  red. Tadeusz Stegner, IH PAN, Warszawa 2013

 15. Metamorfozy VI: Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. Mateusz Rodak,
  IH PAN, Warszawa 2013

 16. Metamorfozy VII: Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939,
  red. Anna Landau-Czajka, Katarzyna Sierakowska, IH PAN, Warszawa 2013

 17. Metamorfozy VIII: Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej,
  red. Janusz Żarnowski, IH PAN, Warszawa 2014 [druk 2013]

 18. Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 1 i 2, red. Waldemar Bukowski, Tomasz Jurek,
  IH PAN, IH UJ, UP w Krakowie, Wyd. Tow. Nauk. Societas Vistulana, Kraków
  2012 [druk 2013]

 19. Podróże litewskiego magnata do Gdańska, Człuchowa a nawet i dalej… Fragmenty „Diariusza” Michała Kazimierza Radziwiłła z lat 1721, 1737, 1752, oprac. Jerzy Dygdała, IH PAN, Warszawa 2013

 20. Anna Sieradzka, Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii, IH PAN,
  Wyd. DiG, Warszawa 2012 [druk 2013] (Nauki pomocnicze historii. Seria nowa)

 21. Jan Tyszkiewicz, Geografia historyczna, IH PAN, Wyd. DiG, Warszawa 2013
  (Nauki pomocnicze historii. Seria nowa)

 22. Jan Wroniszewski, Nobiles Sandomirienses. Rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów, Instytut Historii PAN, Wyd. Tow. Nauk. Societas Vistulana, Kraków 2013
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna