Egzamin maturalny Język angielski Poziom podstawowy Zbiór zadańPobieranie 0.8 Mb.
Strona10/11
Data03.05.2016
Rozmiar0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Wykaz umiejętności ogólnych i szczegółowych sprawdzanych zadaniamiZadanie 1.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.9) kultura.

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

1.1.–1.5: 2.3) znajduje w tekście określone informacje.
Zadanie 2.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następujących tematów:

1.1) człowiek / 1.9) kultura.

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

2.1.–2.5.: 2.3) znajduje w tekście określone informacje.Zadanie 3.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.6) żywienie.

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

3.1.–3.5.: 2.3) znajduje w tekście określone informacje.
Zadanie 4.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.7) zakupy i usługi.

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

4.1.: 2.4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

4.2.: 2.1) określa główną myśl tekstu;

4.3.: 2.4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

4.4.: 2.1) określa główną myśl tekstu.Zadanie 5.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.6) żywienie.

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

5.1.: 2.4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

5.2.: 2.1) określa główną myśl tekstu;

5.3.: 2.4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

5.4.: 2.1) określa główną myśl tekstu.Zadanie 6.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.10) sport.

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

6.1.: 2.4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

6.2.: 2.1) określa główną myśl tekstu;

6.3.: 2.4) określa intencje nadawcy/autora tekstu

6.4.: 2.5) określa kontekst wypowiedzi.Zadanie 7.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następujących tematów:

7.1.: 1.7) zakupy i usługi;

7.2.: 1.8) podróżowanie i turystyka;

7.3.: 1.6) żywienie / 1.9) kultura;

7.4.: 1.3) szkoła / 1.5) życie rodzinne i towarzyskie;

7.5.: 1.13) świat przyrody / 1.12) nauka i technika;

7.6.: 1.14) państwo i społeczeństwo.

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

7.1.–7.2.: 2.5) określa kontekst wypowiedzi;

7.3.–7.6.: 2.3) znajduje w tekście określone informacje.
Zadanie 8.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]) w zakresie następujących tematów:

8.1.: 1.1) człowiek;

8.2.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie;

8.3.: 1.13) świat przyrody;

8.4.: 1.7) zakupy i usługi;

8.5.: 1.3) szkoła;

8.6.: 1.9) kultura.

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

8.1.: 2.5) określa kontekst wypowiedzi;

8.2.–8.3.: 2.3) znajduje w tekście określone informacje;

8.4.: 2.5) określa kontekst wypowiedzi;

8.5.–8.6.: 2.3) znajduje w tekście określone informacje.
Zadanie 9.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następujących tematów:

9.1.: 1.6) żywienie;

9.2.: 1.7) zakupy i usługi;

9.3.: 1.12) nauka i technika;

9.4.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie;

9.5.: 1.4) praca;

9.6.: 1.8) podróżowanie i turystyka.

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

9.1.: 2.3) znajduje w tekście określone informacje;

9.2.: 2.5) określa kontekst wypowiedzi;

9.3.–9.4.: 2.3) znajduje w tekście określone informacje;

9.5.: 2.5) określa kontekst wypowiedzi;

9.6.: 2.3) znajduje w tekście określone informacje.Zadanie 10.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.8) podróżowanie i turystyka.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

10.1.–10.4.: 3.2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu.
Zadanie 11.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.7) zakupy i usługi.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

11.1.–11.4.: 3.2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu.
Zadanie 12.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.8) podróżowanie i turystyka.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

12.1.–12.4: 3.2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu.
Zadanie 13.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.1) człowiek.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

13.1.–13.3.: 3.6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.
Zadanie 14.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.1) człowiek.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

14.1.–14.3.: 3.6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.
Zadanie 15.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]) w zakresie następujących tematów:

1.8) podróżowanie i turystyka.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

15.1.–15.3.: 3.6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.
Zadanie 16.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.6) żywienie.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

16.1.: 3.5) określa kontekst wypowiedzi;

16.2.: 3.4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

16.3.: 3.3) znajduje w tekście określone informacje.
Zadanie 17.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.2) dom.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

17.1.: 3.1) określa główną myśl tekstu;

17.2.: 3.4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

17.3.: 3.3) znajduje w tekście określone informacje.
Zadanie 18.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.12) nauka i technika.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

18.1.: 3.4) określa główną myśl tekstu;

18.2.: 3.3) znajduje w tekście określone informacje;

18.3.: 3.5) określa kontekst wypowiedzi.
Zadanie 19.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.9) kultura.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

19.1.–19.4.: 3.3) znajduje w tekście określone informacje;

19.5.: 3.1) określa główną myśl tekstu.Zadanie 20.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […])

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.13) świat przyrody.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

20.1.–20.4: 3.3) znajduje w tekście określone informacje;

20.5.: 3.4) określa intencje nadawcy / autora tekstu.Zadanie 21.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następujących tematów:

1.4) praca / 1.1) człowiek.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

21.1.–21.4.: 3.3) znajduje w tekście określone informacje;

21.5.: 3.1) określa główną myśl tekstu.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna