Egzamin maturalny Język angielski Poziom podstawowy Zbiór zadańPobieranie 0.8 Mb.
Strona2/11
Data03.05.2016
Rozmiar0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zadania na dobieranie


  • Przeczytaj zdania podane pod poleceniem. Zwróć uwagę, że niektóre ze zdań informują, o czym jest dana wypowiedź. Inne mogą dotyczyć tego, w jakim celu mówiący formułuje swoją wypowiedź. Jeszcze inne przekazują informacje, kto mówi, do kogo wypowiedź jest skierowana i gdzie lub kiedy można ją usłyszeć.

  • Zapoznaj się kolejno z czterema wypowiedziami. Zastanów się, czy rozmówca używa słownictwa, które wskazuje na to, że np. udziela rady lub krytykuje coś albo kogoś, a może zachęca słuchaczy do zrobienia czegoś. Zwróć uwagę na zastosowane czasowniki, np. wyjaśniać, radzić, ostrzegać, skarżyć się, zapraszać, zachęcać, krytykować.

  • Dobierając zdania do kolejnych wypowiedzi, za każdym razem przeczytaj wszystkie zdania. Tylko w ten sposób zauważysz swoje ewentualne pomyłki. Nie dobieraj zdania do wypowiedzi, kierując się jedynie pojedynczym wyrazem w nim występującym. Zwróć uwagę na kontekst, w jakim jest użyty.

  • Pamiętaj, że jedno zdanie nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

  • Zapisuj swoje rozwiązania. Jeśli masz wątpliwości, zanotuj przy zadaniu oznaczenia literowe zdań, których nie wykluczasz. Sprawdzisz swoje rozwiązania podczas ponownego zapoznania się z wypowiedziami (na egzaminie wysłuchasz każdego nagrania dwukrotnie).Zadanie 4.

Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi związane z prezentami. Do każdej wypowiedzi
(4.1.–4.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

This speaker

A.

informs listeners what presents they may find at a certain place.

B.

invites listeners to use the Facebook gift service.

C.

asks listeners about a lost present.

D.

asks for an opinion about a present for somebody.

E.

tells listeners about a present given to someone.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.


Wskazówki do rozwiązania zadania

Wypowiedź 1.

Man: Listen guys. Our boss’s birthday is coming. We’ve got to decide what present to get him. I wasn’t sure what to buy so I did some research on his Facebook. It seems he’s always wanted a good espresso machine. Perhaps it could be something fully automatic. I’ve seen something like that, all black and shiny. I hope it’s a good idea. What do you think?
adapted from http://coffeegeek.comframe6

Wypowiedź 2.

Woman: You wanted listeners to share some stories about the best presents they bought for somebody, so here’s mine. My brother’s a bit of an aviation fanatic, who watches air-traffic online on a special website and keeps talking about planes all the time. For his 30th birthday, I arranged a two-hour flying lesson and he could finally take a seat in the pilot’s cabin. My brother was so excited afterwards and wrote on Facebook that he had just flown a plane. His delight made me very happy.
adapted from www.realsimple.comframe7


Wypowiedź 3.

Man: And now it’s time for our student announcements. Mathew Preston needs your help. He left a new pair of black leather gloves in the Testing Center, and they are gone. If you’ve found them, please let us know as soon as possible. They were a present from his girlfriend so it’s very important that they are found. A reward has been promised so do your best. It’s not going to be only a handshake and thanks.
adapted from www.andrews.eduframe8

Wypowiedź 4.

Woman: Pick My Gift is an online shop with home decoration accessories. This can be a gift for weddings, anniversaries, birthdays or just for yourself! Knowing that shoppers have different needs, our products are separated into different groups to make shopping easier. We hope you’ll enjoy the top quality service we offer. Also remember, if you do not find what you are looking for on one of our sites, call us. We might be able to get it for you.
adapted from www.pickmygift.comframe9Poprawne rozwiązania

4.1.

D

4.2.

E

4.3.

C

4.4.

A


Zadanie 5.

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat zdrowego odżywiania się. Do każdej wypowiedzi (5.1.–5.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

This speaker

A.

tells a story about not reading instructions carefully.

B.

informs listeners about the effects of eating unhealthy food.

C.

presents a diet that will help people to lose weight.

D.

gives advice on how to eat healthily.

E.

recommends a better way to lose weight than a diet.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.


Zadanie 6.

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane ze sportem. Do każdej wypowiedzi (6.1.–6.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

This speaker

A.

invites listeners to take part in a competition.

B.

gives an end-of-school speech.

C.

encourages listeners to take up a certain sport.

D.

describes some rules of a game.

E.

explains why a certain activity should be considered a sport.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna