Eberman, L. I Wróblewski, T. Podstawowe wiadomości z fizykiPobieranie 350.03 Kb.
Strona1/3
Data02.05.2016
Rozmiar350.03 Kb.
  1   2   3
E

Eastern Poland. London, 1941, The Polish Research Centre

EBERMAN, L. i WRÓBLEWSKI, T. - Podstawowe wiadomości z fizyki. Londyn, 1946, Oddział Szkolenia ZawodowegoEcce Pastor Bonus. Album pamiątkowy. Opracowali: Juliusz Englert i Andrzej Jonscher. Londyn, 1979, Marian Fathers

Education in exile. London, 1956, Her Majesty's Stationery Office.

EDWARDS, Sutherland - The Polish captivity. London, 1863, W.H. Allen & Co."Edyta Stein filozof i karmelitanka" Paryż, 1973 Editions du Dialogue

EILE, Stanisław - Modernist Trends in Twentieth-century Polish Fiction, London, 1996, School of Slavonic and East European Sudies.

EINHORN, Jerzy - Wspomnienia z końca epoki. Londyn, 2000, Polska Fundacja Kulturalna

EISENHOWER, Dwight D. - Crusade in Europe. London, 1948, William Heineman Ltd.

EIZENHAM, Mieczysław (pseud. OR SI) - Między jedną bitwą a drugą. Bruksela, 1946, Polski Instytut Wydawniczy

Ekonomia społeczna na postawie dzieła prof. St. Grabskiego "Ekonomia społeczna" i z jego uzupełnieniami. Opr. mgr. Witold Zdrzałka, zeszyt
III. Londyn, 1942, Studium Prawno-Administreacyjne, powielane

Elections in Poland. Edinburgh, 1947, The Scottish League for European Freedom

Elementa ad Fontium editiones. Roma, Institutum Historicum Polonicum

tom III - 1961

tom VII - 1962 tom XVIII - 1968 tom XXVII - 1972 tom XLVI - 1979

tom VIII - 1963 tom XIX - 1968 tom XLVII - 1979

tom X - 1964 tom XX - 1969 tom XLVIII - 1979

tom XI - 1964 tom XXI - 1970 tom XLIX - 1980

tom XIV - 1965 tom XXII - 1970 tom L - 1980

tom XV - 1966 tom XXIV - 1971 tom LI - 1980

tom XVI - 1966 tom XXV - 1971 tom XXIX - 1972

tom XVII - 1967 tom XXVI - 1972 tom XXXII - 1972

ELIADE, Mircea - Religia, literatura i komunizm. Dziennik emigranta. London, 1990, Puls.

ELIOT, T.S. - The dark side of the moon. London, n.d. Faber and Faber Ltd.

ELIOT, T.S. - Zabójstwo w katedrze. Londyn 1954 OPiM

EL...Y (Adam Asnyk) - Poezje. Tomik I. Bari, 1946, Dział Wydawn. Delegat. P.C.K. przy 2 Korpusie, powielaneEmigracja Hemarowi. Londyn, 04.2001. Związek Artystów Scen Polskich za Granicą- ZASP.

Emigracyjna książka i prasa. Wystawa. Londyn, 1970.

EMILL, Ewa - Małe Łupki wielkie. Londyn, 1972, OP i M.

EMILL, Ewa - Parkowa 8. Londyn, 1974, Polska Fundacja Kulturalna

Enemy within. German Minorities as a weapon of German Policy. Introduction by A. Pragier. London, n.d. Hutchinson & Co. (Publishers)

ENGLERT, Juliusz L - Generał Bór-Komorowski, Londyn, 1994, Polska Fundacja Kulturalna.

ENGLERT, Juliusz L - Generał Bór-Komorowski. Commander in chief of the Polish Home Army. Londyn, 2009, Fundacja Armii
Krajowej

ENGLERT, Juliusz L - Józef Piłsudski. Album. Londyn 1991 PFK

ENGLERT, Juliusz L - Szkoła Podchorążych Sanitarnych 1922-1939, Londyn, 1997, PFK, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego.

ENGLERT, Juliusz L i BARBARSKI, Krzysztof - Generał Anders. London,1989,The Authors and Pol.Ins.& Sikorski Museum

ENGLERt, Juliusz L i BARBARSKI, Krzysztof - Generał Maczek i Żołnierze 1 Dywizji Pancernej. Londyn,1992,Inst.Pol.i
Muz.im.Gen.Sikorskiego, PFK.

ENGLERT, Juliusz L i BARBARSKI, Krzysztof - Generał Stanisław Sosabowski. Londyn, 1996, PFKEnglish and Polish Comments on the Partitions of Poland. Collected by Zbigniew Grabowski. Glasgow, 1944, Polish Library

Entre la Pologne de nos sauhaits..., Politique Polonaise, przedruk: Equipe "Politique Polonaise" Septembre-Octobre 1983.

Episkopat Polski o Synodzie Biskupów Roku 1974, Rzym, 1975, Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Emigracji.

EPLER, Adam - Ostatni żołnierz polski kampanii roku 1939. Tel-Aviv,1942,Sek. Oś. i Kul.WPS;Londyn,1943,Min. Obr.Narodowej.

EPLER, Adam - The Last Soldier of the Battle of Poland September 1939. Edingurgh, 1944, Składnica Polska.

EPSTEIN, I - Kurs języka angielskiego. Rzym, 1946, Nakł. Wydz. Oświaty 2 Korpusu; Jerozolima, 1946, Ptd. at the Ronald Press.

EPSTEIN, I - Polish companion. Jerusalem,1943,The British Council

ERDMAN, Jan - Droga do Ostrej Bramy. Londyn, 1984, Odnowa

ERGAMKA - Tajemniczy uczony. Tel Aviv, 1942, druk: Hapoel Hazair.

ERLICH - Alter Due Socialisti Fucilati in Russia. Roma, 1945

ESCRIVA DE BALAGUER, Jos‚maria - Droga. Londyn, 1969, Veritas

Essays in Polish History and Culture, ed. Yvonne Grabowski, Toronto, 1986, The Polish Institute of Arts and Science in Canada.

ESTRAICHER, Karol - Kraków miastem sztuki. Londyn, 1945, Światpol

ESTREICHER, Karol - Nie od razu Kraków zbudowano. Londyn, 1945, Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy

ESTREICHER, Karol - The mystery of the Polish Crown Jewels. Londyn, 1945, Alliance PressEtudes Iraniennes - Studia irańskie. III. Teheran, 1945, Towarzystwo Studiów Irańskiech

Eucharystia w wypowiedziach papieży i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w. Opr. ks. Romuald Rak. Londyn, 1987, Veritas

Europe in Bondage. Ed. John Armitage. London, 1943, Lindsay Drummond Ltd.

Europe - Nine Panel Studies. By experts from Central and Eastern Europe. New York, 1954, Free Europe Committee

Europe under the Nazi scourge. A picture of an indictment. London, 1940, The Times Publ. Comp.

EVANS, Ifor, B. - O literaturze angielskiej. London, 1948, British Council.

EVANS, Jan - The Nazi new order in Poland. London, 1941, Victor Gollancz Ltd.

EVERSLEY, Lord - The partition of Poland. London, 1915, T. Fisher Unwin Ltd.Ewangelia i Kultura Doświadczenie Środkowo-Europejskie, Red. M. Radwan SCJ, T. Styczeń SDS, Rzym, 1988, Fund.Jana Pawła II.

Ewangelia Jezusa. Paris, 1980, Editions du Dialogue.

Ewangelia według Marka. Tł. z greckiego Czesław Miłosz. Paris, 1984, Editions du Dialogue

Ewangelia według Św. Jana, London, n.d. Scripture Gift Mission.

Ewangelia według świętego Łukasza. Karachi, 1944, Lady Dow.

Exhibition of Painters by Polish Soldiers-Artists. Middle East, 1943, Wydział Informacji i Oświaty Armii Polskiej na Wschodzie

Exhibition of Polish Art, June-July 1945, Ferness Art Gallery, Hull

Exhibition of Polish Art in aid of the British Fund for Warsaw, March 1945. Frank Partridge & Sons Ltd.

Exhibition of Polish Folk Art, at the R.W.S. Galleries, 3rd to 24th May 1956. Presented by the Polish Cultural Institute

Ex-libris polski na obczyźnie. Katalog. Londyn, 1985, Kongres Kultury.

Extract from Oxford Slavonic Papers, vol. IV, 1953, Printed by Charles Batcy at The University Press, Oxford

EYDZIATOWICZ, Krzysztof - Radiofonia, Londyn, 1944, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.F

F.S. - Między Marną a Loarą. Glasgow, 1941, Książnica PolskaFace to face. Great Britain and Poland. ed. P. Jordan. 2nd ed. Londno, n.d., Wilmot.

Facts and documents concerning Polish prisoners of war captured by the U.S.S.R. during the 1939 campaign, February 1946, powielane

FACZYŃSKI, Jerzy - Studies in polish architecture. Londyn, 1945

FAJANS, Roman - Douze ans dans la tourmente. Paris, n.d. La Jeune Parque.

FAJANS, Roman - Włochy 1944. Jerozolima, 1944, "W drodze"

FAJANS, Roman - Z II Korpusem Polskim we Włoszech. Wyd.II.Paryż,n.d.,Biblioteka Sztandaru Polskiego

Faked Elections in Poland as reported by foreign observers. Ed.by A.Bregman. London,[1947], "Independence and Democracy"

Fakty i Dokumenty.(Sten. przem.Prez.Rady Min.St.Mackiewicza w dn.28.6.1954r.w sali R.N. R.P.w Londynie) Londyn,1954,N.MacNeill

Fakty i dokumenty o roli gen. Sosnkowskiego. Lens, n.d., "Narodowiec"

Fakty i zagadnienia polskie. Londyn, 1944, Ministerstwo Obrony Narodowej

Fale emigracji polskiej.Ed. Alicja Iwańska. Londyn,1990,PUNO (Zbiór prac przygot.w związku z Sympozjum odb. w dn.24.02.1990 r.)

FALISZEWSKI, S. - Budownictwo żelbetonowe.. Londyn, 1949

FALLENBUCHL, Zbigniew - Polityka gospodarcza PRL. Londyn, 1980, Odnowa

FALLENBUCHL, Zbigniew - Zagadnienia gospodarcze ziem odzyskanych. Londyn, 1956, Zarząd Gł. Karpatczyków

FALSKI, Marian - Elementarz. Jerozolima, 1943,Kom. Regulaminowo-Wydawnicza Armii Polskiej; Bari, 1945, Sekcja Wyd. 2 Korpusu.

FALSKI, Marjan - Pierwsza czytanka dla dzieci. New York, n.d. Roy

FALSKI, Marian - Pierwsza czytanka dla dzieci, nakł. Głównej Komisji Skarbu Narodowego, Gryf Printers Ltd.

FAŁKOWSKI, Czesław - Tokarstwo, cz. I, Skrawanie metali nożami. Edinburgh, 1946, Biblioteka Przeglądu Motoryzacyjnego.

FAŁKOWSKI, Czesław, Inż. - Tokarstwo, cz. II, Budowa tokarki, Edinburgh, 1947, Ptd. by "Forty four". Publishers & Printers Ltd.

FANFANI, A - Historia doktryn ekonomicznych. Londyn, 1965, Odnowa

FARO LACERA de, C. - O Essencial Sobre a Polonia, Rio de Janeiro, 1944, VIDA.

FAST, Howard - Król jest nagi, Pryż, 1958, Instytut Literacki.Fate in Great Britain of Former Members of the Polish Regular Army. London, 1950, The Ass. of Ex-Regular Members of the Polish Armed
Forces in Great Britain.

Faunt-le-Roy i jego eskadra w Polsce. Dzieje Eskadry Kościuszki. Chicago, n.d., druk: Dziennik Związkowy - Zgoda.

FAURY, Louis - Le Marechal Pilsudski Conference donne... 1 mars 1937. Paris, 1937, Biblioteque Polonaise

FAUSTYN, O. (z Wygiełzowa) - Brewiarz 20-go stulecia. Pieśń agnostyka. Gary, Ind.(USA), 1941, [Autor]

Fawley Court, Historic House and Museum. Divine Mercy College Marian Fathers.

Fawley Court, Kollegium Bożego Miłosierdzia polska szkoła dla chłopców. Honley-on-Thames, Oxon.

Federalizm a Niepodległość. Nowy York, 1954, Związek Polskich Federalistów w Stanach Zjednoczonych.

FEDOROWICZ, Jacek - Felietony i dialogi. Paryż, 1988, Kontakt

FEELY, Rymond, T. Rev. S.J. - Communism Today or Red Facism, Univercity of San Francisco.

FEINER, Jerzy - Bądź ostrożnym! Londyn, 1943, Komisja Ubezpieczeniowa dla Polskiej Marynarki Handlowej

FEINER, Jerzy - Zarys higieny dla pracowników przemysłowych.London,1946,Interim Treasury Com. powielane

FELDMAN, Joseph - Polish-German antagonism in history. Toruń, 1935, The Baltic Institute

FELDHUZEN, Maciej - Wojna skończyła się wczoraj. Bruksela, 1947,Klon

FELIŃSKI Alojzy - Barbara Radziwiłłówna. Jerozolima, 1944, Ministerstwo W.R. i O.P.

FELIŃSKI, M. - The Ukrainians in Poland. London, 1931, Prtd. by Reynolds & Co. (Printers) Ltd.

FELSZTYN, Tadeusz - Atom w służbie ludzkości. Londyn, 1958, Veritas

FELSZTYN, Tadeusz - Dzieje 2 Korpusu. Londyn, 1947, Gryf

FELSZTYN, Tadeusz - Energia atomowa. Rzym, 1947, Instytut Literacki

FELSZTYN, Tadeusz - Ewolucjonizm. Londyn, n.d., Veritas.

FELSZTYN, Tadeusz - Poza czasem i przestrzenią. Londyn, 1960, Veritas

FELSZTYN, Tadeusz - Rakiety i podróże międzyplanetarne. Londyn, 1959, Świderski

FELSZTYN, Tadeusz - Świat w oczach współczesnej nauki. Londyn, 1953, Veritas

FELSZTYN, Tadeusz - Wiedza i wiara w świetle nowoczesnych poglądów fizycznych. Italia, 1945, Drukarnia Polowa 2 Korpusu AP

FELSZTYN, Tadeusz - Zmierzch materializmu w naukach przyrodniczych. Londyn, 1952, Veritas

FERBER, Edward - Dziedzictwo amerykańskie. Londyn, 1959, Veritas

FERRA, Bartomeu - Chopin and George Sand in Majorca. Palma de Mallorca, 1936, Editions La Cartoixa

FICIŃSKI, Janusz - Władcy przestrzeni. Buenos Aires, 1952

FICOWSKI, Jerzy - A reading of ashes. Londyn, 1981, The Menard Press.

FICOWSKI, Jerzy - Errata. Londyn, 1981, Libra.

FICOWSKI, Jerzy - Odczytanie Popiołów. London, 1979, Ass. of Jews of Polish Origin in G. Br.

FIEDLER, Arkady - Dywizjon 303. Londyn, 1942, Kolin; Montreal, [1945], Imprimerie Saint-Joseph

FIEDLER, Arkady - Dziękuję ci kapitanie. Letchworth, 1944, Letchworth Printers Ltd.; Montreal, 1945, Imprimerie Saint-Joseph

FIEDLER, Arkady - Groupe 303. Monteral, 1944, Les Editions Varietes

FIEDLER, Arkady - Kanada pachnąca żywicą. Londyn, 1942, Kolin; Montreal, [1947], Saint Joseph.

FIEDLER, Arkady - The Madagascar I love. Londyn, 1946, Orbis

FIEDLER, Arkady - Radosny ptak Drongo. Letchworth, 1946, Letchworth Printers

FIEDLER, Arkady - Ryby śpiewają w Ukajali. Londyn, 1941, Kolin

FIEDLER, Arkady - Squadron 303. New York, 1943, Roy Publishers.

FIEDLER, Arkady - Thank you, Captain, thank you. Londyn, 1945, MaxLove

FIEDLER, Arkady - Zwierzęta lasu dziewiczego. Glasgow, 1944, 1946, Książnica Polska

FIEDLER, Arkady - Żarliwa wyspa Beniowskiego. Letchworth, 1944, Letchworth Printers Ltd.

Fifteen modern Polish short stories, opr. Alexander M. Schenker. New Haven and London, Yale University Press.

Fighters in the Land of the Shadow of Death. Birikenhead 1943, The Polish Publitations Committee.

FIGMAN, Izaak - Real faces of governments. New York, 2004, Prt. Ekspress

FIK, Marta - Kultura polska po Jałcie. Londyn, 1989, Polonia

FIKUS, Dariusz - Foksal 81. Londyn, 1984, Aneks

FIKUS, Dariusz - Pseudonim Łupaszka. Paryż, 1989, Editions Dembinski

FILIPIAK, Bolesław - Listy z Rzymu. Rzym 1968, Tipografia P.U.G

FILIPOWICZ, Tytus - War aims, Poland and Central Europe after the War. London, 1941.

FILIPOWICZ, Tytus - When Victory comes, London, n.d. The Fortnightly Review Ltd.

FILIPOWICZ, Tytus - W przededniu Trzeciej Polski. Londyn, 1941, Księgarnia Towarzystwa Polskiego.

FILIPOWSKI, Juliusz - Żołnierz i jego Jednostka. 1943, Wydano Staraniem Szefa Duszpasterstwa D.S.P.Maszynopis.

FINK, Ida - Podróż. Londyn, 1990, "ANEKS"

FINK, Ida - Skrawek czasu. Londyn, 1987, AneksFinlandia z daleka i bliska. Helsinki, 1962, Polsko-Fiński Komitet Zbliżenia.

FIRSOFF, N.A. - The Tatra Mauntains. London 1946 LindsayFirst Congress of Scholars and Scientists convened in observance of Poland's Millenium, Columbia Univ. Nov.25,26&27. 1966,

The Polish Inst. of Arts and Science in America.

FISHER, H.A.L. - A History of Europe. London, 1943, Edward Arnold & Co; Vol. I., Glasgow, 1975, Fontana/Collins.

FISZEROWA, Wirydianna - Dzieje moje własne i osób postronnych. Tł. Edward Raczyński. Londyn, 1975, 1979, nakładem. tłumacza

FITZGIBBON, Louis - Katyn, London, 1971, Ton Stacey Ltd.

FITZGIBBON, Louis - Katyn Massacre. Londyn, 1979, Corgi Book

FITZGIBBON, Louis - Katyn Memorial. London, 1977, SPK

FITZGIBBON, Louis - The Katyn Cover-up. Londyn, 1972, Tom Stacey Ltd.

FITZGIBBON, Louis - Unpitied and Unknown Katyn...Bologoye...Dergachi. London, 1975, Bachman & Turner

FIUT, Aleksander - Moment wieczny Poezja Czesława Miłosza, Paris, 1978, Libella.Five years of Poland's Resistance 1939-1944. Edited by Public Relations. Cairo 1945 Polish Forces

FLAK, Bożena Anna – Owoc granatu. Londyn, 1989, Veritas

FLEMING, George J - Czym to się je. Paryż, 1966, Instytut Literacki

FLEMING, George J - Polska mało znana. Paryż, 1967, Instytut Literacki

FLORCZAK, Zbigniew - Grypsy i reminiscencje (1968-1993). Londyn, 1995, ANEKS

FLORCZYK, Leszek - Dlaczego powróciłem. Warszawa, 1956, Wydawnictwo "Kraj".

FLORĘCKI, Stanisław - Ekonomia. Glasgow, 1942, Ośrodek Korespondencyjnego Kursu Handlowego

FLORĘCKI, Stanisław, - Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii. Londyn, 1943, 1946, Min. W.R. i Oświecenia Publ.Florencja, przewodnik, Marzec 1945, wyd. staraniem Oficera kult. i prasy, 6.L.B.P. powielane

FLORENTIN, Eddy - Battle of the Falaise Gap. London, 1965, Elek Books

FLOYD, David - Rumunia. Londyn, 1965, Polonia Book Fund Ltd.

FOGLE, Bruce - 101 pytań, które twój kot zadałby weterynarzowi gdyby umiał mówić. London, Lemur

FOLEJEWSKI, Zbigniew - Sienkiewicz w szwecji. Lund, 1944, Carl Bloms Boktryekeri.

FOLEK, Tadeusz -Azyl polityczny w Republice Federalnej Niemiec. Monachium, 1978, PrzemianyFolk Songs of Poland, London, 1954, Polish Cultural Institute.

FOLKIERSKI, Władysław - Les reflets des Deux Ameriques daus les lettres Polonaises. Reprint from Comparalive Literature... ed. by W.P.

Friederich, Uniw of North Carolina Press, 1959.

FOLKIERSKI, Władysław - Neufelde Słowniki Polsko-Francuski i Francusko-Polski. Paris, n.d., Libraire Polonaise a Paris

FOLKIERSKI, Władysław - Od Boskiej do Nieboskiej komedii. Londyn, 1958, Veritas

FOLKIERSKI, Władysław - Pawła Włodkowica Walka o Polskę. Londyn, 1955, nakł. Stronnictwo Narodowe.

FOLLEREAU, Raoul - Księga miłości. Roma, Rycerz Niepokalanej, S. SFVFRA

FONTAINE, Pascal - Europa w 12 lekcjach. Luksemburg, 2007, Urząd Oficjalny Publikacji Wspólnot Europejskich.For Freedom and Independence of Poland. Documents, June-November 1946. London, 1946, printed by Williams, Lea & Co.

For Freedom and Justice. London, 1950, The Polish Ex-Servicemen's Committee for Emigration to the USA in Great Britain.

FORD, Madox - Joseph Conrad - a personal remembrance. London, 1924, Duckworth & Co.Foreign Policy of the United States, Memorandum of the Polish-American Congress to Cordell Hull Secretary of State.

Forma i Kolor. Wystawa szt.plast. Kong.kult.pol.na obczyźnie.POSK Gallery 20-26 August 1995. London,1995, POSK Fine Art Comm.

FORRELLE, E. i RABBE,H - Biologia dla IV klasy gimn.Jerozolima,1943,Sek.Wydawnicza D-ctwa Bazy i Etap Armii Polskiej na Wsch.For the freedom of Poland and Central-Eastern Europe. Documents 1946-1947. London, n.d., Council of Polish Political Parties

For the freedom and Independence of Poland. Documents January 1st 1946 - January 1st 1947. Londyn, 1947

For the freedom and Independence of Poland. Documents January - July 1947. Londyn, 1947

Forum Polek, London, 1988, Grupa Publikacyjna Forum.

Fotograficzny słowniczek angielsko-polski. Październik, 1940, ułożył kpt. pil. Z. Bieniawski.

Four years of war... in maps. [London, s.n., ca 1943]

FOURNIER, Alain - Duży Meaulnes. Jerozolima 1946, Interim Treasury Com

FOURNIER, Eva - Poland. London, 1964, Vista Books.

Fourth Report from the Select Committee on Estimates together with the minutes of evidence taken before sub-Committee B on
14.12.1948
, Session 1948-49. London, His Majesty's Stationery Office.

FRAJLICH, Anna - Indian Summer, Albany, N.Y., 1982, Sigma Press.

FRAJLICH, Anna - Który las. Londyn, 1986, O P i M

FRANASZEK, Andrzej - Ciemne źródło (o twórczości Zbigniewa Herberta). Londyn, 1998, PULS

FRANCASTEL, Pierre - La Pologne Pittoresque. Grenoble, n.d.; 1934 Arthaud.

FRANCHINO, Uberto, generale - L'Arte in Polonia. Milano, 1928, "Cenobio"

FRANK, Debbie - Horoskop twojego dziecka, London, 1996, Lemur, Puls Publication Ltd,

FRANKEL, Henryk - Poland. The Struggle for Power 1772-1939. London, 1946, Lindsay Drummond Ltd.

FRANKOWSKI. F. - Plea for beauty. London, 1947, Orbis.

FRANKOWSKI, F. - Technika i metody dyplomacji. Londyn 1953, Szkoła Nauk Politycznych i Sołecznych powielane

FRASOWEY, J. - Organizacja świata pracy w W.B.. Nr.I. Londyn, 1946

FRED, K., dr - Rozprawa o charakterze (Scotland), XII 1940, wobozie, Nauka Chrystusowa, I 4

FREDRO, Aleksander - Dożywocie. Jerozolima, 1945, Min. W.R. i O.P.

FREDRO, Aleksander - Jestem zabójcą. Londyn, 1955, Gryf; Londyn, 1955, Polska YMCA w WB i SPK.

FREDRO, Aleksander - Maidens' Vows. Schenectady, N.Y., 1940, Electric City Press Inc.

FREDRO, Aleksander - Pan Benet. Londyn, 1954, YMCA

FREDRO, Aleksander - Pierwsza lepsza, czyli nauka zbawienia. Londyn, 1950, YMCA

FREDRO, Aleksander - Śluby panieńskie. Jerozolima, 1943, Ministerstwo W.R. i O.P.

FREDRO, Aleksander - Świeczka zgasła i z jakim się zadajesz. Londyn, 1951, Biblioteka Teatru

FREDRO, Aleksander - Zemsta. Londyn, 1977, PMS; Jerozolima 1943, Urząd OświatyFree Poland, Joint Declaration by the Representatives in exile of the Polish Socialist Party and the General Jewish Workers Union of
Poland who represent today the entire Polish Labour Movement.
New York, December 15, 1941, Del. of the Polish and Jewish Labour Movement of Poland in the United States.

FREJLICH, Joseph - Les bases de l'independance economique de la Pologne. Paris, 1917, imprimerie M. Flinikowski.

FRENCH - Polska za żelazną kurtyną. Francja, 1945, Placówka

FRENKIEL, Zygmunt - Bądź gentelmanem. Londyn, 1947, Rolls Book

FRENKIEL, Zygmunt - Korespondencja angielska dla Polaków. Londyn, 1946, F.P. Agency Ltd.

FRENKIEL, Zygmunt - Mów po angielsku. Londyn, 1946, F.P. Agency Ltd.

FRENKIEL, Zygmunt - Nowy sekretarz polsko-angielski. Londyn,1959,Swiderski

FRENKIEL, Zygmunt - Polski Technik w przemyśle Brytyjskim. London, 1947, F.P. Agency

FRENKIEL, Zygmunt - Praktyczna gramatyka angielska dla Polaków. London, 1946, F.P. Agency

Freunde des Polonmuseums Raperswill. Statuten, 30. Januar 1954.

FRIDTJOF, - Why Norway. London, n.d., Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd.

FRIEDBERG, Jan - Zarys Historii Polski.Tom II(1795-1914). Londyn,1944,M.W.R.i O.P.;Pol.Zw.Wych.Przym.w Hanowerze 1946.

FRISCH, K. Dr. - "Życie Pszczół", Trzaska, Ewert i Michalski, SA, Warszawa.From Kievan Rus' to modern Ukraine. Formation of the Ukrainian nation. Cambridge,Mass.,1984,Ukrainian Studies Fund.

From serfdom to self-goverment. Londyn, 1941, Minerwa Publication

Frontiere Polono-Allemande par Robert D'Harcourt and others. Paris, 1946, La Colombe

FRONTIERSMAN, P. - The Russian Forward Area. London, 1943, F. Mildner

FROSSARD, Andre - Credo. Paris, 1983, Edition du Dialogue.

FROSSARD, Andre - "N'ayez pas peur!", Dialogue avec Jean Paul, Paris, 1982, Editions Robert Laffont.

FROSSARD, Andre - "Nie lękajcie się!", Rozmowy z Janem Pawłem II, Rzym, 1982, Libreria Editrice Vaticana.

FROSSARD, Andre - Spotkałem Boga, Paris, 1972, Editions du Dialogue Societe D'Editions Internationales.


  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna