Egzamin maturalny Język angielski Poziom podstawowy Zbiór zadańPobieranie 0.8 Mb.
Strona11/11
Data03.05.2016
Rozmiar0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zadanie 22.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).Wymagania szczegółowe

22.1.–22.2.: 1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.14) państwo i społeczeństwo.
Zadanie 23.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).Wymagania szczegółowe

23.1.–23.5.: 1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.9) kultura.
Zadanie 24.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następujących tematów:

1.1) człowiek / 1.9) kultura.
Zadanie 25.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).Wymagania szczegółowe

25.1.–25.5.: 1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).


Zadanie 26.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).Wymagania szczegółowe

26.1.–26.5.: 1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).


Zadanie 27.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).Wymagania szczegółowe

27.1.–27.5.: 1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).


Zadanie 28.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).Wymagania szczegółowe

28.1.–28.5.: 1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).


Zadanie 29.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi […] pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następujących tematów:

1.3) szkoła / 1.10) sport.

5. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi pisemne […]:

5.1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;

5.5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;

5.8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość.

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach:

7.2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia.

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:

8.3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne […] oraz strategie kompensacyjne (np. parafraza, definicja) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.Zadanie 30.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi […] pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.3) szkoła.

5. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi pisemne:

5.1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;

5.5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;

5.4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości.

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach:

7.8) prosi o radę i udziela rady;

7.2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia.

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:

8.3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. parafraza, definicja) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.
Zadanie 31.


Wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi […] pisemne […].Wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]) w zakresie następującego tematu:

1.10) sport.

5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, pozdrowienia, życzenia, wiadomość, ankieta, pocztówka, e-mail, opis, krótki list prywatny):

5.5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;

5.8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

5.7) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów.

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, pocztówka, krótki list prywatny) w typowych sytuacjach:

7.2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;

7.7) wyraża emocje.

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:

8.3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna