„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”Pobieranie 6.29 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.29 Kb.
Człowiek – najlepsza inwestycja

„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans

edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające

kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”Beneficjent: Gmina Łomianki

Wartość projektu: 72 096,00 zł

Poziom dofinansowania: 85% Europejski Fundusz Społeczny, 12% budżet państwa, 3% budżet samorządu województwa mazowieckiego

Termin realizacji projektu: 01.09.2012 – 30.06.2013 r.
W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Łomianki uczestniczyła w realizacji projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w dwóch szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej im. Adolfa Pilcha Góra Dolina w Dziekanowie Polskim i Szkole Podstawowej im. M. Kownackiej nr 1 w Łomiankach.

Celem projektu było: rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów mających trudności w nauce, kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu, realizowanie idei wychowania przez sport.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia dla uczniów w klasach I-VI z zakresu ICT, przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, zajęć sportowo - wychowawczych.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Link do strony głównej projektu: www.akademia.mazovia.plInformacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www.efs.gov.pl.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna