Ects omówienie zasad zaliczeniaPobieranie 10.87 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.87 Kb.
SNE3- II rok (IV semestr) - Konwensatorium do wyboru:

SYSTEMY BIZNESU ELEKTRONICZNEGO - 10 godz.- 3 pkt. ECTS

Omówienie zasad zaliczenia

 • Konwersatorium kończy się zaliczeniem na ocenę. • Ostateczna ocena wystawiona będzie na podstawie:

  • pisemnego sprawdzianu na ostatnich zajęciach (forma testu) z zagadnień które będą omawiane na zajęciach

oraz

  • pracy grupy (wraz z prezentacją) w trakcie zajęć dotyczącej wybranego tematu z zakresu systemów biznesu elektronicznego.

WAŻNE: Plik z prezentacją proszę przesłać sobie na pocztę mailową- aby otworzyć na zajęciach jeżeli pendrive nie będzie czytany (tak jak było na I-szych zajęciach)

Przygotowanie i zaprezentowanie tematu w trakcie zajęć, realizowane jest w grupach 2-3 osobowych.

Na pierwszych zajęciach:

- wybierani są liderzy grup, którzy następnie w drodze losowania kompletują swoją grupę zadaniową, jak również losują tematy do zrealizowania (wraz z numerem zajęć na których ten temat będzie realizowany).  • Przygotowany temat zajęć powinien mieć zarówno formę pisemną jak i prezentacji:

 • Times New Roman czcionka 13, interlinia 1,5., tytuły czcionką 14. Może być obustronnie drukowana.

 • Przypisy stosujemy wewnątrz pracy, natomiast na końcu zamieszczamy wypunktowaną literaturą

 • Zamieszczone tabele z danymi oraz wykonane rysunki powinny zawierać źródło

 • Spięta, nie bindowana, bez okładek

 • Prezentacja wykonana w Power Point  • Wzór strony tytułowej:UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych

Niestacjonarne Studia Ekonomii- II rok
Praca studyjna w ramach konwersatorium:

SYSTEMY BIZNESU ELEKTRONICZNEGO

Adam Zawadzki (nr albumu)

Anna Tomaszewska (nr albumu)

Realizowany temat ………………………….

Data przedstawienia pracy…………………
 • Struktura pracy:

 1. Strona tytułowa

 2. Spis treści

 3. W dalszych punktach wyszczególnione zagadnienia cząstkowe realizowanego tematu

 4. ……

 5. …….

 6. Literatura z której korzystaliśmy przy pisaniu pracy oraz adresy internetowe stron z których pochodziły dane lub wykresy czy mapy.

 7. Podsumowanie

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna