Ea-5-2013 Świdnica, 09. 04. 2013r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 29.71 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar29.71 Kb.
Numer sprawy: EA-5-2013

Świdnica, 09.04.2013r.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

ul. Leśna 27-29

58-100 Świdnica
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Dostawy środków czystości.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Pakiet nr 1, nr 3

SWISSPOL Ltd. Sp. z o.o. ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław.
Pakiet nr 2

PPH Inter Team Przemysław Róg ul. Żorska 18b, 44-203 Rybnik.
Pakiet nr 4

AGAPIT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn.
Pakiet nr 5

DANTA s.c. Tadeusz i Piotr Graczyk ul. Piastowska 63/5, 50-361 Wrocław.
Pakiet nr 6

PHU „Jana Opakowania” J. Hendżak ul. Chrobrego 45a, 58-300 Wałbrzych.
Pakiet nr 7

P.W.C.E.G. Olga Perlińska ul. Instalatorów 3b, 02-237 Warszawa.
Uzasadnienie wyboru: wybór oferty z najniższą ceną

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

-------------------------------------------------------------------------------

Pakiet nr 1

AGAPIT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn – cena: 34 993,73 zł brutto

Firma Handlowo-Usługowa „H&R” Pankiewicz Rafał ul. Bobrownicka 1d, 57-300 Szczytna – cena: 37 797,85 zł brutto

AK-MED. S.c. P. Kościelniak, A. Kościelniak Kryniczno ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała – cena: 35 070,56 zł brutto

EFEKT s.c. Beata Woźniak, Marek Chwedczuk ul. Jaśminowa 6, 58-310 Wałbrzych – cena: 31 422,82 zł brutto

PH „KOSMETYKA” s.c. ul. Jagiellońska 4b, 59-220 Legnica – cena: 39 951,14 zł brutto

SWISSPOL Ltd. Sp. z o.o. ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław – cena: 29 183,83 zł brutto

PHU „Jana Opakowania” J. Hendżak ul. Chrobrego 45a, 58-300 Wałbrzych – cena: 29 771,17 zł brutto

DANTA s.c. Tadeusz i Piotr Graczyk ul. Piastowska 63/5, 50-361 Wrocław – cena: 31 175,79 zł brutto

Pakiet nr 2

PPHU „POLCHEM” Leszek Dyszkiewicz, Stare Oborzyska ul. Długa 103, 64-000 Kościan – cena: 2,17 zł.

AGAPIT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn – cena: 3.10 zł.

Firma Handlowo-Usługowa „H&R” Pankiewicz Rafał ul. Bobrownicka 1d, 57-300 Szczytna – cena: 5,08 zł.

Merida Sp. z o.o. ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław – cena: 2,84 zł.

PPH Inter Team Przemysław Róg ul. Żorska 18b, 44-203 Rybnik – cena: 0,11 zł.

PH „KOSMETYKA” s.c. ul. Jagiellońska 4b, 59-220 Legnica – cena: --------

ABC Sernice Sp. z o.o. ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław – cena: 1,39 zł.

SWISSPOL Ltd. Sp. z o.o. ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław – cena: 1,21 zł.

PHU „Jana Opakowania” J. Hendżak ul. Chrobrego 45a, 58-300 Wałbrzych – 1,51 zł.

DANTA s.c. Tadeusz i Piotr Graczyk ul. Piastowska 63/5, 50-361 Wrocław – cena: 1,10 zł.
Pakiet nr 3

DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o. ul. Żelazna 4, 41-709 Ruda Śląska – cena: 132 246,73 zł brutto

AGAPIT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn – cena: 137 581,09 zł brutto

Jan Trochimczyk i S-ka Linea Trade Import-Export Sp.j. ul. Wolności 68, 41-800 Zabrze – cena: 131 389,83 zł brutto

AK-MED. S.c. P. Kościelniak, A. Kościelniak Kryniczno ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała – cena: 121 576,85 zł brutto

PM Sp. z o.o. Osiedle Lecha 122, 61-299 Poznań – cena: 127 396,02 zł brutto

PH „KOSMETYKA” s.c. ul. Jagiellońska 4b, 59-220 Legnica – cena: 132 338,16 zł brutto

ABC Sernice Sp. z o.o. ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław – cena: 129 070,05 zł brutto

SWISSPOL Ltd. Sp. z o.o. ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław – cena: 106 086,27 zł brutto

PHU „Jana Opakowania” J. Hendżak ul. Chrobrego 45a, 58-300 Wałbrzych – cena: 123 849,93 zł brutto

DANTA s.c. Tadeusz i Piotr Graczyk ul. Piastowska 63/5, 50-361 Wrocław – cena: 116 636,47 zł brutto
Pakiet nr 4

P.W.C.E.G. Olga Perlińska ul. Instalatorów 3b, 02-237 Warszawa – cena: 28 991,10 zł brutto

AGAPIT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn – cena: 16 176,50 zł brutto

AK-MED. S.c. P. Kościelniak, A. Kościelniak Kryniczno ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała – cena: 23 111,70 zł brutto

EFEKT s.c. Beata Woźniak, Marek Chwedczuk ul. Jaśminowa 6, 58-310 Wałbrzych – cena: 17 071,75 zł brutto

PH „KOSMETYKA” s.c. ul. Jagiellońska 4b, 59-220 Legnica – cena: 16 900,20 zł brutto

ABC Sernice Sp. z o.o. ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław – cena: 29 644,23 zł brutto

SWISSPOL Ltd. Sp. z o.o. ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław – cena: 20 455,88 zł brutto

PHU „Jana Opakowania” J. Hendżak ul. Chrobrego 45a, 58-300 Wałbrzych – cena: 17 480,15 zł brutto

DANTA s.c. Tadeusz i Piotr Graczyk ul. Piastowska 63/5, 50-361 Wrocław – cena: 21 981,33 zł brutto


Pakiet nr 5

Firma Handlowo-Usługowa „H&R” Pankiewicz Rafał ul. Bobrownicka 1d, 57-300 Szczytna – cena: 9 276,66 zł brutto

EFEKT s.c. Beata Woźniak, Marek Chwedczuk ul. Jaśminowa 6, 58-310 Wałbrzych – cena: 4 870,80 zł brutto

PH „KOSMETYKA” s.c. ul. Jagiellońska 4b, 59-220 Legnica – cena: 4 981,50 zł brutto

SWISSPOL Ltd. Sp. z o.o. ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław – cena: 15 940,80 zł brutto

PHU „Jana Opakowania” J. Hendżak ul. Chrobrego 45a, 58-300 Wałbrzych – cena: 5 092,20 zł brutto

DANTA s.c. Tadeusz i Piotr Graczyk ul. Piastowska 63/5, 50-361 Wrocław – cena: 4 428,00 zł brutto
Pakiet nr 6

Polskie Centrum Czystości Sp. z o.o. Sp.k. ul. Międzylesia 2-6, 50-514 Wrocław – cena: 8 565,23 zł brutto

PH „KOSMETYKA” s.c. ul. Jagiellońska 4b, 59-220 Legnica – cena: 40 532,19 zł brutto

PHU „Jana Opakowania” J. Hendżak ul. Chrobrego 45a, 58-300 Wałbrzych – cena: 6 491,33 zł brutto


Pakiet nr 7

P.W.C.E.G. Olga Perlińska ul. Instalatorów 3b, 02-237 Warszawa – cena: 39 187,80 zł brutto

AGAPIT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn – cena: 71 865,20 zł brutto

Jan Trochimczyk i S-ka Linea Trade Import-Export Sp.j. ul. Wolności 68, 41-800 Zabrze – cena: 62 730,00 zł brutto

Merida Sp. z o.o. ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław – cena: 74 326,44 zł brutto

EFEKT s.c. Beata Woźniak, Marek Chwedczuk ul. Jaśminowa 6, 58-310 Wałbrzych – cena: 49 992,12 zł brutto

PH „KOSMETYKA” s.c. ul. Jagiellońska 4b, 59-220 Legnica – cena: 103 197,00 zł brutto

ABC Sernice Sp. z o.o. ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław – cena: 72 063,24 zł brutto

SWISSPOL Ltd. Sp. z o.o. ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław – cena: 48 513,66 zł brutto

PHU „Jana Opakowania” J. Hendżak ul. Chrobrego 45a, 58-300 Wałbrzych – cena: 61 687,94 zł brutto

DANTA s.c. Tadeusz i Piotr Graczyk ul. Piastowska 63/5, 50-361 Wrocław – cena: 58 990,80 zł brutto
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę:

PH „KOSMETYKA” s.c. ul. Jagiellońska 4b, 59-220 Legnica – oferta nie spełnia wymogów określonych w siwz tj. nie podano ceny 10 l roztworu roboczego.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami nastąpi w dniu 25.04.2013 r.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną.Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).
Dyrektor


GRZEGORZ KLOC


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna