Dziennik urzędowy województwa śLĄskiegoPobieranie 7.62 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar7.62 Kb.
DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 kwietnia 2004 r. Nr 23
Treść:


Poz. :

Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Nr 14/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych na terenie rezerwatu przyrody „Grapa” w mieście Żywiec, w powiecie żywieckim

 2. Rozporządzenie Nr 15/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy p/n Aglomeracja Częstochowska

 3. Rozporządzenie Nr 16/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy p/n miasto Bielsko-Biała

 4. Rozporządzenie Nr 17/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy p/n Aglomeracja Górnośląska

Statuty Gmin

 1. Uchwała Nr XVIII/92/2004 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Goczałkowice-Zdrój

Uchwały Rad Gmin

 1. Uchwała Nr III/3/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego

 2. Uchwała Nr XVI/90/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za przygotowanie posiłków w Gminnym Przedszkolu w Bojszowach

 3. Uchwała Nr XVI/91/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/115/2000 Rady Gminy Bojszowy dotyczącej regulaminów określających zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy

 4. Uchwała Nr XVI/92/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/210/2002 Rady Gminy Bojszowy dotyczącej trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych z tereniu Gminy Bojszowy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 5. Uchwała Nr XXI/240/2004 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości pomieszczeń i ich części związanych z działalnością gospodarczą na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

 6. Uchwała Nr XVIII/124/2004 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania decyzji administracyjnych

 7. Uchwała Nr XV/118/2004 Rady Gminy Herby z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego przyjmowanego do naliczania dodatku mieszkaniowego

 8. Uchwała Nr XVII/135/2004 Rady Gminy w Istebnej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie z usług przedszkola

 9. Uchwała Nr XVII/350/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej Nr 21 w Jastrzębiu Zdroju

 10. Uchwała Nr XIV/118/2004 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleśnia

 11. Uchwała Nr XIV/120/2004 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jeleśnia

 12. Uchwała Nr XX/346/2004 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w obszarze dzielnicy Tysiąclecia w rejonie ulic Piastów i Bolesława Krzywoustego

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna