Dzisiaj zaprezentowano pierwszy wszechstronny przewodnik po europejskim prawie o niedyskryminacjiPobieranie 12.4 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar12.4 Kb.Komunikat prasowy

Dzisiaj zaprezentowano pierwszy wszechstronny przewodnik po europejskim prawie o niedyskryminacji

Dziś, 21 marca – z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową – w Europejskim Trybunale Praw Człowieka zostanie zaprezentowany pierwszy wszechstronny przewodnik po europejskim prawie o niedyskryminacji.

Przewodnik po europejskim prawie o niedyskryminacji, opublikowany wspólnie przez Europejską Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest pierwszym wszechstronnym przewodnikiem po europejskim prawie o niedyskryminacji. Publikacja opiera się na orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Podręcznik obejmuje następujące tematy: kontekst i tło historyczne europejskiego prawa o niedyskryminacji (w tym traktaty ONZ dotyczące praw człowieka), kategorie dyskryminacji i mechanizmy obronne, zakres obowiązywania prawa (w tym podmioty chronione) oraz podstawy ochrony, tj. płeć, niepełnosprawność, wiek, rasa i narodowość.

Podręcznik jest skierowany do środowiska prawniczego na poziomie krajowym i europejskim, w tym do sędziów, prokuratorów, prawników, funkcjonariuszy organów ścigania i innych podmiotów zajmujących się udzielaniem porad prawnych, jak np. krajowych instytucji praw człowieka, organów ds. równouprawnienia i ośrodków porad prawnych.

Publikacja jest dostępna on-line lub do pobrania (zobacz www.fra.europa.eu). Do podręcznika dołączona jest również płyta CD-ROM, zawierająca odpowiednie przepisy prawne, literaturę specjalistyczną, orzecznictwo i streszczenia orzecznictwa.

Podręcznik jest dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Wkrótce pojawią się również wersje: bułgarska, czeska, węgierska, włoska, rumuńska, hiszpańska, grecka i polska, a materiały będą docelowo dostępne w prawie wszystkich językach UE, a także w chorwackim.

Podczas dzisiejszej prezentacji podręcznika na seminarium dla sędziów i środowiska prawniczego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, przewodniczący Trybunału Jean-Paul Costa powiedział: „Podręcznik usprawni dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar dyskryminacji w całej Europie. Skomplikowany system przepisów przedstawiono w podręczniku w przystępny i obszerny sposób. Naszym zdaniem wdrożenie wspólnego przedsięwzięcia w trakcie przygotowań do przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji praw człowieka to dobry moment.”

Według dyrektora Agencji Mortena Kjaeruma: „Niniejszy przewodnik jest praktycznym narzędziem pomagającym w rozstrzyganiu sporów na szczeblu państw członkowskich, ponieważ właśnie tam prawa te są wdrażane. Rozwiązywanie sporów na poziomie najbliższym ofierze ma kilka dobrych stron – jest tańsze, pochłania mniej czasu i jest dla niej mniej przytłaczające.”

Dzisiaj w Trybunale odbywają się dwie sesje seminarium poświęcone: osiągnięciom i wyzwaniom europejskiego prawa o niedyskryminacji oraz stosowaniu zasad niedyskryminacji na szczeblu krajowym. Seminarium będzie transmitowane na żywo na stronie internetowej:

www.fra.europa.eu

http://www.echr.coe.int/echr/fr/header/the+court/events+at+the+court/other+events

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem opracowanym przez Sekretariat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Agencję Praw Podstawowych. Dokument nie jest wiążący dla Trybunału.Kontakt z prasą:
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08
Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15)

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70)

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)

Frédéric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)


media@fra.europa.eu

Waltraud Heller (tel: +43 158 030 642)Europejski Trybunał Praw Człowieka powstał w 1959 r. na mocy decyzji państw członkowskich Rady Europy, aby zajmować się domniemanymi naruszeniami Europejskiej Konwencji praw człowieka. Decyzje, orzeczenia i dalsze informacje dotyczące Trybunału znajdują się na portalu. Aby uzyskać dostęp do artykułów prasowych Trybunału, należy zapisać się do RSS Trybunału.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) jest uprawniona do udzielania opartego na dowodach doradztwa decydentom w UE. Celem materiału dowodowego Agencji jest informowanie decydentów UE i krajowych oraz otwieranie pola dla debat na temat praw podstawowych w Unii Europejskiej. www.fra.europa.eu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest organem sądowym Unii Europejskiej. Do zadań Trybunału należy udzielanie właściwych interpretacji prawa UE. www.curia.europa.eu


: sites -> default -> files -> fra uploads
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna